1. Despre înscrierea în societate și cotizații

– înscrierea în Societatea Română de Yumeiho® se face în conformitate cu punctul 7.1 din statut.
– cererea putând fii aprobata sau respinsa doar de către președintele Consiliului Director al S.R.Y.
– taxa de înscriere se achită după completarea cererii, și este stabilită prin decizii ale Consiliului Director.
– cotizația se plătește anual sau semestrial și este stabilită prin decizii ale Consiliului Director.

2. Despre Consiliul Director

 1. Toate actele elaborate de către Consiliul Director vor fi înregistrate arhivate și semnate de către președinte sau locțiitorul acestuia.
 2. Corespondența primită se va înregistra și arhiva.
 3. Consiliul Director are atribuții și de Consiliu Științific, până la formarea acestuia.


3. Despre terapia YUMEIHO® – STANDARD

Prin terapia YUMEIHO®-STANDARD se înțelege:

 1. Cele 100 de procedee explicate în scris în manualul cursantului având la bază: lucrarea “YUMEIHO®” editia 1997 de Masayuki Saionji; cartea “Miracolul secolului XX” de Masayuki Saionji, Ed. Eurobit 1994; demonstrațiile video ale maestrului Masayuki Saionji; instrucțiunile, informațiile și recomandările practice și teoretice concrete (date oral și în scris) de către maestrul Masayuki Saionji în cadrul cursurilor și stagiilor de perfecționare.
 2. Ordinea și frecvența procedeelor prezentate în manualul cursantului.
 3. Execuția procedeelor în conformitate cu imaginile video și îndrumările instructorilor.


4. Despre sistemul de gradații

În terapia Yumeiho® exista 7 gradații (grade, nivele, Dan lb.jap.).
Gradele se obțin in ordine crescătoare, din grad în grad, în urma promovării unui examen de verificare care se susține la absolvirea unui curs.
Examenul de verificare se desfășoară în conformitate cu “Regulamentul de examinare pentru promovarea în grad”.

5. Despre cursuri

Societatea Română de Yumeiho® este acreditată să desfășoare activități de instruire, prezentare publica, cercetare și acreditare în ceea ce privește terapia Yumeiho®.

Societatea Română de Yumeiho® organizează următoarele tipuri de cursuri:

 1. Cursuri de inițiere în terapia Yumeiho® – standard, cu finalitate obținerea gradului 1.
 2. Cursuri de perfecționare, pentru obținerea gradelor 2 și peste.
 3. Stagii de perfecționare având ca scop creșterea pregătirii și a experienței profesionale.

Conținutul cursurilor va fi în concordanță cu “Regulamentul de examinare pentru promovarea în
Grad”.
Durata minimă a cursurilor este de 40 de ore.
La începutul fiecărui curs, este obligatorie completarea documentului ,,Fișa personală a
Cursantului” care poate substitui cererea de înscriere la curs.

6. Despre documentele tip

Se completează următoarele tipuri de documente:

 • Tip “ATESTAT” și “CERTIFICAT DE ABSOLVIRE” – documente care atestă absolvirea cursului și informații legate de condițiile de desfășurare a cursului, precum: număr ore, note examene, tipul cursului, și altele; Aceste documente sunt gestionate de către Societatea Română de Yumeiho®.
 • Tip “DIPLOMA” – document care atestă promovarea examenului de la finalul cursului; Diplomele sunt emise de către Centrul de Yumeiho din Japonia.

7. Despre taxe pentru cursuri și examene

Pentru cursurile organizate de Societatea Română de Yumeiho®, taxele percepute sunt cele precizate prin decizii anuale ale Consiliului Director.

8. Despre practică și competență

Practicarea terapiei Yumeiho, ca terapeut și / sau instructor, pe teritoriul Uniunii Europene poate fi făcuta doar de către posesorii de licență (informații despre licență aici).

În practică, terapia Yumeiho® se aplică în scop:

 1. Profilactic – având drept țel menținerea stării de sănătate și de bună dispoziție; activitatea este de competența tuturor gradelor.
 2. Terapeutic – având drept țel tratarea sau ameliorarea suferințelor organismului și ale psihicului; această activitate este de competența strict a terapeuților (absolvenți minim gradul 3).

Se impun următoarele precizări importante:

 1. Studiul manualului precum și absolvirea cursurilor nu sunt suficiente pentru aplicarea metodei Yumeiho® la pacienți; consultarea unui medic înainte și în perioada tratării cazurilor dificile este obligatorie.
 2. Executarea fără control și fără discernământ a unor tehnici poate provoca accidente.
 3. Instructorii de Yumeiho® din Societatea Română de Yumeiho® nu se fac răspunzători de eventualele accidente sau de posibile alte urmări rezultate în urma aplicării în mod iresponsabil, incompetent și nejust a terapiei Yumeiho (inclusiv elemente tehnice din aceasta!) de către cursanți sau terapeuți.
 4. Pentru consecvența și acuratețea practicii, răspunderea este exclusiv a terapeutului sau (după caz) a practicantului Yumeiho.

9. Despre instructori

În cadrul Societății Române de Yumeiho® dreptul de instruire, de a examina și de a completa, elibera sau emite documentele de absolvire îl au următoarele categorii de persoane:

 1. : Directorul Centrului de Yumeiho din Japonia.
 2. : Reprezentanții Naționali sau/și internaționali ai Centrului de Yumeiho din Japonia.
 3. : Membrii Societății Române de Yumeiho® cu gradul 4, 5 si 6, atestați ca instructori și semnatari ai contractului de colaborare cu S.R.Y. și cu Centrul de Yumeiho din Japonia.

10. Precizări suplimentare

 1. Tarifele pentru cursuri, înscriere, cotizații și prestațiile cu caracter lucrativ pot fi modificate numai de către Consiliul Director. În mod justificat, acestea pot fi reduse cu procente de pana la 100%.
 2. Plata instructorilor care își desfășoară activitatea la solicitarea S.R.Y. și în cadrul cursurilor organizate de S.R.Y. va fi de maxim 40% (bruto) din suma rămasă după deducerea cheltuielilor din suma totală încasată pentru curs.
 3. Instructorii împuterniciți prin contract de colaborare sa organizeze și să susțină cursuri de Yumeiho® vor dona Societății Române de Yumeiho® (prin contract de donație!) un procent de până la 10% din suma rămasă după deducerea cheltuielilor din suma totală încasată pentru curs.
 4. Instructorii Societății Române de Yumeiho® care au organizat și/sau susținut cursuri sau au completat diplome în cadrul altor organizații de profil, în cadru privat, etc., fără acordul în scris al Consiliului Director al S.R.Y. își pierd calitatea de instructori Yumeiho®; în conformitate cu art. 22 din OG 26/2000, votul acestora va fi unul consultativ. În cazul recidivei își vor pierde prin excludere și calitatea de membru al Societății Române de Yumeiho®.

Sorin Iga – președinte S.R.Y.

TIMIȘOARA
07.06.2000

ACTUALIZĂRI EFECTUATE ÎN ANII: 2005 – 2011 – 2020;