Societatea Română de Yumeiho organizează în mun. Sibiu curs de inițiere și perfecționare în Terapia Manuală Japoneză Yumeiho

  • Perioada cursului 30 Septembrie07 octombrie 2023
  • Atenție! La acest curs sunt doar 24 de locuri disponibile pentru debutanți! Înscrierea (rezervarea locului) este asigurată prin achitarea avansului – suma de 500 lei.
  • Condiții de participare: debutanți (participanți la cursul de inițiere) și absolvenți cursuri Yumeiho gr. 1, 2, 3 și 4.

Cerințe: https://sry.ro/despre-inscrierea-la-cursuri-competente-documente-si-conditii-de-practica-yumeiho/

&. Curs cu Prețuri Promoționale!

  • Debutanți (curs pentru gradul/nivelul 1) 2300 lei
  • Candidați la gr. 2 – 2300 lei
  • Stagiu post gr. 2 – 1150 de lei
  • Candidați gr. 3 – 3000 lei
  • Stagiu perfecționare post gr. 3 – taxa de participare va fi definită pentru fiecare participant în parte în funcție de: vechime; numărul de stagii absolvite; dacă este membru SRY sau nu; implicarea activă în promovare Yumeiho sau nu; și altele.

&. Program curs: zilnic în perioadele precizate mai sus, în intervalul orar 9 – 14  (+/-  30 de minute, depinde de cerințe). Se vor însuma circa 54 de ore dedicate însușirii informațiilor teoretice și practice.

&. Locație curs: va fi anunțată cu minim 2 săptămâni înainte de începerea cursului.

&. Documente primite la absolvire: Certificat de Absolvire emis de Societatea Română de Yumeiho și Diplomă emisă de Centrul de Yumeiho din Japonia (pentru absolvenții examenelor de grad 1, 2,3, 4.)

& Instructor coordonator: Sorin Iga – 6 Dan Yumeiho Shihandai.

Contact pentru înscrieri: e-mail: sorin.iga@gmail.com & yumeiho@sry.ro       telefon: 0741033939

Alte informații privind condițiile de participare la cursuri și cele de practică Yumeiho puteți găsi pe site-urile: www.sry.ro și www.yumeiho.eu