REGULAMENTUL INTERN DE FUNCTIONARE

Author tools:

1. Despre inscrierea in societate si cotizatii

Inscrierea in Societatea Romana de Yumeiho® se face in conformitate cu punctul 7.1 din statut.
Cererea putand fii aprobata sau respinsa doar de catre presedintele Consiliului Director al S.R.Y.
Taxa de inscriere se achita la completarea cererii, si e stabilita prin decizii ale Consiliului Director.
Cotizatia se plateste anual sau semestrial si e stabilita prin decizii ale Consiliului Director.

2. Despre Consiliul Director

 1. toate actele elaborate de catre Consiliul Director vor fi inregistrate arhivate si semnate de catre presedinte sau loctiitorul acestuia.
 2. corespondenta primita se va inregistra si arhiva.
 3. Consiliul Director are atributii si de Consiliu Stiintific, pana la formarea acestuia.


3. Despre terapia YUMEIHO® - STANDARD

Prin terapia YUMEIHO®-STANDARD se intelege:

 1. cele 100 manevre explicate in scris in manualul cursantului avand la baza: lucrarea “YUMEIHO®” editia 1997 de Masayuki Saionji; cartea “Miracolul secolului XX” de Masayuki Saionji, Ed. Eurobit 1994; demonstratiile video ale maestrului Masayuki Saionji; instructiunile, informatiile si recomandarile practice si teoretice concrete (date oral si in scris) de catre maestrul Masayuki Saionji in cadrul cursurilor si stagiilor de perfectionare.
 2. ordinea si frecventa manevrelor prezentate in manualul cursantului.
 3. executia procedeelor in conformitate cu imaginile video si indrumarile instructorilor.


4. Despre sistemul de gradatii

In terapia Yumeiho® exista 7 gradatii (grade, nivele).
Gradele se obtin in ordine crescatoare, din grad in grad, in urma promovarii unui examen de verificare care se sustine la absolvirea unui curs.
Examenul de verificare se desfasoara in conformitate cu “Regulamentul de examinare pentru promovarea in grad”.

5. Despre cursuri

Societatea Romana de Yumeiho® este singura institutie din Romania acreditata sa desfasoare activitati de instruire, prezentare publica, cercetare, si acreditare in ceea ce priveste terapia Yumeiho®.

Societatea Romana de Yumeiho® organizeaza urmatoarele tipuri de cursuri:

 1. cursuri de initiere in terapia Yumeiho®-standard, cu finalitate obtinerea gradului 1.
 2. cursuri de perfectionare, pentru obtinerea gradelor 2 si peste.
 3. stagii de perfectionare avand ca scop cresterea pregatirii si a experientei profesionale.

Continutul cursurilor va fi in concordanta cu “Regulamentul de examinare pentru promovarea in
grad”.
Durata minima a cursurilor este de 40 de ore.
La inceputul fiecarui curs, este obligatorie completarea documentului ,,Fisa personala a
cursantului” care poate substitui si cererea de inscriere la curs.

6. Despre documentele tip

Se completeaza doua tipuri de documente:

 1. tip “ATESTAT” si “CERTIFICAT DE ABSOLVIRE” (ANEXA 4) - document ce atesta absolvirea cursului si informatii legate de curs (numar ore, note examene, tipul cursului, s.a.); sunt gestionate de catre Societatea Romana de Yumeiho®.
 2. tip “DIPLOMA” (ANEXA 5) - document ce atesta promovarea examenului de la finele cursului; sunt emise de catre IIMPP TOKYO ( Institutul International de Medicina Preventiva Practica) si gestionate de d-nul HASHIMOTO SHIGERU, director al Centrului de Yumeiho® din Tokyo-Japonia succesor al d-lui Masayuki Saionji.

Pentru gradul unu nu se dau diplome, promovarea examenului fiind precizata pe atestat.

7. Despre taxe pentru cursuri si examene

Pentru cursurile organizate de Societatea Romana de Yumeiho®, taxele percepute sunt cele precizate prin decizii anuale ale Consiliului Director.

8. Despre practica si competenta

Practicarea terapiei Yumeiho, ca terapeut si / sau instructor, pe teritoriul Uniunii Europene poate fi facuta doar de posesorii de licenta.

In practica, terapia Yumeiho® se aplica in scop:

 1. profilactic – avind drept tel mentinerea starii de sanatate si de buna dispozitie; activitatea este de competenta tuturor gradelor.
 2. terapeutic - avind drept tel tratarea sau ameliorarea suferintelor organismului si ale psihicului; aceasta activitate este de competenta stricta a terapeutilor cu grad 3,4, 5 sau 6.

Se impun urmatoarele precizari importante:

 1. Studiul manualului precum si absolvirea cursurilor nu sunt suficiente pentru aplicarea metodei Yumeiho® la pacienti cu afectiuni grave; consultarea unui medic inainte si in timpul tratarii cazurilor dificile este obligatorie.
 2. Executarea fara control si fara discernamint a unor tehnici poate provoca accidente.
 3. IIMPP, d-nul Hashimoto Shigeru, precum si instructorii de Yumeiho® din Societatea Romana de Yumeiho® nu se fac raspunzatori de eventualele accidente sau de posibile alte urmari rezultate in urma aplicarii in mod iresponsabil si nejust a tehnicilor de catre cursanti sau terapeuti.
 4. Pentru consecventa si acuratetea practicii, raspunderea este exclusiv a terapeutului.

9. Despre instructori

In cadrul Societatii Romane de Yumeiho® dreptul de a tine cursuri, de a examina si de a completa
documentele tip il au urmatoarele persoane:

 1. : Directorul Centrului de Yumeiho din Tokyo.
 2. : reprezentantii internationali ai IIMPP TOKYO.
 3. : membri Societatii Romane de Yumeiho® cu gradul 4, 5 si 6, semnatari ai contractului de colaborare cu S.R.Y. sau / si cu d-ul dr. Hashimoto Shigeru pentru diplome IIMPP.
 4. : membri Societatii Romane de Yumeiho® cu gradul 3, 4, 5 si 6, semnatari ai contractului de colaborare cu S.R.Y pentru documentele tip “ATESTAT” si “CERTIFICAT”.

10. Precizari suplimentare

 1. Tarifele pentru cursuri, inscriere, cotizatii si prestatiile cu caracter lucrativ pot fi modificate numai de catre Consiliul Director. In mod justificat, acestea pot fi reduse cu procente de pana la 100%.
 2. In cazuri bine motivate, la cerere, se pot completa diplome IIMPP si la persoanele care au promovat examenul de grad 1.
 3. Plata instructorilor care isi desfasoara activitatea la solicitarea S.R.Y. si in cadrul cursurilor organizate de S.R.Y. va fi de maxim 50% (bruto) din suma ramasa dupa deducerea cheltuielilor din suma totala incasata pentru curs.
 4. Instructorii imputerniciti prin contract de colaborare sa organizeze si sa sustina cursuri de Yumeiho® vor dona Societatii Romane de Yumeiho® (prin contract de donatie!) un procent de pana la 10% din suma ramasa dupa deducerea cheltuielilor din suma totala incasata pentru curs.
 5. In cazuri exceptionale, sunt admise abateri de la conditiile din Regulamentul de examinare pentru promovarea in grad. In cazul promovarii a doua grade consecutive la o singura examinare, plata taxelor se va face pentru cursul pentru gradul maxim obtinut.
 6. Instructorii Societatii Romane de Yumeiho® care au organizat si/sau sustinut cursuri sau au completat diplome in cadrul altor organizatii de profil, in cadru privat, etc., fara acordul in scris al Consiliului Director al S.R.Y. isi pierd calitatea de instructori Yumeiho®; in conformitate cu art. 22 din OG 26/2000, votul acestora va fi unul consultativ. In cazul recidivei isi vor pierde prin excludere si calitatea de membru al Societatii Romane de Yumeiho®.

TIMISOARA
07.06.2000

ACTUALIZARI- 2005 - 2011;

Română