Societatea Română de Yumeiho este singura instituție abilitată să reprezinte, în România, interesele Centrului de Yumeiho® – Institutul Internațional de Medicină Preventivă Practică din Japonia

  • Este o asociaţie profesională nonprofit, nonguvernamentală, înfiinţată în anul 2000 la cerinţa fondatorului terapiei Yumeiho, dr. Saionji Masayuki.
  • Scopul principal al asociaţiei profesionale este promovarea şi acreditarea Terapiei YUMEIHO® în România, precum şi introducerea acesteia în conceptul de medicină integrativă.

Activitatea Societății Române de Yumeiho

  • Organizează și susține cursuri de inițiere și perfecționare în Terapia YUMEIHO® și alte terapii manuale orientale; absolvenților li se eliberează, după caz, Atestate, Diplome sau Certificate.
  • Oferă servicii cu caracter profilactic și curativ – respectiv aplicații profilactice și terapeutice Yumeiho precum și alte metode terapeutice manuale orientale.
  • Încheie contracte de colaborare reciproc avantajoase cu instituții, societăți sau alte asociații și fundații care găsesc interes în profilaxia propriilor angajați și în susținerea terapiei YUMEIHO® sau a metodelor terapeutice manuale.
  • Asigură informarea și pregătirea continuă a practicanților terapiei în scopul creșterii nivelului de performanță profesională. În acest scop se organizează seminarii, stagii de pregătire, grupuri de studiu, conferințe etc.
  • Asigură un cadru juridic organizat pentru activitățile specifice și conexe Yumeiho.
Informații legale:

Societatea Română de Yumeiho, Str. Gh. Doja nr. 34 Timișoara,  IBAN: RO65 BRDE360 SV07377233600

Cod fiscal: 13108781, Nr. Înregistrare la Ministerul Justiției 543/A/2000

yumeiho@sry.ro