INFORMAŢII IMPORTANTE !

Author tools:
Undefined
  • Începând cu 01.09.2011 cursurile pentru gradele 1 şi 2 nu vor mai fi comasate. În consecinţă, pentru fiecare nivel/grad va fi stabilită o perioadă de curs specifică.
  • Participarea consecventă la Grupurile de Studiu şi Practica Yumeiho organizate periodic în diverse oraşe ( Bucureşti, Braşov, Galaţi, Timişoara, Iaşi, etc. ) se consideră stagiu de perfecţionare pentru candidaţii la gradul superior.
  • Plata cotizaţiei anuale către S.R.Y. se face în contul societăţii. Nu uitaţi să menţionaţi scopul depunerii (cotizaţie anuală) şi anul pentru care se achită.
»