Conform noilor reglementări privind practica și instruirea terapiei Yumeiho pe teritoriul Uniunii Europene (și nu numai) cerințele privind obținerea statutului de instructor Yumeiho sunt următoarele:

1. Cerințe necesare pentru dobândirea calității de instructor asistent:

– posesori gradul 4 (Renshi – 4段湧命法錬士);
– minim 2 ani de activitate terapeutică (după obținerea gradului 3);
– probarea de calități și competențe în instruire, comunicare și organizare de cursuri și prezentări publice;
– posesori licență Yumeiho;

2. Cerințe necesare pentru dobândirea calității de instructor  Yumeiho:

Kyoshi – (5段湧命法教士)
Shihandai -( 6段湧命法教士、師範代)
Shihan – (7段湧命法範士、師範)
– posesori ai gradelor 5 (Kyoshi), 6 (Shihandai) sau 7 (Shihan);
– absolvenți examen în Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia;
– contract de colaborare cu Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia;
– posesori licență Yumeiho;

3. Precizări suplimentare:

– pe teritoriul României atât instructorii Yumeiho cât și instructorii asistenți trebuie să semneze contract de colaborare cu Societatea Română de Yumeiho.

– instructorii asistenți nu pot efectua independent examene de grad.

– instructorii asistenți pot elibera certificate de absolvire a cursurilor de inițiere în terapia Yumeiho (gr. 1) și certificate de participare la stagiile de perfecționare (certificate emise de S.R.Y.);

– instructorii asistenți nu au dreptul să elibereze diplome japoneze;

– gradele 5, 6 și 7 se pot obține doar în urma unui examen dat  în Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia. Participarea la examenul din Japonia este condiționată de o scrisoare de recomandare, scrisă de instructorul (coordonatorul) candidatului, de regulă reprezentant al Centrului Internațional de Yumeiho din Japonia.