SOCIETATEA ROMÂNĂ DE YUMEIHO

Author tools:

Societatea Română de Yumeiho este singura instituţie abilitată să reprezinte, în România, interesele Centrului de Yumeiho® - Institutul Internaţional de Medicină Preventivă Practică din Tokyo - Japonia

  • Este o asociaţie profesională nonprofit, nonguvernamentală, înfiinţată în anul 2000 la cerinţa fondatorului terapiei Yumeiho, dr. Saionji Masayuki.
  • Scopul principal al asociaţiei profesionale este promovarea şi acreditarea Terapiei YUMEIHO® în România, precum şi introducerea acesteia în conceptul de medicină integrativă. Pe plan profesional are sprijinul domnului prof dr. Saionji Masayuki, fondatorul terapiei, maestru în masaj Shiatsu şi Presopunctură, şi al d-lui Hashimoto Shigeru, director al Institutului Internaţional de Medicină Preventivă Practică cu sediul în Tokyo – Japonia.

ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ROMÂNE DE YUMEIHO

  • Organizează şi susţine cursuri de iniţiere şi perfecţionare în Masaj Profilactic şi Terapia YUMEIHO®; absolvenţilor li se eliberează, după caz, Atestate, Diplome sau Certificate.
  • Oferă servicii cu caracter profilactic şi curativ - respectiv aplicaţii profilactice şi terapeutice yumeiho precum şi alte metode terapeutice manuale orientale.
  • Încheie contracte de colaborare reciproc avantajoase cu instituţii, societăţi sau alte asociaţii care găsesc interes în profilaxia propriilor angajaţi şi în susţinerea terapiei YUMEIHO® sau a metodelor terapeutice manuale.
  • Asigură informarea şi pregătirea continuă a practicanţilor terapiei în scopul creşterii nivelului de performanţă profesională. În acest scop se organizează seminarii, stagii de pregătire, grupuri de studiu, conferinţe, etc.
Română
»