Extras din Statutul Societății Române de Yumeiho

6. SCOP ȘI OBIECTIVE

6.1. Scopul principal al asociației este răspândirea și acreditarea în România a „TERAPIEI DE INDREPTARE A  COXALELOR, MASAJ ȘI PRESOPUNCTURĂ”, cunoscută sub denumirea de terapia „YUMEIHO”.

6.3. Asociația are următoarele obiective:

6.3.1. Informarea populației cu privire la valoarea profilactică și terapeutică a metodei YUMEIHO.

6.3.2. Prezentarea și susținerea metodei în lumea medicală.

6.3.3. Organizarea de cursuri de initiere si perfectionare.

6.3.4. Promovarea și acreditarea ca metodă terapeutică de recuperare și integrare bio-psiho-socială.

6.3.6. Crearea unui cadru organizat de colaborare între terapeuții din România, Japonia și cei din Societatea Mondială de Yumeiho.

6.3.12. Menținerea liniei tradiționale în tehnica de bază.

7. DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT

7.1. Orice persoana care dorește sa dobandeasca calitatea de asociat trebuie să fie majora, sa completeze o cerere de înscriere și să satisfacă cel puțin una din următoarele condiții:

7.1.1. Să fie absolvent al cursului de inițiere în metoda YUMEIHO (atestat, grad 1 sau 2).

7.1.2. Să posede diploma în metoda YUMEIHO (gradele 3, 4, 5 sau 6).

7.1.3. Să aducă o contribuție deosebită la promovarea obiectivelor asociației.

7.3. Persoanele care dobândesc calitatea de asociat pe criteriile menționate la paragrafele următoare: 7.1.2, 7.1.4, 7.2, cenzorul, precum si membrii consiliului director au drept de vot, ceilalți asociați având drept de vot consultativ.

7.4. Nu pot dobândi calitatea de asociat persoanele care au suferit condamnări penale sau suferă de boli contagioase sau neuropsihice.

7.5. Pierderea calității de asociat se face la cerere sau prin excludere, hotărâre luată în adunarea generală.

8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

8.1. Asociații au urmatoarele drepturi:

8.1.1. Să participe la toate activitățile asociației.

8.1.2. Să se retragă la cerere din asociație.

8.1.3. Să candideze la orice funcție din asociație.

8.1.4. Să beneficieze de toate utilitățile asociației.

8.1.5. Să inițieze, cu avizul consiliului director, acțiuni care corespund obiectivelor asociației.

8.2. Asociații au următoarele obligații:

8.2.1. Să cunoască și să respecte statutul și regulamentul asociației.

8.2.2. Să respecte hotararile consiliului director.

8.2.3. Să nu lezeze prin acțiunile lor scopul și obiectivele asociației.

8.2.4. Să se preocupe permanent de perfecționarea profesională.

8.3. Hotărârile luate de adunarea generala în limitele legii, ale statutului și ale regulamentului de funcționare sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

8.4. Nerespectarea obligațiilor atrage după sine sancționarea asociatului cu avertisment verbal sau scris, suspendarea pe o perioadă limitată din toate activitățile asociației sau excluderea.

Statut creat în luna mai, anul 2000.