Despre licențe și atestări.

Începând cu data de 20.11.2009 cuvântul „Yumeiho” a fost înregistrat ca Marcă Comercială pe teritoriul Uniunii Europene (E.U.-C.T.M.) În consecință folosirea numelui „Yumeiho” în contextul serviciilor incluse în categoriile: 41, 42 si 44 din Clasificarea Internațională a Bunurilor și Serviciilor se poate face doar de către posesorii de licență. Pentru detalii accesați pagina: http://www.yumeiho.eu/Romania.php

Licența Yumeiho se referă la drepturile de folosire a mărcii comerciale comunitare „Yumeiho” pe teritoriul Uniunii Europene. Cel care a înregistrat cuvântul Yumeiho la Oficiul European Pentru Invenții și Mărci (O.H.I.M.) ca E.U.C.T.M. este dl. Maciej Dluski (gr. 7 – Polonia).

Acordare a licențelor (sublicențe) Yumeiho pe teritoriul României este intermediată de Sorin Iga (președinte S.R.Y.)

Condițiile și cerințele acordării Licenței (sublicenței) Yumeiho:

  • Terapeuți Yumeiho posesori ai gradelor 3, 4 si 5 cu diplome valide emise de Centrul de Yumeiho din Japonia;
  • Participarea la un examen de reatestare anuală a competenței și aptitudinilor terapeutice și de instruire unde este cazul, (conform art. 3 paragraful 1 din Contractul de Licență dintre titularul mărcii și reprezentantul național)
  • Achitarea sumei de 75 Euro/an reprezentând taxa anuală de licență; Termenul limită de achitare a taxei de licență fiind data de 30 Martie a anului în curs. Conform art. 3 paragraful 7 și art. 5 paragraful 2 din Contractul de Licență.
  • Să respecte reglementările naționale și internaționale privind folosirea Mărcii Înregistrate.
  • Să respecte deciziile și reglementările Centrului de Yumeiho din Tokyo (publicate pe site-urile www.sry.ro ; www.yumeiho.eu ; www.yumeiho.jp)
  • Să respecte deciziile și reglementările Consiliului Director al Societății Române de Yumeiho.

Posesorii gradelor 1 și 2 în Terapia Yumeiho NU pot beneficia de drepturile oferite de licență. (! Pot exista excepții pentru posesorii gradului 2!)
Prin urmare:
– nu le este permis să folosească în interes comercial sau propagandistic numele Yumeiho cum ar fi in mass – media (presa scrisa, televiziune, internet, radio).
– nu au dreptul să susțină prezentări, conferințe, simpozioane, workshop-uri etc. cu tema Yumeiho;
– nu au dreptul să se prezinte drept Terapeuți sau / și Instructori Yumeiho;

Listele cu terapeuții și instructorii Yumeiho atestați oficial de către S.R.Y. și Centrul de Yumeiho din Japonia precum și lista posesorilor licenței Yumeiho pe teritoriul României sunt publicate pe acest site.  www.sry.ro 

  • Atestarea ca terapeut sau / și instructor Yumeiho se face de către persoanele delegate de către Centrul Yumeiho din Japonia.
  • Atestarea poate fi făcută direct de către reprezentanții naționali, de către instructorii cu astfel de competență și prin intermediul organizațiilor profesionale Yumeiho, în țările unde acestea exista.
  • Atestarea se obține în urma absolvirii examenului de promovare în grad. Terapeut Yumeiho începând cu 3 Dan (gradul 3), instructor Yumeiho începând cu 5 Dan. (Posesorul a 4 Dan Yumeiho poate avea competența de instructor asistent)
  • Regulamentul internațional, stabilit de Centrul de Yumeiho din Japonia, prevede reatestarea instructorilor și a terapeuților Yumeiho la un interval de maxim doi ani.