Societatea Româna de Yumeiho (scurt istoric)

Author tools:
Română

Societatea Română de Yumeiho ( S.R.Y. ) a fost înfiinţată în 06 mai 2000 de că-tre Radu Văcărescu şi Sorin Iga, practicanţi Yumeiho şi dr. Ofelia Lugojan, medic Ho-meopat, la iniţiativa şi cu sprijinul direct al fondatorului terapiei Yumeiho maestrul dr. Saionji Masayuki.
S.R.Y. este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată ca asociaţie profesională, creată în scopul răspândirii terapiei Yumeiho şi a metodelor terapeutice manuale Japoneze similare acesteia.
Activitatea S.R.Y. este coordonată şi reglementată de Centrul de Yumeiho din Tokyo - Japonia, având în vedere şi respectarea legislaţiei Române si a Uniunii Europene.
S.R.Y. este singura instituţie acreditată să organizeze (prin colaboratori desem-naţi prin contracte, protocoale de colaborare şi scrisori de împuternicire) cursuri de iniţiere şi perfecţionare în Yumeiho, prezentări media, conferinţe, simpozioane, etc. privind Terapia Yumeiho.
Până acum Societatea Română de Yumeiho numără 124 de membri din 15 oraşe.
S.R.Y. organizează în mod direct sau prin colaboratori cursuri de iniţiere şi per-fecţionare în terapia Yumeiho (conform art. 6.3.3 din statut). Absolvenţii primind ates-tate sau certificate de absolvire a cursurilor.
În perioada 2001 - 2004 S.R.Y. a organizat şi susţinut cursuri de iniţiere şi per-fecţionare in Yumeiho, cursuri de masaj de întreţinere şi relxare în colaborare cu A.J.O.F.M. - Timiş (în colaborare cu Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi cu cel al Educaţiei şi Cercetării )
În perioada 2000 - 2005, la recomandarea maestrului dr. Saionji Masayuki, sediul S.R.Y. din Timişoara a funcţionat şi ca Centru Internaţional de Practică şi Instruire Yumeiho. În aceasta perioadă fiind instruiţi gratuit în cadrul S.R.Y. practicanţi Yumeiho invitaţi din diferite ţări, cum ar fi: Ucraina, Serbia, Siria, Canada, Spania, Israel, Bulgaria, Croaţia, s.a.
De la fondarea S.R.Y. şi până în anul 2006 instruirea practicanţilor Yumeiho s-a efectuat concomitent cu tratarea pacienţilor iar sistemul de instruire continuă permitea prezenţa pe termen nelimitat la activitaţile S.R.Y. Dintre persoanele cu vădite abilitaţi teoretice, practice şi morale, fiind aleşi colaboratorii pe termen lung. Unii cursanţi fiind prezenţi zilnic timp de 3 - 5 ani.
S.R.Y. colaboreaza oficial cu Asociaţia Bulgară de Yumeiho şi cu Asociaţia (de profil similar) “Ulika” din Croaţia.
Din necesitatea de se populariza mai eficient terapia Yumeiho pe teritoriul României, incepând cu anul 2007, s-au redus semnificativ activitaţile din Timişoara, resursele fiind astfel redirecţionate către intensificarea şi diversificarea raspândirii Yumeiho în alte oraşe din ţara. În consecinţa a crescut numărul practicanţilor şi al cursurilor mai ales în: Bucureşti, Galaţi, Braşov, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Piatra-Neamţ, ş.a.
Sorin Iga

»