Informații privind plata cotizației, pentru membrii S.R.Y.

  • Calitatea de membru S.R.Y. se obține doar în consecința parcurgerii și confirmării următoarelor etape:
  • 1. Absolvent/posesor certificat/atestat S.R.Y. minim 1 grad (dan)
  • 2. Completare Cerere de înscriere și trimitere spre aprobare către președintele Consiliului Director al S.R.Y.
  • 3. După aprobarea cererii este necesară achitarea taxei de înscriere, suma de 240 de lei, în contul Societății Române de Yumeiho. Info plată taxă de înscriere sunt mai jos. Precizare, nu se achită taxă de înscriere înaintea aprobării (în scris, e-mail sau pe hârtie) a cererii de înscriere!).
  • S.R.Y. INFO:  Societatea Română de Yumeiho; Str. Gh. Doja nr. 34, Jud. Timiș; mun. Timișoara; IBAN: RO65 BRDE360 SV07377233600; Cod fiscal: 13108781; Nr. Înregistrare la Ministerul Justiției 543/A/2000;

  • Taxa de înscriere ca membru al Societății Române de Yumeiho este în valoare de 240 lei. Cotizația anuală a membrilor înscriși în S.R.Y. este în valoare de 240 lei (20 lei/lună).
  • Lista Membrilor Societății Române de Yumeiho se poate consulta accesând link-ul de aici: https://sry.ro/despre-societatea-romana-de-yumeiho/membrii-societatii-romane-de-yumeiho/
  • Drepturile și obligațiile membrilor S.R.Y. sunt precizate în deciziile Consiliului Director al S.R.Y. și în regulamentul intern de funcționare.