REAJUSTAREA POSTURALĂ ȘI PERFORMANȚELE SPORTIVE. TERAPIA YUMEIHO ȘI JUDO, UN SINCRETISM JAPONEZ INEDIT

            Echilibrul ortostatic și dinamic al ființei umane este direct dependent de poziția predominantă a centrului de greutate. Cauzele care pot influența modul în care se distribuie greutatea corpului la nivelul membrelor inferioare, respectiv situarea dominantă a centrului de greutate, sunt diverse, unele chiar extrem de complexe. Aceasta deoarece menținerea echilibrului corpului uman în câmpul gravitațional implica acțiunea a diverse sisteme și structuri ale ființei (sistem nervos, aparat locomotor etc.).

            La baza temei alese au stat trei argumente:

  1. Importanța majoră a poziției centrului de greutate, atât în teoria și practica terapiei Yumeiho cât și în învățarea și aplicarea tehnicilor și procedeeleor de dezechilibrare și de cădere din Judo
  2. Posibilitatea de a studia dacă o metodă de reajustare posturală aplicată în mod intensiv unui lot de practicanți de judo cu vârsta fragedă, poate influența în mod semnificativ parametrii individuali de performanță la cinci probe fizice solicitante (săritura în lungime de pe loc, abdomene, genuflexiuni, extensii, flotări).
  3. Atât Judo cât și Yumeiho fac parte din patrimoniul cultural și spiritual al Japoniei

Creșterea performanțelor sportive reprezintă, nu numai o depășire a limitelor din acest domeniu (țintă aflată permanent în vizorul competitorilor), ci și impunerea constructivă a unor noi nivele de evoluție psiho-somatică și postural-atitudinală. Unul dintre factorii ce favorizează sporul de performanță sportivă este determinat de starea de sănătate a sistemului musculo-scheletal în general și cea a coloanei vertebrale în particualar. Aceste aspecte sunt direct legate de postură și comportamentul postural al sportivului atât în cadrul ședințelor de antrenament și a competițiilor propriu-zise, cât și în cel al vieții extrasportive. Un studiu ce vizează un proces de reajustare posturală a sportivului prin terapia Yumeiho, cu implicații în creșterea performanțelor sportive, considerăm că este un demers inovator, folositor și poate contribui la eficientizarea activităților legate de sănătate și sport.

            Specificul antrenamentelor și al procedeelor aplicate în cazul sportivilor practicanți de judo, implică un comportament postural divers, spectaculos și cu poziționări ale corpului ce produc o uzură sporită a acestuia. O cercetare ce vizează aplicarea sistematică a terapiei Yumeiho, o terapie ce are ca scop readucerea și menținerea echilibrului aparatului locomotor, asupra practicanților de judo, este oportună, conduce la creșterea performanțelor sportive, la diminuarea numărului și intensității accidentărilor, la sporirea rezistenței fizice și la micșorarea riscului unor afecțiuni specifice, musculare și osteoarticulare.

            În cadrul studiului nostru, ce reprezintă o primă etapă de a argumenta științific, eficiența și beneficiile multiple ale terapiei manuale japoneze Yumeiho, ne-am propus să evaluăm evoluția parametrilor de performanța specifici pentru cinci probe fizice (săritura în lungime de pe loc, abdomene, genuflexiuni, extensii, flotări) pe 6 categorii de vârstă ce pot fi încadrate în segmentul copii și preadolescenți practicanți de judo.

Ipoteza de lucru pleacă de la presupunerea că prin aplicarea terapiei Yumeiho în cadrul unor ședințe stabilite periodic (metodă terapeutică asociată strategiilor de profilaxie și reajustare posturală) şi în mod intensiv, putem influenţa capacitatea de efort a sportivilor  şi că prin combinarea acestor acţiuni vom obţine anumite  rezultate. Am urmărit să evidențiem și diferența dintre rezultatele aplicării ședințelor de terapie Yumeiho la intervale mari de timp (la nivelul grupului de control) și rezultatele aplicării ședințelor de terapie în mod intensiv (la nivelul grupului de studiu) Demersul științific s-a orientate spre aplicarea procedeelor și tehnicilor din cadrul terapiei Yumeiho  şi a exerciţiilor de respiraţie specifice concentrării, astfel ca sportivii să poată face faţă situaţiei concurenţiale, de a menţine controlul şi de a optimiza performanţa lor. Această abordare poate permite sportivului să se relaxeze, dar să și dobândească un spor semnificativ de capacitate de efort, astfel încât să-şi concentreze atenţia într-un mod pozitiv cu privire la misiunea de a se pregăti pentru concursuri.

            Studiul s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni şi a cuprins o testare iniţială şi o testare finală în urma căreia s-a reușit desprinderea scopului lucrării şi categorisirea acesteia ca fiind pozitivă sau negativă, în funcţie de elementele de progres înregistrate.

            Au fost stabilite două grupuri de practicanți de judo, unul de control si celălalt de studiu. Cele doua loturi de subiecți au fost stabilite raportându-ne la criterii de omogenitate privind vârsta, înălțimea și greutatea, astfel încât rezultatele studiului să fie cât mai apropiate de criteriul obiectivității.

            S-a efectuat o evaluare inițială la 5 probe ce solicită semnificativ, din punct de vedere al capacității fizice, anumite zone specifice ale corpului în timp limitat (30 de secunde). Testele s-au efectuat individual, au durat 30 de secunde pentru fiecare subiect și au cuprins următoarele probe fizice: săritura în lungime de pe loc, abdomene, genuflexiuni, extensii, flotări.

            După această evaluare, ce reprezintă momentul de început la studiului, s-a aplicat terapia manuală japoneză Yumeiho, respectând un protocol diferit pentru fiecare grup, care să favorizeze obiectivului cercetării. În cadrul grupului de control s-a aplicat un set de 3 ședințe de terapie Yumeiho: prima după testarea inițială a celor 5 parametri, a doua după 3 luni și ultima la sfarșitul cercetării. În cadrul grupului de studiu au fost aplicate câte doua ședințe de terapie Yumeiho pe săptămână pe tot parcursul perioadei de cercetare. Pentru toți subiecții, atât cei din cadrul grupului de control cât și cei din cadrul grupului de studiu, ședințele de terapie Yumeiho s-au aplicat în zilele în care copiii sportivi nu au avut antrenamente fizice specifice.

(diagrame la finalul textului)

CONCLUZII

*  Aplicarea  metodelor specifice terapiei Yumeiho, ce vizează un proces global de reajustare posturală și de aducere a poziției predominante a centrului de greutate cât mai aproape de ideal, pe o categorie de vârstă ce se referă la copii, conduce la o mărire semnificativă a capacității acestora de a evolua din punct de vedere fizic.

*  Performanța la săritura în lungime a crescut semnificativ la grupele de vârstă 4-5 ani, 8-9 ani și 12-13 ani.

*  Performanța la executarea abdomenelor în 30 de secunde crește semnificativ la categoriile fragede de vărstă (4-5 ani), dar evoluția acesteia nu mai este la fel de spectaculoasă în cadrul celorlalte categorii de vârstă.

*  Performanța la executarea genuflexiunilor în 30 de secunde are evoluții foarte bune în intervalul de vârstă 4-8 ani și la categoria 14-15 ani

*  Creșterea media a performanței la numărul de extensii executate în 30 de secunde este clară la cea mai mică categorie de vârstă, dar are un trend încetinit la categoriile de vârstă mai mari.

*  Performanța la numărul de flotări executate în 30 de secunde are o creștere spectaculoasă în cadrul categoriei de vârstă 10 – 11 ani

* O metodă de reajustare posturală care vizează o aducere a comportamentului postural și a atitudinii posturale cât mai aproape de ideal, prin metodele și procedeele propuse, își va regăsi eficiența în solicitarea echilibrată, intensă și cu semnificative câștiguri fizice pentru practicanții de mișcare și exerciții fizice.

* Considerăm că lucrarea de faţă, prin rezultate obţinute şi prezentate, a reuşit să-şi atingă  obiectivele propuse prin parcurgerea paşilor indicaţi în cuprinsul ei şi sperăm ca materialul oferit să reprezinte un real câştig pentru domeniul kinetoterapiei

*  Date fiind aceste argumente generale menționate în textul acestei lucrări, dar și experiența noastră personală profesională, există un cadru știintific consistent ce poate constitui un pretext de implementare a terapiei Yumeiho într-un studiu de amploare, actualizat, în cadrul învățământului universitar și post-universitar, o provocare pentru studenții facultăților cu specializare în kinetoterapie, balneofiziokinetoterapie, educație fizică și sport, științe ale mișcării.