Informaţii privind licenţa de folosire a numelui Yumeiho

Author tools:
Română

Prima ţară europeană în care a fost licenţiat cuvântul Yumeiho a fost Polonia (1996). Licenţierea s-a făcut cu sprijinul maestrului Saionji Masayuki, posesorul licenţei este dl. Maciej Dluski. Scopul licenţei a fost, şi este în continuare, contracararea celor care folosesc abuziv numele Yumeiho, cum ar fi: cei care se prezintă drept practicanţi, terapeuţi şi instructori Yumeiho fără a avea această competenţă; cei care deşi au aceste competenţe îşi depăşesc atribuţiile sau nu respectă reglementările naţionale şi internaţionale; cei care sub denumirea Yumeiho practică de fapt alte metode terapeutice; etc.
Dat fiind numărul din ce în ce mai mare al celor care folosesc abuziv sau necorespunzător numele Yumeiho s-a decis licenţierea cuvântului Yumeiho pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Deoarece în Polonia dl. Maciej Dluski avea deja drept de proprietate intelectuală asupra cuvântului Yumeiho, cu sprijinul maestrului Hashimoto Shigeru, director al Centrului de Yumeiho din Tokyo s-a extins acest drept asupra întregului teritoriu al Uniunii Europene. Astfel, începând cu data de 20.11.2009 "Yumeiho" a devenit cuvânt comunitar cu marcă comercială pe teritoriul Uniunii Europene, adică Marcă Înregistrată. În consecinţă folosirea numelui "Yumeiho" în reprezentarea serviciilor incluse în categoriile 41, 42 şi 44 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor şi Serviciilor se poate face doar de către posesorii de licenţă. A se vedea link-ul următor: http://www.yumeiho.eu/romania-22.htm Ca urmare a reglementărilor prezentate mai sus, practicanţii Yumeiho posesori ai gradelor 3, 4 şi 5 cu diplome valide, editate de I.I.M.P.P. - Tokyo, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru obţinerea şi păstrarea licenţei:

  • participarea la un examen anual de reatestare a competenţei şi aptitudinilor terapeutice şi de instruire, acolo unde este cazul, [ conform art. 3 paragraful 1 din Contractul de Licenţă nr. ROM001/2011]
  • achitarea sumei de 75 Euro/an reprezentând taxa anuală de licenţă; Pentru anul în curs termenul limită de achitare a taxei de licenţă fiind 30.04.2011, conform art. 3 paragraful 7 si art. 5 paragraful 2 din Contractul de Licenţă nr. ROM001.
  • să respecte reglementările naţionale şi internaţionale privind folosirea Mărcii Înregistrate;
  • să respecte deciziile şi reglementările Centrului de Yumeiho din Tokyo [ prezentate în site-urile: www.yumeiho.org.ro ; www.sry.ro ; www.yumeiho.eu ]
  • să respecte deciziile şi reglementările Consiliului Director al Societaţii Române de Yumeiho;

Posesorii gradelor 1 şi 2 în Terapia Yumeiho NU pot beneficia de drepturile oferite de licenţă. Prin urmare:

  • nu le este permis să folosească în interes public-personal ( comercial sau/şi propagandistic ) numele Yumeiho cum ar fi în mass - media ( presa scrisă, televiziune, internet, radio, ... );
  • nu au dreptul să susţină prezentări, conferinţe, simpozioane, work-shop-uri, etc.. cu tema Yumeiho;
  • nu au dreptul să se prezinte drept terapeuţi sau / şi instructori Yumeiho;

Dreptul de acordare a licenţelor Yumeiho pe teritoriul României aparţine exclusiv d-nului Sorin Iga ( reprezentant Internaţional al Centrului de Yumeiho din Tokyo - Japonia )
Listele cu terapeuţii şi instructorii Yumeiho acreditaţi de S.R.Y. şi posesori ai licenţei vor fi afişate pe site-ul www.sry.ro şi publicate în Buletinul Informativ al S.R.Y.

Foto: Certificatul de înregistrare Yumeiho la oficiul European de mărci comerciale ( OHIM )


Certificatul de înregistrare Yumeiho la oficiul European de mărci comerciale ( O

Sorin Iga - 03.03.2011

»