Despre ultimele cursuri

Author tools:
Română

22 - 30 ianuarie 2011
TIMIȘOARA

Anul 2011 începe sub aspectul activităţii de instruire prin organizarea unui curs de mare anvergură organizat la Timişoara de către S.R.Y. cu sprijinul d-nei Bianca Lungu. Cursul fiind adresat atât începătorilor cât şi practicanţilor avansaţi (terapeuţi şi instructori Yumeiho).
Au participat 34 de persoane, din diverse oraşe: Timişoara, Arad, Caransebeş, Lugoj, Bucureşti, Braşov, Galaţi, Iaşi, Brăila şi Dej.
Important de remarcat este faptul că toţi instructorii Yumeiho acreditaţi S.R.Y. au susţinut examenul anual de reatestare, trecându-l cu succes, fără excepţie .
Instructori şi examinatori au fost: Sorin Iga (gr.6), Radu Văcărescu (gr.5), Camelia Chepeţan (gr.5), Florin Manoloiu (gr.4), Maria Baicu (gr.4), Roxana Necula (gr.3), Anghel Loredana (gr.3) şi Mihai Mirodone (gr.3).
Timisoara
Foto:Participanţii la cursul din Timişoara
22 - 30 ianuarie 2011


12 - 20 februarie 2011
IAŞI

Al doilea curs important oganizat de S.R.Y. cu sprijinul d-nei Roxana Necula şi al colegilor din Iaşi.
Au participat 24 de persoane, atât din localitate cât şi din Suceava, Piatra-Neamţ, Bacău, Cluj-Napoca, Bucureşti şi Focşani. Participanţi la stagiul de perfecţionare şi candidaţi la gradele 1, 2 şi 3 care, în marea majoritate, au reuşit la examenul final.
Remarcăm obţinerea gradului 3 de către dl. Moisă Bogdan (Piatra-Neamţ) şi d-na Cacencu Elena (Bucureşti).
Instructori: Sorin Iga (gr.6) şi Roxana Necula (gr.3)
Iasi
Foto:Participanţii la cursul din Iaşi
12 - 20 februarie 2011

»