Societatea Româna de Yumeiho®

Author tools:
Undefined

În data de 06.05.2011 am aniversat 11 ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Yumeiho (conform actului constitutiv). Mulţumiri şi recunoştinţă tuturor celor care pe parcursul acestor 11 ani au contribuit, în mod direct sau in-direct, la desfăşurarea fără întrerupere a activităţilor prevăzute în statut. Progresul este evident şi multe dintre obiectivele propuse iniţial sunt atinse sau în curs de desăvârşire. Bineînţeles că mai sunt încă obiective de atins, printre “restanţe” se numără şi acreditarea terapiei Yumeiho® de către Ministerul Sănătăţii. Fapt care părea posibil atunci .. şi imposibil acum .. Aş putea spune chiar indezirabil acum. Integrarea terapiei Yumeiho® în sistemul medical actual ar presupune “ajustarea” acesteia conform “normelor şi protocoalelor” şi aceasta ar determina inerent pierderea esenţei, eliminarea capitolului “artă” în detrimentul celui de tehnică ori, noi ştim bine că după “matematica” din debutul în practica Yumeiho® urmează dezvoltarea artei terapeutice (intuiţie, simţ clinic, abilităţi terapeutice subtile, etc.) Important este ca practicanţii Yumeiho® să aiba temeinice cunoştinţe medicale şi pe cât posibil să fie absolvenţi ale instituţiilor de învăţământ medical acreditate de stat. Astfel va fi implicit acreditată şi terapia Yumeiho® .
Un alt ţel stabilit cu 11 ani în urmă a fost înfiinţarea de cabinete cu statut de Centru de Practică şi Instruire Yumeiho® în principalele oraşe din ţară mai ales în cele cu valoare reprezentativă regională. Deziderat parţial atins, în curs de “închegare”, sabotat însă de perpetua situaţie economică defavorabilă. Pe termen lung maestrul Saionji Masayuki considera ca fiind cel mai important obiectiv (precizez că statutul şi obiectivele principale ale S.R.Y. au fost concepute sub di-recta sa îndrumare).
Ar mai fi necesare: un sediu naţional al S.R.Y. (proprietate, nu închiriat), fonduri pentru instruirea persoanelor cu vocaţie către Yumeiho® dar fără posibili-tăţi materiale, instruirea tehnicii de bază în cadrul facultăţilor de profil corespun-zător, colaborarea mai temeinică cu lumea medicală, si multe altele ....
Situaţia labilă (şi debilă) economică, politică şi socială s-au constituit, global luate, într-un obstacol care deseori a pus în pericol însăşi existenţa S.R.Y. Plecând de la dificultatea implementării conceptului de Medicină Preventivă în rândul populaţiei, continuând cu penuria financiară care-l pune în dificultate atât pe terapeut cât şi pe pacient şi încheind cu: ambiguitatea legislativă, descurajarea legalizării activităţii terapeutului prin sistemul de taxe şi impozite total nepotrivit pentru persoanlele care-şi câştigă existenţa prin trudă, cu “sudoarea frunţii” la propriu. Şi cu toate aceste vicisitudini am supravieţuit şi nu numai, chiar am pro-gresat, modest e drept, dar totuşi .. progresăm !
De ce rândurile de mai sus ?! Când totul este atât de evident, când toată lumea ştie/simte asta ? Pentru că am nădejdea ca acest număr al BISRY va ajunge în arhivă, în istoria S.R.Y. şi atunci când o vom duce bine sa ne amintim ce am înfruntat cu ani în urmă.

»