Grade  in Terapia Yumeiho

Dan 1      Shokyu (初級)shodan yumeihoshi   (初段湧命法師)

Dan 2      Shokyu(初級)nidan yumeihoshi   (2段湧命法師)

Dan 3      Chukyu (中級)sandan yumeiho renshi  (3段湧命法錬士)

Dan 4      Chukyu (中級)yondan yumeiho renshi (4段湧命法錬士)

Dan 5      Jokyu (上級)godan yumeiho  kyoshi (5段湧命法教士)   

Dan 6      Jokyu (上級)rokudan  yumeiho kyoshi, shihandai (6 段湧命法教士、師範代)

Dan 7      Shihan (師範)  nanadan  yumeiho hanshi, shihan (7段湧命法範士、師範)

初級   SHOKYU  (Începător)  1 și 2 Dan

中級  CHUKYU   (Intermediar)   3 si 4 Dan

上級   JOKYU     (Avansat – Profesor)  5 si6 Dan

師範  SHIHAN   ( Maestru ) 7 Dan

1 DAN (gradul 1), debutant Yumeiho – absolvent curs inițiere în Yumeiho.Competențe: posesorul gradului 1 poate aplica masaj Yumeiho membrilor de familie (persoane sănătoase) Cerințe: minim 18 ani, minim studii medii.
2 DAN (gradul 2), practicant Yumeiho – absolvent curs inițiere și/sau perfecționare în Yumeiho.Competențe: posesorul gradului 2 poate aplica Yumeiho persoanelor sănătoase în scop profilactic.Cerințe: similare celor pentru obținerea gradului 1.
3 DAN (gradul 3), Terapeut Yumeiho – absolvent cursuri și stagii de perfecționare.Cerințe: minim 1 an practică Yumeiho consecventă, după obținerea gradului 2. Participarea la minim 2 stagii de perfecționare.Competențe: posesorul gradului 3 poate aplica Yumeiho în scop preventiv și terapeutic; poate solicita licența Yumeiho E.U.C.T.M. Având astfel dreptul de a-și face publicitate, de a se promova în mass-media.
4 DAN (gradul 4) – instructori asistenți, reprezentanți regionali, organizatori cursuri, terapeuți Yumeiho cu merite deosebite; reprezentanți și membrii ai Consiliului Director al S.R.Y.Cerințe: minim 2 ani practică Yumeiho după obținerea gradului 3. Pentru instructorii asistenți: vocație ca instructor, abilități deosebite în teoria și practica Yumeiho fundamentală; pentru reprezentanții regionali și organizatorii de cursuri: rezultate deosebite în organizarea de cursuri, activități promoționale Yumeiho și S.R.Y. Competențe: stabilite individual, în funcție de fiecare caz în parte.

Observații privind instructorii asistenți: – Formarea instructorului asistent presupune participarea la cursuri în calitate de asistent al instructorului coordonator (cu grad superior, 6 sau 7) care-i va stabili ulterior competența. Nu poate fi definit un număr fix de participări, conform posibilităților și abilităților individuale formarea instructorului asistent poate dura mai mulți sau mai puțini ani. – Instructorii asistenți pot instrui până la gradul 2. Examinarea cursanților și eliberarea documentelor (certificate, diplome) poate fi efectuată doar de către instructorul coordonator.
5 DAN (gradul 5) – instructor Yumeiho. Cerințe: minim 2 ani de activitate după obținerea gradului 4. Rezultate deosebite în promovarea Yumeiho și instruire. Gradul 5 se poate obține doar la Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia. Competențe: instruiește și formează terapeuți Yumeiho.
6 DAN (gradul 6) – instructor Yumeiho. Cerințe: lider național și internațional, minim 10 ani de activitate excepțională după obținerea gradului 5. Competențe: instruiește și formează terapeuți Yumeiho; instruiește și formează instructori asistenți; coordonează și verifică activitatea instructorilor și a terapeuților Yumeiho (gr. 3 – 5).
7 DAN (gradul 7) – maestru Yumeiho. Cerințe: gradul 7 se obține în mod excepțional, la decizia directorului Centrului Internațional de Yumeiho din Japonia, dl. HISAYUKI OZAKI.

Regulile de mai sus pot fi consultate și aici.

OBSERVAȚII IMPORTANTE! Cel mai important nivel în Yumeiho este gradul 3. Adică terapeut Yumeiho! Gradele superioare își au rostul doar în măsura în care contribuie activ, util și performant la următoarele aspecte:

a) formarea de profesioniști Yumeiho (adică posesori gr. 3);

b) organizarea și susținerea la nivel instituțional a terapeuților Yumeiho (de ex. S.R.Y.);

c)  coordonarea activității și controlul calității profesioniștilor Yumeiho;

d) promovarea Yumeiho (colaborare cu medici, informare mass-media, etc.)Reprezentarea la nivel național și internațional a intereselor practicanților și terapeuților Yumeiho.Gradele inferioare sunt doar etape – triere în formarea terapeuților Yumeiho.


e. Calitatea de posesor gr. 4, 5 și 6 nu semnifică obligatoriu și competență terapeutică superioară posesorilor gradului 3! Aceste grade semnifică de obicei funcții și atribuții organizatorice, administrative sau/și competențe de instruire!

A se vedea și info de aici: 湧命法について