Yumeiho® în România - istoric - (continuare din nr.1)

Author tools:
Undefined

În numărul precedent am prezentat, pe scurt, calendaristic, succesiunea evenimentelor remarcabile privind evoluţia Terapiei Yumeiho în România. Mi-aş fi dorit ca în acest număr să amintesc pe toţi cei care au avut o contribuţie remarcabilă în răspândirea şi evoluţia terapiei Yumeiho® în România, am constatat însă că, dat fiind numărul mare de persoane implicate, ar trebui un număr al BISRY dedicat exclusiv acestui subiect, în consecinţă rămâne ca temă pentru viitor. Deocamdată mă voi limita la a enumera persoanele care au făcut muncă de pionierat, organizând activităţi Yumeiho în premieră în diferite oraşe din ţară.

 • D-na prof. Univ. Floarea Popa (traducătoare a cărţii “Miracolul Secolului XX”), Dl. Radu Văcărescu (Timişoara - 1993);
 • Dl. Ştefan Mihai (organizator ale primelor cursuri de Yumeiho din România, în Bucureşti şi Braşov, - 1994)
 • Dl. Gholamreza Azarhoushang (instructor internaţional delegat de IIMPP - Tokyo, cursuri în Braşov, Timişoara, Iaşi, Galaţi, Constanţa - 1996, 1997)
 • D-nii Radu Văcărescu, Leontin Nedelcu şi Sorin Iga (primele cursuri de Yumeiho din Timişoara, organizate de Asociaţia Maseorilor Profesionişti din Banat, în perioada 1996 - 1999)
 • D-na dr. Ofelia Lugojan-Ghenciu, primul cabinet medical din România unde se practică Yumeiho, Timişoara - 1998
 • Dl. Radu Văcărescu şi Sorin Iga (primul curs Yumeiho organizat de Societatea Română de Yumeiho, Timişoara - septembrie 2000)
 • Dl. prof. Mario-Sorin Vasilescu (organizator conferinţă şi curs Yumeiho susţinute de maestrul Saionji Masayuki la Sala Dalles - Bucureşti, 2001), d-l dr. Mircea Brad, organizator al primelor cursuri de Yumeiho în Bucureşti, implementare terapie Yumeiho la Centrul Naţional de Acupunctură şi Homeopatie (Bucureşti - 2001)
 • D-na dr. Liana Comşa, organizator al primului curs de Yumeiho, desfăşurat într-un cabinet medical privat, Bucureşti - 2001;
 • Dl. Iulian Perpelici (primul curs în Arad - 2003)
 • Dl. Ioan Cătinean (primul curs în Caransebeş - 2004)
 • Primul curs de Yumeiho desfăşurat intr-un cabinet de întreţinere corporală, organizator Dl. Marius-Viorel Dincă, (Bucureşti - 2006)
 • D-na Daniela Delibaş (primele cursuri S.R.Y. în Braşov - 2005 şi Iaşi - 2007)
 • Dl. Ioan-Ovidiu Cordiş (primul curs Yumeiho în Cluj-Napoca - 2007)
 • Dl. Cătălin Dimofte şi d-na Nicoleta Dimofte (primul curs S.R.Y. în Galaţi - 2007)
 • Dl. Dr. Bogdan Sdrobiş (primul curs Yumeiho în Sibiu - 2008)
 • Dl. Horia - Alin Burileanu (primul curs Yumeiho în Craiova - 2008)
 • D-na Roxana-Maria Necula (primele cursuri Yumeiho în Piatra-Neamţ - 2010 şi curs S.RY. Constanţa - 2009)
 • Dl. Dragoş-Doru Bolînu şi d-na Roxana- Maria Necula (primul curs Yumeiho în Ploieşti - 2010)
 • Dl. Mihai-Marian Mirodone şi d-na Liliana-Eliza Zavelca (primul curs Yumeiho în Tulcea - 2011)
 • Dl. Cristian-Corneliu Melin (primul curs Yumeiho în Oradea - 2011)

Pe lângă persoanele mai sus menţionate trebuie să amintim şi numele colegilor de la Centrul Internaţional de Yumeiho din Timişoara care timp de 5 ani (în perioada 2000 -2005) s-au implicat trup şi suflet în buna desfaşurare a ac-tivităţilor terapeutice, de instruire şi de popularizare a terapiei Yumeiho. În primul rând datorăm totul Maestrului Saionji Masayuki fără al cărui sprijin direct, material, logistic şi profesional, S.R.Y. nu ar fi evoluat şi poate nici existat, iar apoi următorilor colegi: Radu Văcărescu, Dr. Ofelia Lugojan, Chepeţan Camelia, Gizela Ostap, Maria Baicu, Tania Gugu, dr. Groza (Ionică) Adriana, Iovanca Stratan, Sorin Doboşan, dr. Anca Paraschivoiu, Marius-Viorel Dincă, şi mulţi alţii. Da-torită eforturilor, sacrificiilor şi devoţiunii acestora, terapia Yumeiho este răspândită şi evoluează în România.

Sorin Iga, Timişoara - 30.05.2011

»