Despre buletinul informativ al S.R.Y.

Author tools:
Română

Dat fiind numărul din ce în ce mai mare de practicanţi, beneficiari şi sim-patizanţi ai terapiei Yumeiho se impune ca necesitate apariţia unui mijloc de in-formare eficient, actualizat periodic şi mai ales uşor accesibil. Buletinul Informativ al Societăţii Române de Yumeiho poate fi un bun început.
Ne dorim ca prin această publicaţie să putem distribui, pe parcursul timpului, o gamă cât mai largă de informaţii privind atât Yumeiho cât şi terapiile înrudite, din gama Seitai-Ho, An-Ma, Tui-Na şi altele.
Conţinutul publicaţiei se doreşte a fi cât mai divers structurat, spre exemplu: istoric Yumeiho, terapeutică, articole medicale conexe Yumeiho, organizatorică, ştiri, anunţuri publicitare, legislaţie, regulamente, şi altele.
În realizarea obiectivelor propuse este indispensabilă implicarea a cât mai mulţi practicanţi Yumeiho, pacienţi, simpatizanţi şi ( de ce nu ?! ) chiar critici ! Aşteptăm articolele dumneavoastră.

»