INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU MEMBRII SOCIETĂȚII ROMÂNE DE YUMEIHO

            În anul aniversar “20 de ani de la înființarea Societății Române de Yumeiho” a avut  loc și un eveniment nefericit, decesul d-nei Dr. Ofelia Lugojan-Ghenciu membru fondator și membru (secretar) al Consiliului Director al S.R.Y. În consecință ne aflăm în situația în care nu putem rezolva problemele în relația cu banca (solicitare actualizare date) cu expertul contabil și cu alte instituții ale statului. Pe scurt orice situație în care este necesară semnătura tuturor membrilor C.D. este de imposibil de rezolvat. Se impune ca urgență actualizarea C.D. al S.R.Y.

            Conform statutului C.D. al S.R.Y. este alcătuit din Președinte, Vicepreședinte și Secretar. Controlul financiar intern este asigurat de un Cenzor. De la fondare (06.05.2020) și până în martie 2020 aceste funcții au fost atribuite astfel: Sorin Iga – președinte; Ofelia Lugojan – secretar; Radu Văcărescu – Cenzor; funcția de vicepreședinte a fost vacantă.

            Precizez că acest C.D. a reprezentat S.R.Y. la nivel instituțional. Pentru organizarea internă am avut o structură paralelă aleasă pe criterii de competențe profesionale specifice.

            Situația actuală impune alegerea unui nou C.D. și modificarea statutului S.R.Y. prin eliminarea unor paragrafe (de ex. art. 7.1.3. care cere membrilor (asociaților) să cunoască limba esperanto, art. 6.3.12. promovarea limbii esperanto și 8.2.5. Să învețe limba esperanto).

            Modificările necesare și alegerea C.D. se pot realiza doar prin vot în cadrul Adunării Generale a tuturor membrilor asociației cu drept de vot (conform art. 7.1.2.; art. 7.1.4. și art. 7.2. din statut). În contextul actual (pandemia) și datorită răspândirii membrilor S.R.Y. pe tot teritoriul României nu vom putea organizarea Adunarea Generală prin prezența fizică a tuturor membrilor S.R.Y. Ne vom folosi de mijloacele de comunicare la distanță pentru a rezolva problemele (e-mail, aplicații de socializare, etc.)

Etapele sunt următoarele:

I.  ORGANIZAREA INTERNĂ

1. În calitate de președinte al S.R.Y. voi convoca Adunarea Generală Extraordinară – A.G.E. (conf. Art. 10.1.3.1. din Statut).

2. Vom alege noul Consiliu Director; (C.D. art.  10.2 – 10.2.2.3 din statut)

3. Vom vota modificarea statutului SRY;

4. Vom actualiza regulamentul intern de funcționare al S.R.Y.;

5. Vom alege Consiliul Coordonator și Reprezentativ al S.R.Y. (acesta va funcționa în baza regulamentului intern de funcționare al S.R.Y. și va fi alcătuit din instructorii Yumeiho, reprezentanții regionali și cei cu merite deosebite în promovarea Yumeiho).

II. ETAPA JURIDICĂ

1. Noii membri ai C.D. vor depune declarațiile notariale necesare.

2. Depunerea documentelor la Tribunal: convocator, procesul verbal cu deciziile finale post A.G.E., decl. Notariale, statutul actualizat cu modificările propuse și aprobate de A.G.E. și alte documente necesare.

3. Reprezentarea în instanță (necesită avocat).

4. Rezoluția finală.

5. Eliberarea documentelor de către instanță.

6. Solicitarea și obținerea extrasului din registrul special al asociațiilor de la Judecătorie și de la Ministerul Justiției (solicitat urgent de bancă)

7. Actualizarea tuturor contractelor, protocoalelor de colaborare și a documentelor necesare semnate de vechiul Consiliu Director.

OBS. Etapele I. 1, 2, 3 și II integral sunt urgențe! Etapele I. 4. și 5. Se pot realiza în timp.

Timișoara – 12.08.2020                                                                      Sorin Iga – președinte SRY