Note informative:

Undefined
  • Aşteptăm cu deosebit interes plata cotizaţiei anuale de către membrii S.R.Y. Mai ales de către cei care nu au plătit taxa de licenţă!
  • Participarea consecventă la Grupurile de Studiu şi Practică Yumeiho organizate periodic în diverse oraşe cum ar fi Bucureşti, Braşov, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Tulcea, etc. se consideră participare la stagiu de perfec-ţionare, în consecinţă orele de participare vor fi menţionate în foaia matricolă de pe certificatul atribuit la cursul/stagiul următor.
  • Nu am reuşit să identificăm, încă, persoana care a plătit taxa de licenţă în data de 01.06.2011. Poate totuşi cineva îşi sesizează absenţa din tabelul posesorilor de licenţă (pagina nr. 14).
  • Pentru publicarea de articole în B.I.S.R.Y. vă rog folosiţi diacritice, font Garamond, mărime 12, preferabil limitare la două pagini A4 (inclusiv foto).