Conform noilor reglementări privind practica și instruirea terapiei Yumeiho pe teritoriul Uniunii Europene (și nu numai) stabilite de Centrul de Yumeiho din Japonia și reprezentantul pentru Europa (Maciej Dluski sensei) cerințele privind obținerea statutului de instructor Yumeiho sunt următoarele:

1. Cerințe necesare pentru dobândirea calității de instructor asistent:

– posesori gradul 4 (Renshi – 4段湧命法錬士);
– minim 2 ani de activitate terapeutică, consecventă și perseverentă, (după obținerea gradului 3);

– participarea cu implicare și devotament la stagii de perfecționare și cursuri de inițiere în Yumeiho (în calitate de asistent de instructor); 
– probarea de calități și competențe în instruire, comunicare și organizare de cursuri și prezentări publice; Vocație de instructor!
– posesori licență Yumeiho;

Precizare importantă! Nu se poate ”solicita” gr. 4. Candidații sunt selecționați în funcție de nevoile instructorilor și vocația & performanța potențialilor candidați la gr. 4.


2. Cerințe necesare pentru dobândirea calității de instructor  Yumeiho:

Kyoshi – (5段湧命法教士)
Shihandai -( 6段湧命法教士、師範代)
Shihan – (7段湧命法範士、師範)
– posesori ai gradelor 5 (Kyoshi), 6 (Shihandai) sau 7 (Shihan);
– absolvenți examen în Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia;
– contract de colaborare cu Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia;
– posesori licență Yumeiho;


3. Precizări suplimentare:

– pe teritoriul României atât pentru instructorii Yumeiho cât și pentru instructorii asistenți se recomandă semnarea contractului de colaborare cu Societatea Română de Yumeiho. (decizie a consiliului director al S.R.Y.)

– instructorii asistenți nu au competențe de: a efectua independent examene de grad; de a elibera diplome sau certificate de absolvire; de a organiza cursuri fără implicarea unui instructor cu drepturi depline (posesor minim 5 Dan).

– instructorii asistenți pot elibera certificate de participare la stagiile de perfecționare (certificate emise de S.R.Y.);

– instructorii asistenți nu au dreptul să elibereze diplome japoneze;

– gradele 5, 6 și 7 se pot obține doar în urma unui examen dat  în Centrul Internațional de Yumeiho din Japonia. Participarea la examenul din Japonia este condiționată de o scrisoare de recomandare, scrisă de instructorul (coordonatorul) candidatului, de regulă reprezentant al Centrului Internațional de Yumeiho din Japonia; de o recomandare în scris a reprezentantului național aprobată de reprezentantul pentru Europa a C.I.Y.J.