Terapia Yumeiho® - istoric, evoluţie -

Author tools:
Undefined

Terapia Yumeiho - începuturi, evoluţie - Saionji Masayuki
După obţinerea diplomei de Maestru în terapii tradiţionale (1981) şi deschiderea propriei şcoli de terapie manuală numită “Kotsuban Yumeiho”, Saionji Masayuki fondează Institutul Internaţional de Medicină Preventivă Practică cu sediul în Tokyo - Japonia. Scopul înfiinţării acestei instituţii fiind răspândirea la nivel mondial a Terapiei Yumeiho.
În perioada 1981 - 1987 Maestrul Saionji Masayuki îşi perfecţionează metoda terapeutică efectuând o serie de studii teoretice şi practice privind relaţia de interdependenţă dintre simetria pelvisului, armonia funcţională a centurii pelviene şi poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului uman respectiv influenţa acestora asupra stării de sănătate. Studiile sale iniţiale (peste 2000 de cazuri) demonstrează indubitabil corelarea dintre poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului şi anumite tipare maladive, iar sub aspectul practic statisticile obţinute probează eficienţa terapiei atât curativă cât şi profilactică. Având deci temeiul ştiinţific îşi pune în practică dorinţa de popularizare a terapiei Yumeiho prin publicarea primelor carţi (în China şi Japonia - 1987) urmate apoi de o serie de alte şase cărţi publicate în Japonia în perioada 1987 - 1991, unele dintre acestea devenind “Bestsellers”.
După succesul avut în Japonia decide că este momentul să-şi pună în aplicare dorinţa de a răspândi metoda sa terapeutică şi în afara graniţelor Japoniei, în acest scop apelează la sprijinul organizaţiilor de Esperanto (limbă pe care o studia încă din anul 1980). Cu ajutorul esperantiştilor, în anul 1989, publică prima versiune în Esperanto a cărţii de Yumeiho şi face prima vizită pentru răspândirea Terapiei Yumeiho în afara Japoniei, în Europa - Polonia. Ulterior, în perioada 1989 - 2004, din limba esperanto, cartea “Terapia Yumeiho” fiind tradusă şi publicată în 25 de limbi iar Maestrul Saionji Masayuki a susţinut prezentări şi cursuri de Terapie Yumeiho în peste 40 de ţări.
Dintre cele peste 200 de vizite făcute în afara Japoniei de Maestrul Saionji Masayuki în scopul răspândirii Terapiei Yumeiho cele mai remarcabile ar fi:

  • 1990 - Spitalul Militar Central de Cercetări Ştiinţifice al Aviaţiei Militare din Moscova - Rusia; după demonstraţia teoretică şi practică se pun bazele unei colaborări care va dura până în anul 1999. În cadrul acestei prestigioase instituţii au fost făcute o serie de cercetări şi studii ştiinţifice care probează eficienţa curativ-profilactică a Terapiei Yumeiho;
  • 1992 - Prezintă, teoretic şi practic, Terapia Yumeiho la Universitatea de Medicină din Shanhai şi la Asociaţia de Tuina din Shanhai (China); participă la Simpozionul Internaţional dedicat Metodei Saionji Masayuki la Spitalul Poliţiei din Moscova - Rusia; primeşte titlul de “profesor invitat” la Colegiul de Medicină din oraşul Jiao-Zuo, provincia Hebei - China;
  • 1994 - Susţine o prelegere urmată de curs de Yumeiho la Universitatea de Medicină a Siberiei din Tomsk - Rusia; primeşte titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale Tradiţionale din parte Ministerului Sănătăţii din Rusia; prelegeri şi cursuri Yumeiho la Spitalul Militar din Hanoi - Vietnam;
  • 1995 - Disertaţie privind Terapia Yumeiho la Academia Internaţională de Ştiinţe a Universităţii din San Marino; Primeşte titlul de “ Doctor în Ştiinţe Medicale”.
  • 1999 - Participă la Seminarul Medical dedicat procedeelor de recuperare medicală la Spitalul Aviaţiei Militare din Moscova - Rusia şi la Congresul Universal de Esperanto din Berlin - Germania unde susţine prelegeri şi demonstraţii.
  • 2000 - Primeşte titlul de profesor al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Moscova - Rusia;
  • 2001- Prezintă şi instruieşte Yumeiho la Asociaţia Naţională de Fizioterapie din Zagreb - Croaţia; participă la Congresul Internaţional al Medicilor Esperantişti (Osijek - Croaţia) unde efectuează prelegeri şi demonstraţii practice;
  • 2002 - Ukraina, participă ca invitat de onoare la Conferinţa Medicală Naţională privind Scolioza; Participă la Congresul European al Medicilor Esperantişti unde efectuează prelegeri şi demonstraţii practice;

Despre activităţile de instruire, răspândire şi cercetare ştiinţifică privind Terapia Yumeiho, făcute de Maestrul Saionji Masayuki voi scrie pe larg în numerele următoare, unde vom detalia şi activitatea publicistică a acestuia.
Pentru obţinerea de date concrete, ştiinţifice, Maestrul Saionji Masayuki foloseşte, începând cu anul 1994, un cântar electronic computerizat (vezi foto jos) capabil să măsoare distribuţia greutăţii corpului uman la nivelul fiecăruia dintre membrelor inferioare raportată la diferite unităţi de timp. Pe parcursul anilor instrumentul a fost perfecţionat şi fabricat în diferite versiuni, capabile să efectueze şi diagrame a oscilaţiilor Centrului de Greutate respectiv a variaţiei greutăţii corpului distribuită asupra membrelor inferioare.

Diagramă persoană cu dezechilibru grav:
- Membru inferior drept: 22,1 kg
- Membru inferior stâng: 20,2 kg
- Greutate totală 42,3 kg
- Greutate suplimentara/membru inf. dr. 1,9 kg
- Procent descentrare din greutatea totală 9,0 %
- Descentrare Nivel 2

Diagrama relativ normală (persoană echilibrată):
- Şedinţa nr. 2
- Membru inferior drept 32,0 kg.
- Membru inferior stâng 31,8 kg.
- Greutatea totală 63,8 kg
- Greutate suplimentară/membru inf. dr. 0,2 kg
- Procent descentrare din greutatea totală 0,6 %
- Descentrare Nivel 1Înainte de aplicarea sedintei Yumeiho
Greutate totală: 52.2 kg
Greutate la nivelul m.inf. stg: 36.2 kg
Greutate la nivelul m.inf. dr: 16 kg
Diferenţa: 20.2 kg -– 77.4 %

După aplicarea terapiei (numai pentru m.inf. dr.!)
Greutate totală: 52.0 kg
Greutate la nivelul m.inf. stg: 35.1 kg
Greutate la nivelul m.inf. dr: 16,9 kg
Diferenţa: 18.2 kg – 70,0 %


Exemple de cântare computerizate:


Cărţi despre Terapia Yumeiho

Engleză

Esperanto
   
Chineză
 
Japoneză
     

      


Germană

Franceză

Română

Poloneză

Maghiară

Lituaniană

Estonă

Bulgară
   
Rusă
   
Cehă

Mongolă
 
Sârbă

Ucraineană

Vietnameză
 
Persană

»