Despre proiectul “Yumeiho - Şcoala de Weekend” în Bucureşti

Undefined

Un vis frumos "Yumeiho - Școala de weekend"

Se pune o întrebare:
Avem cursurile şi stagiile de instruire și perfecționare în Terapia Yumeiho, unde timp de 10 zile practi-căm intens procedeele învăţate, de obicei acest fapt se întâmplă o dată, maxim de două ori pe an în orașul nos-tru. Ce facem în intervalul dintre ele, dacă dorim sa exersăm, să ne perfecţionăm tehnica?
La această întrebare am încercat să răspund încă de când am început să practic Yumeiho, dar abia de curând am găsit un răspuns adecvat și asta datorită ajutorului acordat de două persoane foarte importante pen-tru mine, sensei Sorin Iga - Președintele Societății Române de Yumeiho, care ne-a dat acceptul pentru desfă-şurarea acestui proiect şi ne-a încurajat să continuăm şi Marius Dincă, practicant Yumeiho gradul 4 şi instructor acreditat de S.R.Y., care au crezut în acest proiect şi au considerat că este o bună manieră de promovare a tera-piei Yumeiho.
Proiectul "Yumeiho - Școala de Weekend" a pornit din dorinţa de a asigura o continuitate în etapa de pregatire a celor ce doresc să se perfecţioneze în această terapie, cu scopul creșterii nivelului de performanţă profesională. Acest proiect este adresat în principal tuturor practicanţilor de Yumeiho, indiferent de nivelul de pregătire a acestora, dar şi tuturor acelora ce doresc să afle informaţii despre aceasta terapie fie pentru a decide dacă vor să urmeze un curs de instruire, fie pentru a beneficia de serviciile cu caracter profilactic şi curativ oferite de către practicanţi, obiectivul urmărit fiind acela de promovare a terapiei Yumeiho. Ca o urmare firea-scă, următorul pas ar fii acela, de a înfiinţa un Centru de practică şi instruire Yumeiho, unde această activitate să se desfăşoare în mod curent.
Sunt trei niveluri pe care dorim să le acoperim:
Nivelul 1 ar fi acela adresat practicanţilor care lucrează deja şi au nevoie doar să mai primească un masaj pentru destindere. Aici ne putem folosii de experienţa şi cazuistica fiecăruia şi putem chiar să ne gândim să ţi-nem un jurnal, sau raport de activitate. Pentru aceştia putem să organizăm cursuri de specializare la care să-l invităm pe Sensei Sorin Iga, într-un weekend, când sensei ar fi liber.
Nivelul 2 ar fi practicanții care au urmat un curs de iniţiere şi au gradul 1 sau 2, şi care doresc să-şi îm-bunătăţească tehnica de lucru, aici pot să participe de câte ori doresc, fără limită. Şi în acest caz la un anumit interval când se adună suficiente persoane pregătite, putem organiza un eveniment într-un weekend, la care să-l invităm pe sensei Sorin Iga, şi să ţină un examen de grad.
Pentru nivelul 1 și 2 taxa de participare la aceste întâlniri ar fi de 30 Ron/zi, bani din care s-ar plăti chel-tuielile ocazionate cu organizarea, cum ar fi chiria pentru sala unde se desfăşoară întâlnirile.
Toate persoanele implicate deja în Yumeiho vor fi îndemnate să aducă invitaţi, persoane care să par-ticipe activ sau doar ca privitori, din rândul cărora să îi atragem pe cei interesaţi să urmeze un curs de iniţiere în yumeiho, acesta ar fi nivelul 3. Participarea invitaţilor este gratis.
Aceasta este experienţa mea, şi doresc să o împărtăşesc tuturor.
Deocamdată mă opresc aici şi aștept comentariile voastre, pe urmă mai vedem.
Cu drag,
Marcel Făgădar