NR. 1 - Martie 2011

Română

Despre buletinul informativ al S.R.Y.

Română

Dat fiind numărul din ce în ce mai mare de practicanţi, beneficiari şi sim-patizanţi ai terapiei Yumeiho se impune ca necesitate apariţia unui mijloc de in-formare eficient, actualizat periodic şi mai ales uşor accesibil. Buletinul Informativ al Societăţii Române de Yumeiho poate fi un bun început.
Ne dorim ca prin această publicaţie să putem distribui, pe parcursul timpului, o gamă cât mai largă de informaţii privind atât Yumeiho cât şi terapiile înrudite, din gama Seitai-Ho, An-Ma, Tui-Na şi altele.
Conţinutul publicaţiei se doreşte a fi cât mai divers structurat, spre exemplu: istoric Yumeiho, terapeutică, articole medicale conexe Yumeiho, organizatorică, ştiri, anunţuri publicitare, legislaţie, regulamente, şi altele.
În realizarea obiectivelor propuse este indispensabilă implicarea a cât mai mulţi practicanţi Yumeiho, pacienţi, simpatizanţi şi ( de ce nu ?! ) chiar critici ! Aşteptăm articolele dumneavoastră.

Informaţii privind licenţa de folosire a numelui Yumeiho

Română

Prima ţară europeană în care a fost licenţiat cuvântul Yumeiho a fost Polonia (1996). Licenţierea s-a făcut cu sprijinul maestrului Saionji Masayuki, posesorul licenţei este dl. Maciej Dluski. Scopul licenţei a fost, şi este în continuare, contracararea celor care folosesc abuziv numele Yumeiho, cum ar fi: cei care se prezintă drept practicanţi, terapeuţi şi instructori Yumeiho fără a avea această competenţă; cei care deşi au aceste competenţe îşi depăşesc atribuţiile sau nu respectă reglementările naţionale şi internaţionale; cei care sub denumirea Yumeiho practică de fapt alte metode terapeutice; etc.
Dat fiind numărul din ce în ce mai mare al celor care folosesc abuziv sau necorespunzător numele Yumeiho s-a decis licenţierea cuvântului Yumeiho pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Deoarece în Polonia dl. Maciej Dluski avea deja drept de proprietate intelectuală asupra cuvântului Yumeiho, cu sprijinul maestrului Hashimoto Shigeru, director al Centrului de Yumeiho din Tokyo s-a extins acest drept asupra întregului teritoriu al Uniunii Europene. Astfel, începând cu data de 20.11.2009 "Yumeiho" a devenit cuvânt comunitar cu marcă comercială pe teritoriul Uniunii Europene, adică Marcă Înregistrată. În consecinţă folosirea numelui "Yumeiho" în reprezentarea serviciilor incluse în categoriile 41, 42 şi 44 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor şi Serviciilor se poate face doar de către posesorii de licenţă. A se vedea link-ul următor: http://www.yumeiho.eu/romania-22.htm Ca urmare a reglementărilor prezentate mai sus, practicanţii Yumeiho posesori ai gradelor 3, 4 şi 5 cu diplome valide, editate de I.I.M.P.P. - Tokyo, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru obţinerea şi păstrarea licenţei:

 • participarea la un examen anual de reatestare a competenţei şi aptitudinilor terapeutice şi de instruire, acolo unde este cazul, [ conform art. 3 paragraful 1 din Contractul de Licenţă nr. ROM001/2011]
 • achitarea sumei de 75 Euro/an reprezentând taxa anuală de licenţă; Pentru anul în curs termenul limită de achitare a taxei de licenţă fiind 30.04.2011, conform art. 3 paragraful 7 si art. 5 paragraful 2 din Contractul de Licenţă nr. ROM001.
 • să respecte reglementările naţionale şi internaţionale privind folosirea Mărcii Înregistrate;
 • să respecte deciziile şi reglementările Centrului de Yumeiho din Tokyo [ prezentate în site-urile: www.yumeiho.org.ro ; www.sry.ro ; www.yumeiho.eu ]
 • să respecte deciziile şi reglementările Consiliului Director al Societaţii Române de Yumeiho;

Posesorii gradelor 1 şi 2 în Terapia Yumeiho NU pot beneficia de drepturile oferite de licenţă. Prin urmare:

 • nu le este permis să folosească în interes public-personal ( comercial sau/şi propagandistic ) numele Yumeiho cum ar fi în mass - media ( presa scrisă, televiziune, internet, radio, ... );
 • nu au dreptul să susţină prezentări, conferinţe, simpozioane, work-shop-uri, etc.. cu tema Yumeiho;
 • nu au dreptul să se prezinte drept terapeuţi sau / şi instructori Yumeiho;

Dreptul de acordare a licenţelor Yumeiho pe teritoriul României aparţine exclusiv d-nului Sorin Iga ( reprezentant Internaţional al Centrului de Yumeiho din Tokyo - Japonia )
Listele cu terapeuţii şi instructorii Yumeiho acreditaţi de S.R.Y. şi posesori ai licenţei vor fi afişate pe site-ul www.sry.ro şi publicate în Buletinul Informativ al S.R.Y.

Foto: Certificatul de înregistrare Yumeiho la oficiul European de mărci comerciale ( OHIM )


Certificatul de înregistrare Yumeiho la oficiul European de mărci comerciale ( O

Sorin Iga - 03.03.2011

Societatea Româna de Yumeiho (scurt istoric)

Română

Societatea Română de Yumeiho ( S.R.Y. ) a fost înfiinţată în 06 mai 2000 de că-tre Radu Văcărescu şi Sorin Iga, practicanţi Yumeiho şi dr. Ofelia Lugojan, medic Ho-meopat, la iniţiativa şi cu sprijinul direct al fondatorului terapiei Yumeiho maestrul dr. Saionji Masayuki.
S.R.Y. este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată ca asociaţie profesională, creată în scopul răspândirii terapiei Yumeiho şi a metodelor terapeutice manuale Japoneze similare acesteia.
Activitatea S.R.Y. este coordonată şi reglementată de Centrul de Yumeiho din Tokyo - Japonia, având în vedere şi respectarea legislaţiei Române si a Uniunii Europene.
S.R.Y. este singura instituţie acreditată să organizeze (prin colaboratori desem-naţi prin contracte, protocoale de colaborare şi scrisori de împuternicire) cursuri de iniţiere şi perfecţionare în Yumeiho, prezentări media, conferinţe, simpozioane, etc. privind Terapia Yumeiho.
Până acum Societatea Română de Yumeiho numără 124 de membri din 15 oraşe.
S.R.Y. organizează în mod direct sau prin colaboratori cursuri de iniţiere şi per-fecţionare în terapia Yumeiho (conform art. 6.3.3 din statut). Absolvenţii primind ates-tate sau certificate de absolvire a cursurilor.
În perioada 2001 - 2004 S.R.Y. a organizat şi susţinut cursuri de iniţiere şi per-fecţionare in Yumeiho, cursuri de masaj de întreţinere şi relxare în colaborare cu A.J.O.F.M. - Timiş (în colaborare cu Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale şi cu cel al Educaţiei şi Cercetării )
În perioada 2000 - 2005, la recomandarea maestrului dr. Saionji Masayuki, sediul S.R.Y. din Timişoara a funcţionat şi ca Centru Internaţional de Practică şi Instruire Yumeiho. În aceasta perioadă fiind instruiţi gratuit în cadrul S.R.Y. practicanţi Yumeiho invitaţi din diferite ţări, cum ar fi: Ucraina, Serbia, Siria, Canada, Spania, Israel, Bulgaria, Croaţia, s.a.
De la fondarea S.R.Y. şi până în anul 2006 instruirea practicanţilor Yumeiho s-a efectuat concomitent cu tratarea pacienţilor iar sistemul de instruire continuă permitea prezenţa pe termen nelimitat la activitaţile S.R.Y. Dintre persoanele cu vădite abilitaţi teoretice, practice şi morale, fiind aleşi colaboratorii pe termen lung. Unii cursanţi fiind prezenţi zilnic timp de 3 - 5 ani.
S.R.Y. colaboreaza oficial cu Asociaţia Bulgară de Yumeiho şi cu Asociaţia (de profil similar) “Ulika” din Croaţia.
Din necesitatea de se populariza mai eficient terapia Yumeiho pe teritoriul României, incepând cu anul 2007, s-au redus semnificativ activitaţile din Timişoara, resursele fiind astfel redirecţionate către intensificarea şi diversificarea raspândirii Yumeiho în alte oraşe din ţara. În consecinţa a crescut numărul practicanţilor şi al cursurilor mai ales în: Bucureşti, Galaţi, Braşov, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Piatra-Neamţ, ş.a.
Sorin Iga

Terapia Yumeiho - origini, evoluţie

Română

Metodele terapeutice manuale în China antică

În Orientul extrem terapiile manuale au evoluat pe parcursul a mii de ani.
Deşi în multe ţări din Orient existau şcoli terapeutice cu tradiţie totuşi evoluţia cea mai rapidă şi complexă s-a produs în China. Ulterior, aproape toate ţările din Orient “importând” cunoştinţele, perfecţionându-le unde era cazul şi adaptându-le la cerinţele socio-culturale specifice lor.
La origini procedeele terapeutice manuale erau practicate de medici şi terapeuţi în cadrul actului terapeutic com-plex ce includea acupunctura, fitoterapia, dietoterapia, gimastica, educaţia (filosofia) etc. Pe măsură ce cunoştinţele medi-cale şi aplicaţiile terapeutice au evoluat, crescând astfel şi cantitatea de informaţie care trebuia insuşită la modul perfect de către terapeuţi, s-a impus formarea de discipline respectiv şcoli separate pentru fiecare metodă terapeutică.
În China antică terapeuţii se împărţeau în trei categorii:

 • Terapeuţii (cu statut de medici) care deserveau oficial Imperiul, formaţi în şcoli şi instituţii de învăţământ superior patronate de stat ( de Împărat ). Aceştia beneficiind de o educaţie foarte complexă ce includea ( pe lângă studiul artei terapeuticii, al anatomiei şi fiziologiei ) literatura şi caligrafia, ştiinţele exacte, filosofia, etc.
 • Terapeuţii din zonele rurale, care deserveau populaţia săracă ce nu-şi permitea plata unui medic “imperial”. Aceştia fiind formaţi prin transmiterea cunoştinţelor teoretice şi practice de la maestru la ucenic. Majoritatea fiind analfa-beţi, cunoştinţele se transmiteau din generaţie în generaţie pe cale orală (multe informaţii fiind astfel pierdute până în zilele noastre)
 • Terapeuţii din cadrul mănăstirilor şi cei de pe lângă temple. Aceştia fiind preoţi-călugări, cu o educaţie aleasă. Rolul lor era de a deservi în principal pe ocupanţii mănăstirii şi doar uneori ofereau servicii medicale şi locuitorilor din preajma mănăstirilor. În mod deosebit se remarcă terapeuţii din mănăstirile Buddhiste.

Pe parcursul timpului terapeuţii din cele trei categorii s-au specializat pentru genul de probleme curent întâlnite. Spre exemplu, în mănăstirile Buddhiste, forma de meditaţie cea mai des întîlnită ( Chan - cunoscută ca Zen în limba Ja-poneză ) presupune câteva ore de stat zilnic într-o poziţie fixă, imobilă. Daunele produse corpului pe parcursul anilor de practică a acestei forme de meditaţie erau prevenite şi /sau “reparate” de terapeutul mănăstirii. Tot în mănăstirile Bud-diste au apărut aşa numiţii “călugări luptători” în fapt aceştia constituiau “armata” ce avea ca scop apărarea mănăstirii de atacurile bandiţilor şi deseori de agresiunea unor grupuri religioase ostile. Atât în timpul antrenamentelor cât şi al luptelor cu forţele rivale călugării sufereau diverse traumatisme a caror tratare era deasemenea sarcina călugărului terapeut al mă-năstirii.
Exerciţiile şi stilul de luptă al călugărilor din mănăstirile Buddhiste (şi nu numai) poartă numele de “arte mar-ţiale”. Scopul fiind nu doar asigurarea unor abilităţi combatante cât mai perfecte ci şi desavărşirea caracterului moral şi a spiritualităţii practicantului. Datorită practicării artelor marţiale în mănăstiri, terapeuţii din cadrul acestora au putut să-şi perfecţioneze până la desăvârşire tehnicile de reabilitare post-traumatică şi nu numai.
În sute de ani de evoluţie în terapeutică şi spiritualitate călugării au remarcat importanţa decisivă a simetriei pos-turale şi a aliniamentului postural pentru obţinerea performanţei în artele marţiale, a calităţii tehnicilor de meditaţie şi mai ales în ceea ce priveşte prevenirea şi tratarea afecţiunilor de orice fel. Astfel a aparut o nouă disciplină terapeutică numită “ Zheng Ti Fa ”, precursoarea foarte îndepărtată a Posturologiei moderne. Aceasta includea, din punct de vedere proce-dural, elemente de masaj, manipulari articulare, elongaţii şi execiţii fizice corective şi preventive.
Relaţia dintre dezechilibrul postural, asimetriile morfo-funcţionale şi manifestările patologice respectiv potenţialul maladiv erau binecunoscute şi de către terapeuţii “oficiali” ai imperiului Chinez. Însă aceştia puneau accentul îndeosebi pe diagnosticul energetic în consecinţă folosind ca mijloace terapeutice acupunctura, moxibustia, fitoterapia şi doar ocazional procedeele manuale (cel mai adesea doar masajul).
Medicii oficiali având ulterior acces şi la medicina şi terapeutica Occidentală au introdus treptat în practica lor şi elemente specifice acesteia. În schimb terapeuţii din cadrul mănăstirilor au rămas fideli metodelor tradiţionale.

Metodele terapeutice manuale în Japonia

Spre deosebire de Medicina Tradiţională Chineză, Medicina Tradiţională Japoneză este documentată istoric puţin sau deloc în perioada care precede intensificarea relaţiilor economice şi culturale dintre cele două ţări. Insă, concomitent cu adoptarea şi adaptarea caligrafiei chineze de către învăţaţii Japonezi şi introducerea religiei Buddiste pe teritoriul Japo-niei apar şi primele scrieri care documentează practicile şi conceptele M.T.J.
Bineînţeles că împreună cu literatura şi cultura Chineză au fost asimilate în Japonia şi conceptele M.T.C. Acestea însă au fost adaptate la particularităţile culturale japoneze, perfecţionate şi popularizate în manieră proprie. Astfel dacă la început şcolile iniţiatice în terapeutică au fost conduse de învăţaţi chinezi ulterior au fost preluate de elevii acestora, de-veniţi ulterior maeştrii japonezi, care au modificat uneori fundamental conceptele chineze.
În mănăstirile Buddhiste înfiinţate pe teritoriul Japoniei nu au fost tolerate mult timp artele marţiale practicate de călugari, dupa modelul chinez. Aceasta deoarece în Japonia feudală practicile de luptă erau privilegiul strict al unei singure clase sociale ( aceea a războinicilor, numiţi samurai ) dar şi datorită specificului Buddhismului “ Japonez” axat pe contem-plare şi meditaţie, nonviolenţă, călugării preferând să se ocupe dominant de activităţi “ paşnice ”. Călugării terapeuţi ( for-maţi dupa modelul Chinez ) işi extind activitatea asupra tuturor celor care le cer ajutorul, şi deseori pentru că nu puteau trata un număr mare de bolnavi în cadrul mănăstirii îşi deschid “puncte de lucru” în afara mănăstirii. Astfel apar primele scoli terapeutice independente. Concomitent “statul” Japonez folosea medici instruiţi după modelul chinez însă aceştia erau inaccesibili populţiei, oamenilor simpli , atât din punct de vedere financiar cât şi datorită numărului redus al acestora.
Până în epoca modernă, în Japonia nu au funcţionat şcoli de terapii manuale în adevăratul sens al cuvântului. Cel mai adesea un maestru îşi alegea unu până la trei discipoli pe care îi forma în metoda terapeutică dezvoltată în propria manieră. Baza informaţională o constituia, bineînţeles, tot M.T.C. completată cu experienţa proprie şi adaptată cerinţelor şi circumstanţelor. Aceasta includea atât procedee terapeutice manuale cât şi moxibustie, punctoterapie (presopunctură), fitoterapie şi chiar ritualuri religioase (cel mai adesea Shinto sau Buddhiste).
În jurul anului 1900 apar primele şcoli, bazate exclusiv pe terapii manuale, unele dintre acestea studiind relaţia dintre aliniamentul postural, poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului ( Koshi ) şi potenţialul maladiv. În con-secinţă încep a fi perfecţionate o serie de procedee manuale având ca scop: reajustarea posturală, redobândirea simetriei funcţionale a aparatului locomotor ( şi nu numai ) facilitând asfel circulaţia Ki -ului ( energia vitală) potenţând deci sano-genia. Aceste procedee, aplicate în scopul menţionat în rândurile de mai sus, vor fi denumite ulterior SEITAI - HO.
În perioada 1920 - 1945 maeştrii japonezi Michio Takahashi (1920) şi Haruchika Noguchi (1946) fondează primele şcoli moderne de ajustare posturală şi reabilitare a aliniamentului corporal. Conceptul fiind denumit pentru prima dată SEITAI evoluând răspândit şi cunoscut apoi şi sub denumirile de Seitai-ho, Seitai-do, So Tai So, So Seitai Ho, ş.a.
Deşi conceptul teoretic cât şi majoritatea aplicaţiilor terapeutice adiţionale erau cunoscute de milenii, nimeni nu se gândise, până atunci, să le integreze sub un nume specific delimitându-le astfel de contextul general al terapiilor manu-ale. Astfel până astăzi continuă disputa între susţinătorii celor doi maeştrii în ceea ce priveşte întâietatea conceptuală si a folosirii numelui SEITAI.
În zilele noastre sub marca Seitai ( şi variantele de mai sus ) îşi desfaşoară activitatea o multitudine de şcoli şi practicanţi din Japonia.
Despre semnificaţia termenului Seitai şi asocierea cu termenul occidental Chiropractică vom vorbi într-un articol publicat în numerele urmatoare ale buletinului informativ.
Terapia Yumeiho este conceptual apropiată principiilor Seitai însă are şi o puternică amprentă chineză “curată” şi mai ales un concept aparte în explicarea cauzelor posibile ale îmbolnăvirilor. Din punct de vedere al procedeelor terapeu-tice manuale aplicate în Terapia Yumeiho se poate observa o sorginte mai apropiată de tehnicile chinezeşti cunoscute sub numele de TUI-NA decât de cele japoneze. Vom expune pe larg, în rândurile şi articolele următoare, originile şi funda-mentele teoretice şi practice ale Terapiei Yumeiho.

Terapia Yumeiho - începuturi -

Concomitent cu maeştrii japonezi care utilizau şi perfecţionau procedeele terapeutice şi artele marţiale asimilate în antichitate din cultura Chineză ( şi integrate deja în tradiţia Japoneză ) unele persoane preferau să se instruiască direct la sursă, adică în China. Revenind apoi în Japonia aceştia îşi desăvârşeau instruirea şi prin prin studiul metodelor Japoneze.
Shuichi Ohno Hidekazu pleacă la vârsta de 16 ani în China, ca ucenic la mănăstire, pentru a studia artele marţiale ( Chuan Fa, Zheng Ti Fa ) este însă atras mai degrabă de metodele de restaurare posturală de “remodelare a arhitecturii umane” şi procedeele terapeutice manuale folosite de practicanţii de arte marţiale. În consecinţă se va întoarce în Japonia (1945) nu ca maestru în arte marţiale ci ca maestru în arta reabilitării posturale şi a terapiei tulburărilor de simetrie corporală. Ulterior v-a studia o gamă largă de metode terapeutice manuale atât Japoneze cât şi din alte ţări extrem orientale. Scopul fiind căutarea celor mai eficiente modalitaţi terapeutice pentru “re-centrarea” corpului şi armonizarea funcţională a fiziologiei umane plecănd de la structurile tangibile ( muşchi, articulaţii, schelet, nervi, etc.) şi folosind procedee exclusiv manuale.
Saionji Masayuki, atras din copilărie de caligrafia Chineză şi studiind-o timp de 10 ani până la nivelul de maestru, vine inerent în contact cu scrieri antice despre medicina tradiţională chineză pe care deseori le copiază pe parcursul instruirii sale. Dintre lucrările de mare artă caligrafică îl atrag în mod deosebit cele care provin din mănăstirile Buddhiste şi care descriu metodele terapeutice manuale folosite de călugări. Dorind însuşirea şi de cunoştinţe practice caută un maestru care să-l îndrume. În acest scop vizitează mai multe şcoli de terapii manuale japoneze şi mai mulţi maeştrii terapeuţi fără a fi însă atras în mod deosebit de o metodă sau un maestru anume. Aceasta din două motive, unul pentru că nu a gasit strict ceea ce-şi dorea şi celălalt pentru că în general japonezii devenind “Chinezo-fobi” (aceasta parte din cauza războiului parte din raţiuni de mândrie naţională) au eliminat sau modificat radical fundamentul chinezesc al terapiilor manuale practicate în Japonia, fapt care venea în contradicţie cu studiul şi cunoştinţele dobândite deja de Saionji Masayuki. În anul 1975 însă, căutările sale îl duc în preajma maestrului Shuichi Ohno care, dat fiind istoricul său iniţiatic, practica exact ce-şi dorea să inveţe Saionji Masayuki. După ce-şi însuşeşte şi perfecţionează cunoştinţele teoretice şi mai ales practice ( de fapt, singurele care-i lipseau cu adevărat ) cu acceptul şi ajutorul maestrului său, concepe o metodă terapeutică structurată în 100 de procedee fundamentale, de bază, şi altele auxiliare ( circumstanţiale, complementare ) denumind metoda “ Masaj Special Oriental Divin ”. Conex procedeelor terapeutice manuale structurează şi un set de exerciţii de gimnastică profilactică şi corectiv-terapeutică denumit “ Gimnastica Divină ”. Numele “divin” fiind legat de originile “mănăstireşti” ale procedeelor şi conceptelor teoretice. După aceasta maestrul Shuichi Ohno îi recomandă să-şi deschidă propria şcoală terapeutică. Pentru atingerea acestui ţel Saionji Masayuki urmează cursuri de instruire şi acreditare ca terapeut şi ca maestru în terapii tradiţionale Japoneze, cursuri finalizate cu obţinerea licenţei de maestru în terapii tradiţionale. Odată cu obţinerea licenţei, în luna mai a anului 1981, îşi deschide oficial propria şcoală de terapie manuală denumită “ KOTSUBAN YUMEIHO “. Acesta este momentul apariţiei terapiei Yumeiho.

骨盤湧命法 - kotsuban yumeiho

"Kotsuban" 骨盤 - pelvis;

"Yu" 湧 - ţâşnire, izvor, creştere; "Mei" 命 - energie vitală; "Ho" 法 - metodă, tehnică;


Sorin Iga - Timişoara martie 2011

( Vom continua în numerele următoare )

Yumeiho în România - istoric

Română

1993 - Timişoara - maestrul Saionji Masayuki participă la lansarea cărţii ”Miracolul Secolului XX” (editura Euro-bit) care prezintă terapia Yumeiho într-o formă accesibilă publicului larg. Cartea fiind tradusă din versiunea în Esperanto “Yumeiho Terapio” (editura MONO - Polonia) de către d-na prof. univ. Florica Popa si d-na dr. Rodica Popa. La lansare şi apoi la un scurt curs de iniţiere participă si dl. Radu Văcărescu fiind astfel primul practicant Yumeiho din România.
1994 - Bucureşti (spitalul C.F.R . -Witting-) şi apoi Braşov (spitalul C.F.R.) are loc primul curs de initiere şi per-fecţionare din România. Instructor maestrul Saionji Masayuki. Deoarece din Romania au participat doar 7 cursanţi au fost invitaţi şi cursanţi din Ungaria. Dintre cei 7 cursanţi români mai practică ( oficial cunoscuţi ) în prezent doar 2 ( Radu Văcărescu şi Sorin Iga )
1996 - 1997 - Timişoara (2 ori), Braşov (4 ori), Iaşi (1), Galaţi(1), Constanţa(1), ( ?), cursuri susţinute de dl. Gholamreza Azarhoushang (instructor internaţional delegat al Centrului de Yumeiho din Tokyo)
1996 - Timişoara, 26 de persoane, printre care şi practicanţi Yumeiho, înfiinţează “Asociaţia Maseorilor Profe-sionişti din Banat” ( prima organizaţie de profil din România! ) Preşedinte fiind, până în anul 2000, Sorin Iga.
1996 - 2000 La sediul A.M.P.B. din Timişoara au loc periodic cursuri de iniţiere în Yumeiho. Instructor Sorin Iga
1999 - Timişoara, la invitaţia A.M.P.B. Maestrul Saionji Masayuki viziteaza pentru a 3-a oară România respectiv a 2-a oară Timişoara. Are loc un curs de iniţiere şi perfecţionare în terapia Yumeiho pentru gradele 1 - 4;
2000 - 05.05- Se înfiinţează Societatea Română de Yumeiho. Membrii fondatori fiind: Radu Văcărescu, Sorin Iga şi dr. Ofelia Lugojan.
2000 - 01.09 - Timişoara, S.R.Y. organizează primul curs de iniţiere şi perfecţionare în Terapia Yumeiho. Activi-tatea de instruire continuând fără întrerupere până în anul 2006.
2001 - Bucureşti, maestrul Saionji Masayuki susţine o conferinţă pe tema Yumeiho la sala Dales, urmată apoi de o sesiune de examinare a practicanţilor Yumeiho.
2001 - octombrie, primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Bucureşti. Instructor Sorin Iga
2001 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Caransebeş. Instructor Radu Văcărescu.
2002 - Osjek - Croatia, la recomandarea şi prin susţinerea financiară a maestrului Saionji Masayuki, S.R.Y. este reprezentată prin preşedinte (Sorin Iga) la Congresul Internaţional al Medicilor Esperantişti şi apoi la Congresul Universal de Esperanto. ( conform art. 6.3.12 din Statut, S.R.Y. are ca obiectiv şi promovarea limbii Esperanto, datorită reciprocită-ţii sprijinului acordat de organizaţiile Esperantiste la răspândirea terapiei Yumeiho)
2003 - Hodmezovasarhelly - Ungaria, la cerinţa maestrului Saionji Masayuki, S.R.Y prin Sorin Iga reprezintă şi interesele Centrului de Yumeiho din Tokyo-Japonia la Congresul Societaţii Mondiale de Yumeiho.
2004 - Primul curs de Yumeiho, organizat de S.R.Y. în Arad. Instructor Perpelici Iulian.
2005 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. în Braşov. Instructor Sorin Iga.
2007 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Cluj-Napoca. Instructor Ovidiu Cordiş.
2007 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Iaşi. Instructor Delibaş Daniela.
2007 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Galaţi. Instructor Sorin Iga.
2008 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Sibiu. Instructor Sorin Iga.
2008 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Craiova. Instructor Sorin Iga.
2009 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Constanţa. Instructor Sorin Iga.
2010 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Piatra-Neamţ. Instructor Roxana Necula.
2010 - Primul curs de Yumeiho organizat de S.R.Y. la Ploieşti. Instructor Sorin Iga.
( va continua )

Ştiri - Anunţuri - Informaţii Diverse

Română

Din categoria “ Ştiaţi că ” :
foto1foto2Ediţia în limba română ( Foto nr. 2 ) deşi poartă numele “Miracolul Secolului XX” a fost tradusă după versiunea în esperanto cu numele “ Terapia Yumeiho - masaj special oriental divin” ( Foto nr. 1 )
Din nefericire nu doar numele nu corespunde lucrării originale, în carte regăsindu-se numeroase greşeli de traducere şi tehnoredactare. Cu toate acestea cartea este de un real folos debutanţilor în studiul Terapiei Yumeiho.


Între manualul instructorilor şi practicanţilor Yumeiho din Japonia ( Foto nr. 4 ) şi cel destinat instructorilor şi practicanţilor Yumeiho din Europa ( Foto nr. 3 ) sunt diferenţe în proporţie de 70% în ceea ce priveşte tehnica ( numărul de puncte, linii şi repetări ). Chiar şi în privinţa procedeelor şi a succesiunii acestora sunt unele diferenţe. În fapt cele trei cărţi ( Foto 1, 3, 4) prezintă diferenţe semnificative, atât între ele cât şi faţă de prezentările video făcute de maestrul Saionji Masayuki.
foto3
Aceste inadvertenţe se explică prin următoarele: manualul din foto nr. 4 are ca adresă strict practicanţii din Japonia ( adică pentru mentalitatea şi structura psiho-fizică japoneză ) iar cartea din foto nr. 1 este pentru popularizare şi uz “la domiciliu” mai ales de către europeni şi non-japonezi în general (similar demo - video nr. 1 şi 2) iar manualul din foto nr. 3 se adresează atât instructorilor debutanţi cât şi candidaţilor la 1 Dan (gr. 1) în Yumeiho.foto4

Pe lângă cărţile mai sus prezentate maestrul Saionji Masayuki a mai publicat încă patru. Despre toate aceste carţi, inclusiv cele de mai sus, vom vorbi în numerele viitoare ale buletinului informativ al S.R.Y.
 DIVERSE - pentru cei curioşi -

Terapia Yumeiho s-a practicat şi se practică încă la nivel internaţional şi sub următoarele denumiri:

 • “Masaj Saionji”; “Osteopatie Japoneză”; “Terapia Masayuki”; “Terapie Coxală”; “Masaj Korkoran”; “Masaj Special Japonez Saionji”; şi altele.

................................................................

Ţara cu cei mai mulţi practicanţi de Yumeiho din întreaga lume este România, iar raportat la numărul de locuitori este Bulgaria.
.................................................................

Durata celei mai lungi şedinţe terapeutice, atestate cu martori, a fost de 8 ore (Luka Dokuzanov, gr.4 Bulgaria). Iar cea mai scurtă şedinţă terapeutică a durat 30 secunde ( Saionji Masayuki - Zagreb 2001)
.................................................................

Primul procedeu terapeutic din Yumeiho este ... Poziţia pregătitoare !

TERAPEUTI YUMEIHO DIN ROMANIA ACREDITATI DE S.R.Y. SI CENTRUL DE YUMEIHO DIN TOKYO - JAPONIA

Română
NR NUME PRENUME ORAŞ DOMICILIU DATA obţinere GR 3
1 VĂCĂRESCU RADU TIMIŞOARA 25.11.1996
2 IGA SORIN TIMIŞOARA 25.11.1996
3 NEDELCU LEONTIN TIMIŞOARA 25.11.1996
4 NEDELCU ERICA TIMIŞOARA 25.11.1999
5 BAICU MARIA TIMIŞOARA 04.02.2002
6 BRATU MIRCEA BUCUREŞTI 25.052002
7 CHEPEŢAN CAMELIA TIMIŞOARA 04.02.2002
8 COMŞA TRAIAN BUCUREŞTI 23.12.2004
9 CORDIŞ IOAN OVIDIU BUCUREŞTI 12.07.2006
10 CRĂCIUN MIHAIL BRAŞOV 14.07.2005
11 MARINESCU DANIELA BRAŞOV 12.10.2004
12 DINCĂ MARIUS BUCUREŞTI 07.07.2005
13 GROZA ADRIANA TIMIŞOARA 28.02.2002
14 GUGU TANIA TIMIŞOARA 04.08.2002
15 ILIOVICIU ADRIAN TIMIŞOARA 05.04.2005
16 LUPAŞ PETRU ARAD 18.07.2002
17 MATEI GABRIEL TIMIŞOARA 12.06.2001
18 OSTAP GIZELA TIMIŞOARA 15.08.2004
19 POPA IOAN BUCUREŞTI 03.12.2005
20 POPA MIHAIL BUCUREŞTI 03.12.2005
21 RADU CARMEN BRAŞOV 14.07.2005
22 RAICA EUGENIA TIMIŞOARA 30.06.2001
23 RODEAN EMILIAN TIMIŞOARA 12.07.2003
24 STAN COSTEL BUCUREŞTI 19.09.2007
25 STRATAN IOVANCA-SILVIA TIMIŞOARA 09.10.2007
26 NECULA ROXANA -MARIA BUCUREŞTI 09.06.2008
27 MANOLOIU FLORIN BUCUREŞTI 09.06.2008
28 DIMOFTE NICOLETA GALAŢI 28.07.2008
29 MIRODONE MIHAI-MARIAN GALAŢI 08.02.2009
30 TICIU ROMULUS-MIHAITA CĂLĂRAŞI 08.02.2009
31 VORNICESCU MARIUS GALAŢI 08.02.2009
32 BOLÎNU DRAGOS-DORU PLOIEŞTI 09.03.2009
33 PURCEA ELENA BUCUREŞTI 09.03.2009
34 PRUTEANU VIRGIL GALAŢI 09.03.2009
35 BURILEANU HORIA-ALIN CRAIOVA 10.05.2009
36 DUMITRU MARIAN CRAIOVA 10.05.2009
37 ANDREI STELIAN-FLORIN BISTRIŢA-NAS 10.05.2009
38 PREDA ADRIAN-CORNELIU BUCUREŞTI 11.06.2009
39 FĂGĂDAR ILIE-MARCEL BUCUREŞTI 11.06.2009
40 LĂDAR FLORIN-ADRIAN CLUJ-NAPOCA 12.09.2009
41 SDROBIS BOGDAN-VASILE SIBIU 12.09.2009
42 SFECLA-ANGHEL LOREDANA BUCUREŞTI 27.11.2009
43 APOSTOL EUGEN IAŞI 27.11.2009
44 CALOTĂ FLOAREA BUCUREŞTI 20.12.2009
45 NEGOESCU MIHAELA BRAŞOV 20.12.2009
46 FASOLE ELENA BUCUREŞTI 20.12.2009
47 BRĂILEANU ALIONA CAHUL 17.07.2010
48 POPESCU ALEXANDRU BRAŞOV 25.07.2010
49 PERIANU DANA BRĂILA 25.07.2010
50 MELIN CRISTIAN-CORNELIU ORADEA 03.10.2010
51 DRAGU ADRIAN BRĂILA 31.10.2010
52 ZAVELCA LILIANA-ELISABETA TULCEA 31.10.2010
53 CODREANU DAN GALAŢI 31.10.2010
54 SPAITU MIHAELA GALAŢI 31.10.2010
55 SURUGIU NELI TECUCI 31.10.2010
56 BUDULAN-ABDURAMAN MARIUS CONSTANŢA 31.10.2010
57 BERDAN FLORENTINA FOCŞANI 31.10.2010
58 MOISĂ BOGDAN PIATRA-NEAMŢ 20.02.2011
59 CACENCU ELENA BUCUREŞTI 20.02.2011

 

Lista instructorilor de Yumeiho din România - acreditaţi de S.R.Y. şi de Centrul de Yumeiho din Tokyo - Japonia

Română
NR. NUME PRENUME GRAD DATA OBŢINERE GRAD DREPT INSTRUIRE PÂNĂ LA GRADUL: CERTIFICAT NR./DATA
1 IGA SORIN 6 2008 4
(5.APR. Y.C.T)
0
2 VĂCĂRESCU RADU 5 2002 3 1/30.01.11
3 CHEPEŢAN CAMELIA 5 2011 3 2/30.01.11
4 OSTAP GIZELA 4 2010 2 3/30.01.11
5 MANOLOIU FLORIN 4 2010 2 4/30.01.11
6 DINCĂ MARIUS-VIOREL 4 2008 2 9/30.01.11
7 NECULA ROXANA-
MARIA
3 2008 1 5/30.01.11
8 SFECLĂ-ANGHEL LOREDANA 3 2009 1 6/30.01.11
9 MIRODONE MIHAI-MARIAN 3 2008 1 7/30.01.11
10 BURILEANU HORIA-
ALIN
3 2010 1 8/30.01.11
11 CORDIŞ IOAN-
OVIDIU
4 2008 2 10/30.01.11

OBSERVAŢII IMPORTANTE PRIVIND ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ŞI INSTRUCTORII YUMEIHO

 1. Activitatea de instruire a terapiei Yumeiho se poate desfaşura doar de către practicanţii Yumeiho atestaţi ca instructori, special delegaţi în acest scop prin contract de colaborare cu S.R.Y. şi posesori ai licenţei Yumeiho pe teritoriul Uniunii Europene.
 2. Conform noilor reglementari, instructorii Yumeiho trebuie sa participe anual la un examen de reatestare.
 3. Calitatea de instructor Yumeiho nu va mai fi atribuită după un examen specific. Instructorii vor fi selecţionaţi dintre practicanţii Yumeiho cu abilitaţi în acest sens. Dobândirea calităţii de instructor Yumeiho impune atât performanţă profesională cât şi vocaţie!
 4. Pe teritoriul României diplomele care atestă reuşita la examenul de grad (DAN) se pot atribui doar de către instructorii posesori ai 4 , 5, 6 şi 7 Dani şi doar absolvenţilor minim 2 Dan.
 5. Diplomele editate de Centrul de Yumeiho respectiv Institutul Internaţional de Medicină Preventivă Practică din Tokyo - Japonia sunt date în gestiune, în “ alb” reprezentului oficial regional. Acesta având dreptul a le redistribui spre folosinţă instructorilor acreditaţi. Aceste diplomele sunt validate în momentul editării şi recunoscute oficial doar din momentul atribuirii.
 6. Diplomele I.I.M.P.P. - Tokyo sunt inregistrate de persoana /organizaţia care le gestionează.
 7. Pierderea calităţii de instructor survine fie în urma incompetenţei profesionale vădite fie în urma nerespectării regulamentelor, normelor morale sau /şi a codului deontologic profesional.

Despre ultimele cursuri

Română

22 - 30 ianuarie 2011
TIMIȘOARA

Anul 2011 începe sub aspectul activităţii de instruire prin organizarea unui curs de mare anvergură organizat la Timişoara de către S.R.Y. cu sprijinul d-nei Bianca Lungu. Cursul fiind adresat atât începătorilor cât şi practicanţilor avansaţi (terapeuţi şi instructori Yumeiho).
Au participat 34 de persoane, din diverse oraşe: Timişoara, Arad, Caransebeş, Lugoj, Bucureşti, Braşov, Galaţi, Iaşi, Brăila şi Dej.
Important de remarcat este faptul că toţi instructorii Yumeiho acreditaţi S.R.Y. au susţinut examenul anual de reatestare, trecându-l cu succes, fără excepţie .
Instructori şi examinatori au fost: Sorin Iga (gr.6), Radu Văcărescu (gr.5), Camelia Chepeţan (gr.5), Florin Manoloiu (gr.4), Maria Baicu (gr.4), Roxana Necula (gr.3), Anghel Loredana (gr.3) şi Mihai Mirodone (gr.3).
Timisoara
Foto:Participanţii la cursul din Timişoara
22 - 30 ianuarie 2011


12 - 20 februarie 2011
IAŞI

Al doilea curs important oganizat de S.R.Y. cu sprijinul d-nei Roxana Necula şi al colegilor din Iaşi.
Au participat 24 de persoane, atât din localitate cât şi din Suceava, Piatra-Neamţ, Bacău, Cluj-Napoca, Bucureşti şi Focşani. Participanţi la stagiul de perfecţionare şi candidaţi la gradele 1, 2 şi 3 care, în marea majoritate, au reuşit la examenul final.
Remarcăm obţinerea gradului 3 de către dl. Moisă Bogdan (Piatra-Neamţ) şi d-na Cacencu Elena (Bucureşti).
Instructori: Sorin Iga (gr.6) şi Roxana Necula (gr.3)
Iasi
Foto:Participanţii la cursul din Iaşi
12 - 20 februarie 2011

Cursuri de iniţiere şi perfecţionare organizate de Societatea Română de Yumeiho în lunile următoare

Română

S.R.Y. organizează un nou curs de Yumeiho în Bucureşti

Cursul v-a avea loc în perioada 19 - 27 martie 2011.
Cursul se adresează atât posesorilor gradelor 1 - 5 cât şi celor interesaţi de un prim contact cu terapia Yumeiho. Instructori vor fi: Sorin Iga gr. 6, Florin Manoloiu gr. 4, Roxana Necula gr. 3.

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare:


Galati 9-16 aprilie 2011

Curs de iniţiere şi perfecţionare

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare:
tel. 0745020307, 0765322253 ( instructor Yumeiho Mirodone Mihai )
e-mail: mihai_yumeiho_galati@yahoo.com


Craiova 07 - 15 mai 2011 Curs de iniţiere şi perfecţionare

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare:
tel. 0728086666 ( instructor Yumeiho Alin Burileanu )
e-mail: alin_knt@yahoo.com


Braşov 2-10 şi 9 - 17 iulie 2011

Curs de iniţiere şi perfecţionare 2 - 10 iulie; curs doar pentru avansaţi 9 - 17 iulie;

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: