NR. 3 - august 2011

Undefined

Yumeiho®

Undefined

Caligrafie de Saionji Masayuki


Saionji Masayuki


KOTSUBAN - pelvis, locul în care se află KOSHI - Centrul de Gravitaţie al fiinţei, Osul Sacru - baza verticalităţii, Perineul (derivat din cuvintele greceşti peri şi naos, adică “în jurul altarului - locului sfânt”). Altarul în care se întâmplă minunea apari-ţiei unei noi vieţi.

Despre buletinul informativ al S.R.Y.

Undefined

După cum veţi remarca citindu-l, acest număr al B.I.S.R.Y. este dedicat aproape în exclusivitate cursurilor şi grupurilor de studiu şi practică Yumeiho® . Se pare că Yumeiho® evoluează spre un real progres al popularizării şi aceasta se datorează unui număr din ce în ce mai mare de colegi care se mobilizează în sprijinul celorlalţi. Nădăjduiesc în perpetuarea şi dezvoltarea acestor activităţi, în acest sens vom face şi tranziţia de la Buletin Informativ la cea de revistă a S.R.Y. în care buletinul informativ va fi un simplu capitol.
Mulţumesc celor care au scris articolele informative pentru B.I.S.R.Y., mulţumesc mai ales pentru efortul consistent depus pentru ca subiectul despre care au scris, şi am scris, să existe!
În atenţia criticilor/cârcotaşilor, articolele publicate in B.I.S.R.Y. sunt scrise de practicanţi Yumeiho şi nu de scriitori sau jurnalişti. Ne interesează în principal conţinutul, mesajul transmis şi nu calităţile jurnalistico - scriitoriceşti ale autorilor.
Personal aş prefera forma de exprimare simplă, “neprofesională” dar apropiată realităţii în detrimentul unei exprimări “mondeno-moderne” cu adevăruri cosmeticizate şi/sau spuse pe jumătate. Terapeutica de orice fel, adevărata terapeutică, presupune exprimarea sinceră, deschisă, în reciprocitate, a dialogului verbal şi practic dintre terapeut şi pacient. Fără această “spovedanie” reciprocă actul terapeutic poate fi doar simulat şi nu împlinit cu sinceritate. Iar simplitatea, sinceritatea, ne este scuză suficientă pentru tarele sau/şi carenţele de exprimare văzute prin perspectiva “cultă-aristocratică”.
Atunci când suferinţa se manifestă acut, tragic, traumatizant, nu căutăm fraze sofisticate să o exprimăm, nu ne interesează gramatica, sintaxa şi erudiţia .. deseori este suficientă o grimasă, acompaniată sau nu de un strigăt, un geamăt, un icnet pentru a exprima o simţire profundă, poate cea mai profundă. Şi în faţa unui om care îşi exprimă astfel simţirea pot eu, terapeutul, a răspunde altfel decât sincer, cât mai simplu şi curat?
Sorin Iga - Timişoara, august 2011

De ce Yumeiho® ?

Undefined

De ce să apelez la Yumeiho® şi nu la alte metode terapeutice manuale căci oferta este foarte mare începând cu cele tradiţionale, orientale şi încheind cu cele moderne, occidentale ?
De ce să învăţ tocmai Yumeiho® şi nu altceva, chiar asemănător (Shiatsu, Tui Na, Thai-massage, etc.), mai elaborat mai sofisticat (Osteopatie, Chiropractică) sau relativ diferit (Reflexoterapie, Presopunctură, etc.) ?
Răspunsul poate fi acelaşi atât pentru pacient în calitate de potenţial beneficiar cât şi pentru cel care-şi doreşte să devină terapeut.
Sub aspect strict tehnic, practic, procedeele incluse în terapia Yumeiho® sunt în cea mai mare parte similare celorlalte metode terapeutice manuale orientale.
Sub aspect teoretic principiile fiziologice, biomecanice şi energetice care alcătuiesc conceptele patogenezei sunt de asemenea comune multor discipline din orient şi occident cum ar fi: Medicina Tradiţională Chineză; şcolile Japoneze de Seitai Ho, So Tai Ho şi So Seitai Ho; Şcoala Franceză de Posturologie şi Podologie; Şcolile Americane şi Europene de Osteopatie şi Chiropractică; etc.
Şi atunci de ce Yumeiho® ? Ce este până la urmă Yumeiho® ?
Yumeiho® nu este nicidecum “soră geamănă” cu vreo-una dintre metodele terapeutice mai sus menţionate şi, deşi poate părea neadevărat, nici nu le plagiază! Nici măcar la nivel conceptual! Aparenta similitudine vine din rezultatul inerent al lucrului cu omul, cu fiziologia şi fiziopatologia umană cu biomecanica. Spre exemplu: nu sunt prea multe posibilităţi de a mobiliza activ sau pasiv o anumită articulaţie, iar necesitatea mobilizării acesteia în scopuri terapeutice poate fi remarcată de către persoane care nu se cunosc şi nici nu au citit aceleaşi cărţi, nu au surse de informare comune. Deci mai multe persoane pot dezvolta independent metode aparent similare de lucru cu o anumită articulaţie, fără a se plagia şi deseori fără a avea aceeaşi adresă-eficienţă-efect, deşi, văzute din exterior, procedeele par a fi efectuate identic de către toţi.
Cu adevărat unele procedee aplicate în Yumeiho® sunt o combinare-perfecţionare-stilizare a celor mai eficiente tehnici, evidenţiate în cadrul altor metode terapeutice, însă procedeul rezultat este unic atât din punct de vedere tehnic cât şi ca eficienţă terapeutică. O-Sensei Shiuchi Ohnno si O-Sensei Saionji Masayuki au perfecţionat şi adaptat continuu “instrumentarul” tehnic Yumeiho®.
Yumeiho® este în primul rând o metodă de studiu a aliniamentului structural al fiinţei umane şi a relaţiei acestuia cu sănătatea cu starea de bine.
Teoria, conceptele şi aplicaţiile practice ale terapiei Yumeiho® pleacă de la acest studiu, de la descoperirea şi analizarea relaţiilor complexe dintre aliniamentul strucutural fizic şi cel psihic, dintre postură şi psihism (dinamica mentală, totalitatea proceselor mentale-emoţionale), dintre postură şi patologia fizică, dintre aliniamentul strucutural fizic şi potenţialul patogenezic sau sanogenezic. Pentru restabilirea simetriei structurale a corpului uman şi a echilibrului funcţional al organismului terapeutul Yumeiho® are la îndemână o gamă largă de procedee şi metode, unele fiind specifice Yumeiho® altele putând fi “importate” din alte terapii, atunci când este cazul, când nevoia o cere (fie lacune profesionale ale terapeutului, fie probleme care depăşesc sfera aplicaţiilor practice Yumeiho®).
Atunci când restabilirea aliniamentului şi a simetriei structurale este imposibilă, sau posibilă doar parţial, scopul aplicării terapiei Yumeiho® va fi redobândirea echilibrului şi a armoniei funcţionale în parametrii existenţi. Spre exemplu, nimic nu poate împiedica o persoană cu o scolioză ireversibilă să aibă o stare de bine, doar că în acest caz strategia terapeutică va fi adaptată situaţiei, adică vom trata simptomatic şi preventiv (prevenirea pe cât posibil a afecţiunilor colaterale scoliozei, a suferinţelor induse de aceasta) şi nu curativ. Maestrul Saionji Masayuki aplica Yumeiho® la bolnavii de cancer, incurabili, oare aceştia aveau nevoie de realiniere structurală? Sigur că da! Ajustarea structurală în oricât de mică măsură putea fii obţinută, le oferea alinare şi .. Demnitate! A se remarca relaţia, chiar şi la nivel cultural, dintre Verticalitate şi Demnitate!
Deosebirile majore între terapia Yumeiho® şi alte metode aparent similare ar fi:

 • Tehnica de masaj specială - appaku - [deşi metoda “apăsat-tras” este şi în terapia manuală Tui Na (combinaţia an fa - rou fa), totuşi maniera de aplicare este complet diferită!];
 • Modul de aplicare şi combinare a celor 100 de procedee fundamentale (YUMEIHO ICHIBAN KATA). Înşiruirea, înlănţuirea elegantă şi fluenţa acestor procedee este unică.
 • Posibilitatea de a aplica cu succes terapia chiar şi atunci când nu ştim precis cum să abordăm patologia pacientului, sau nu avem un diagnostic precis. Se aplică YUMEIHO ICHIBAN KATA (ţinând cont de contraindicaţii!) şi restul vine de la sine, după câteva şedinţe vom şti ce e de făcut.
 • Conceptul privind relaţia dintre poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului uman şi capaci-tatea de restaurare a stării de sănătate fizică şi psihică; Relaţia pelvis (kotsuban) - armonia vitală (wa-ki);
 • Spre deosebire de alte metode terapeutice manuale în care iniţierea începe prin predarea unor concepte filosofice, energetice, medicale etc. în Yumeiho® se începe direct cu aplicaţiile practice. Modul de formare al practicanţilor, şi al terapeuţilor pune accentul în egală măsură pe evidenţierea potenţialului candidatului şi pe practică (după principiul oriental: “teoria urmează inerent practica”). Accesul aproape nelimitat la infomaţie oferit de mijloacele de informare moderne şi numărul mare de stagii de perfecţionare organizate, vor facilita ulterior şi însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare.
 • Alte deosebiri ţin de nuanţă, de rafinamente conceptuale şi tehnice, de lucruri care nu pot fi explicitate în scris;

Deci, totuşi, de ce Yumeiho® ?

 • Pentru că, păstrându-şi totuşi indiscutabil unicitatea, are elemente teoretic-conceptuale şi practice care se regăsesc la toate metodele terapeutice manuale de elită din întreaga lume.
 • Pentru că oferă avantajele unor aplicaţii curative şi profilactice complexe şi complete, cu o largă acce-sibilitate şi adresabilitate preventivă şi patologică, oferind astfel posibilitatea aplicării unei terapii manuale cu adevărat integrale.
 • Pentru că poate fi însuşită de aproape oricine, datorită sistemului de predare pe diferite niveluri de competenţă, deci se poate practica specific necesităţii şi posibilităţilor fiecăruia; Nu trebuie să fii “maestru” ca să poţi contribui la starea de bine a aproapelui folosind Yumeiho®.
 • Pentru că se integrează conceptelor medicale moderne, numeroase studii medicale confirmând aceasta.
 • Pentru că în ultimii 35 de ani mii de practicanţi şi zeci de mii de pacienţi au apreciat Yumeiho® !
 • Pentru că foarte rar se întâmplă ca un practicant - terapeut să renunţe la Yumeiho® în favoarea altei metode terapeutice manuale însă majoritatea covârşitoare a celor care învaţă Yumeiho® renunţă la practica altor metode terapeutice manuale. Asemeni şi în ceea ce priveşte beneficiarii terapiei Yumeiho®.
 • Pentru că are cerinţe minime privind condiţiile de aplicare a terapiei. Aproape oriunde şi oricând.
 • Pentru că şi atunci când aplicarea terapiei Yumeiho® nu are eficienţă directă asupra patologiei sau/şi simptomelor pentru care pacientul solicită terapia, totuşi asigură o revigorare, o stare de bine, un efect sanogenic general, pacientul putând astfel să-şi suporte mai uşor suferinţa. Cu toate că simptomele iniţiale nu se ameliorează, pacientul simte că Yumeiho® îi face mult bine.
 • Pentru că Yumeiho® nu exclude pe Dumnezeu din ecuaţia pacient - boală - terapeut, chiar dincontră, terapeutul Yumeiho® ştie că “Nihil Sine Deo”, ştie că poate face doar cât îi este îngăduit, ştie că fără rugăciunea pentru pacient şi pentru el însuşi este neputincios; terapeutul realizează că este doar un simplu însoţitor al semenului său pe calea către bine!
 • Pentru că există!

Sorin Iga

Despre terapeutică - Relaţia Terapeut - Pacient

Undefined

Naturaleţea - firescul
“Când vei renunţa la dorinţa de a fi eficient şi la voinţa imperioasă de a vindeca şi te vei mulţumi sa fii un umil însoţitor, adesea fără a înţelege, atunci vei deveni un adevărat terapeut şi vei deveni cu adevărat eficient” - prof. Dr. Aubry citat de prof. Dr. J.-M. Kespi (preşedinte de onoare al asociaţiei franceze de acupunctură)
Nu vă impuneţi voinţa în actul terapeutic, nu acţionaţi împotriva “cursului firesc” şi nu vă amestecaţi în desfăşurarea lucrurilor, mai degrabă învăţaţi să observaţi cerinţele şi evoluţia firească a stării pacientului.
Fiţi spontani, nu acţionaţi după tipare şi modele însuşite din cărţi sau din alte surse. Însă ca să puteţi fi cu adevărat spontani, adică să-i permiteţi Marelui Vindecător să lucreze prin voi şi cu voi, trebuie să vă debarasaţi în acea clipă de voi înşivă, de ambiţii, dorinţe, angoase, decizii, adică de toate cele izvorâte din orgoliu, din patimi. Să permitem aplicarea a “Facă-se Voia Ta” în actul terapeutic, în viaţa noastra. Dumnezeu nu vrea să fim bolnavi dacă nu ne este de folos, iar dacă suferinţa este spre sporirea noastră atunci actul terapeutic este neavenit. Spontaneitatea presupune a fi capabil să te asculţi pe tine însuţi, să-ţi asculţi inima Duhovnicescă, însă pentru realizarea acestei ascultări trebuie să opreşti cumva vuietul minţii, vârtejul gândurilor, (măcar pentru o clipă!) căci “Dumnezeu vorbeşte în şoaptă”! Iar dacă nu sunt capabil să mă ascult pe mine însumi cum voi putea oare să-mi ascult aproapele? Dacă nu-l pot asculta, atunci cum l-aş putea ajuta?
Bunăvoinţa
“Bunăvoinţa este o pornire a inimii, este atenţia pe care o acordăm celuilalt, indiferent de cine este, de ceea ce a făcut sau face, doar pur şi simplu pentru că este viu” prof. Dr. J.-M. Kespi - citând pe părintele Larre.
Bunăvoinţa, pentru a fi rodnică, trebuie să se manifeste printr-un act potrivit în orice situaţie din viaţa de zi cu zi. O atitudine, un gest, o privire, o vorbă bună, pornite din inimă, dezinteresate, contribuie la restau-rarea armoniei în familie, în colectivitate, în cartier, în oraş, în ţară, pe continent, pe planetă, în univers.
Fără bunăvoinţă nu se poate îndeplini terapeutica. Bunăvoinţa asigură conexiunea - relaţia potrivită terapeut - pacient, asigură “ambientul” psiho-emoţional indispensabil actului terapeutic.
Însă Nu poţi fii cu adevărat binevoitor până nu ai trăit intens, dramatic, starea de repulsie, de res-pingere. Şi apoi, îngrozit fiind de ce ai văzut în tine, de ce s-a petrecut cu tine, să-ţi pui întrebările fundamentale pentru “viitoarea” bunăvoinţă: în ce circumstanţe a apărut repulsia? Cum să fac să o stăpânesc şi apoi să o “transform” în bunăvoinţă? Cine sau ce se revoltă în mine? Sunt eu oare un ucigător de suflete, prin dispreţ, prin respingere-repulsie, prin răutate-acuze-bârfe?
Implicarea - angajamentul
Actul terapeutic implică, angrenează, întreaga fiinţă a terapeutului. Condiţiile: psihică, fizică şi duhov-nicească ale terapeutului sunt determinante asupra rezultatelor terapiei. Dacă este indispus, obosit, preocupat, bolnav etc. calitatea aplicării terapiei va avea de suferit. Bineînţeles că şi starea psiho-fizică şi duhovnicescă a pacientului contează, aceasta putând uşura sau îngreuna efortul terapeutului şi eficienţa actului terapeutic.
Dacă relaţia terapeut-pacient nu se bazează pe un angajament sincer, reciproc, atunci cuvintele care le vor spune, ideile care le vor veni, modul în care se vor privi reciproc vor fi tot atâtea obstacole în calea terapiei. Cuvintele vor vehicula o informaţie de circumstanţă, formală, falsă, iar ideile rezultate din acest pseudo-dialog vor fi asemenea. Se vor privi apoi printr-o perspectivă mincinoasă, ireală, formându-şi false impresii reciproce.
Angajamentul dintre terapeut şi pacient se manifestă sub trei aspecte: angajamentul terapeutului în sen-sul de implicare, devotare, dăruire necondiţionată, autoperfecţionare, stăruinţă şi străduinţa de a efectua actul terapeutic cât mai complet şi mai perfect cu putinţă; angajamentul pacientului de a respecta indicaţiile terapeu-tului şi angajamentul cu caracter de “contract” nescris care presupune că dacă terapeutul a acceptat implicarea în tratarea pacientului îşi asumă şi reponsibilitatea unui eventual eşec (pacientul privind deseori ca pe o promisi-une a vindecării însăşi faptul că ai acceptat să încerci să-l ajuţi!).
Progresul - perfecţionarea - desăvârşirea
Terapeutul este obligat, şi asta vine firesc, inerent - ca o consecinţă inevitabilă a activităţii sale -, să se perfecţioneze continuu mergând până la desăvârşire. Perfecţionare - desăvârşire de tip neconcurenţial! Adică, terapeutul nu este şi nu poate fi în reală concurenţă cu alţi terapeuţi, bătălia se dă cu propriile neputinţe cu pro-priile limite. Astfel încât nu va dori “diminuarea” celuilalt ci sporirea lui însuşi.
Fiecare terapeut îşi are propria cale de progres spre desăvârşire. Şi fiecare terapie oferă un “munte” de urcat însă “cărările” spre “vârf”, pe care urcă practicanţii, nu pot fi niciodată aceleaşi - comune, chiar dacă pe anumite porţiuni de drum se urcă în grup, cu “ghid” (sau “ghizi”), indispensabili la început de drum. Însă Ghidul în terapeutică oferă informaţii fundamentale despre ce şi cum ar trebui evitat şi ce şi cum ar trebui ur-mat, despre cum să-ţi antrenezi şi perfecţionezi “instrumentele” (corpul, simţurile, mintea, sufletul), despre caracteristicile şi particularităţile Căii, însă nu poate “urca” în locul terapeutului şi nici terapeutul nu poate par-curge aceeaşi cărare pe care a parcurs-o Ghidul, mai ales după un anumit punct de “cotitură”. Punctul de “cotitură” apare de obicei atunci când novicele nu mai este novice, adică vede deja de aproape Vârful. Sunt două momente în care “se vede Vârful”: primul este atunci când te afli încă suficient de departe de “munte” (de fapt nici nu ai ajuns la baza muntelui, încă eşti doar pe drum spre el, şi singurul progres real este că poţi să-l vezi, că ai alungat “norii necunoaşterii”, însă ai impresia că Vârful este aproape şi usor accesibil) iar al doilea moment în care se vede Vârful este când eşti foarte aproape de el. De la bază şi de pe cărare nu vei putea vedea Vârful (sau rar, printre stânci şi copaci); Explicitări de termeni: Vârful - perfecţiunea, desăvârşirea; Muntele - informaţia; Cărarea - efortul propriu, străduinţa personală; Ghidul - profesorul, instructorul; Baza - iniţierea ...
Terapeutica este o ştiinţă a vieţii; dacă sunt 6 miliarde de pacienţi ar trebui sa fie tot atâţia terapeuţi.
Cum fiecare pacient îsi schimbă mereu parametrii fiziologici, psihici şi socio-familiali, starea Duhov-nicească, fiecare terapeut este nevoit să înveţe perpetuu, să se adapteze, să identifice şi să răspundă noilor cer-inţe ale pacientului.
Terapeutul este cu siguranţă la rândul său pacient (aflat sau nu în tratament). Un bun terapeut este cel care a fost sau/şi încă este suferind. Nu se poate înţelege durerea fără să o fi “trăit” personal! Iar suferinţa, du-rerea, este profesorul perfect! Bineînţeles, nu facem referire la “nume de boli” ci la simptome. Dacă nu ai avut o durere cumplită de cap (după un abuz alimentar de exemplu) nu vei înţelege prin ce trece un pacient cu o tu-moră cerebrală sau ce este aceea o migrenă.
Memoria
Terapeutica se bazează pe o bună memorie. Cert şi uşor de înţeles: terapeutul are nevoie de memorie pentru a învăţa, pentru a profita de experienţa acumulată iar pacientul trebuie să memoreze şi să rememoreze starea de înainte de a începe colaborarea cu terapeutul, de înainte şi de după fiecare şedinţă. Sunt însă nuanţe mai subtile şi chiar mai importante privind relaţia terapeutică - memorie cum ar fi:

 • Durerile, traumele uitate, rămân “fixate” undeva în corp şi în minte. Rolul terapeutului este să le “dezlipească” să le aducă în actualitate pentru a fi şterse (prin împăcare, acceptare, bunăvoinţă). Spre exemplu, conform Kampo (versiunea Japoneză a medicinei tradiţionale Chineze) “Şoldul este locul în care se concentrează energiile din adolescenţă”, deci zadarnic încearcă terapeutul să prevină coxartroza dacă nu se produce şi o rememorare (în scopul iertării, acceptării, bunăvoinţei) - ştergere de către pacient a traumei care a rămas “fixată” acolo. Osensei Saionji spunea “emoţiile blochează articulaţiile”, sau “emoţiile sunt blocate acolo”.
 • Osul, muşchiul, organul, etc. prin fundamentul lor celula, sunt uriaşe “depozite” de memorie. Deci Corpul însuşi este o memorie. În acest sens nu există o reală psiho-somatică, adică manifestarea unor simptome corporale induse de psihic. Există doar un dialog între corp şi psihic. Unele mesaje rămân engravate în structuri somatice pentru că acolo este locul lor iar nu pentru că psihicul le-ar “alunga” în altă parte. Iar dacă mesajul-informaţia stocat-fixată este unul binevoitor-binevoitoare ne este bine, dacă nu .. nu
 • Cicatricile, vizibile sau nu, sunt instrumente-manifestări şi surse ale memoriei corporale. Fie că sunt prezente şi se manifestă la nivel genetic, chimic, enzimatic, molecular, celular sau/şi structural sau doar psiho-emoţional, sufletesc. Cicatricile sunt engravări ale traumelor de diferite sorginţi, “sculptate” în trup prin diverse moduri, imprimate prin “apăsări” sufleteşti, determinate de elemente perverse infiltrate în fiziologia umană, de modificări ale metabolismului celular intern prin şoc chimic şi lista poate continua. Cicatricea este locul în care se memorează o parte a istoriei personale. Bineînţeles că nu se poate şterge ce s-a întâmplat, amprenta - urma materială şi cea istorică, dar se poate şterge sau diminua ecoul, suferinţa, trăirea redundantă, ciclică, la nesfârşit a traumei. Nu putem anula intervenţia chirurgicală şi nici cicatricea lăsată pe abdomen după peritonită, dar putem ajusta, corecta, disjuncţia şi discontinuitatea dermatoamelor care-l determină pe om să se simtă asime-tric, neîntreg, putem diminua durerea, restabili circulaţia limfatică, sangvină şi energetică. Putem să-l ajutăm să se simtă iarăşi Întreg. Asemeni şi la nivel psihic şi sufletesc, nu putem anula trauma/drama şi deseori nici cica-tricea psihică-sufletească dar putem contribui la “resimetrizarea” arhitecturii mentale, ceea ce duce la acceptare, iertare, bunăvoinţă .. Vindecare. Altfel spus, nu pot anula trauma şi nici cicatricea-urma lăsată de “cui” în “scândură” dar pot ajuta “proprietarul” să o accepte şi mai ales să o pună în valoare aşa cum este. Să o inte-greze în istoria personală conştientă, iar conştientizarea-acceptare-iertare alungă frica şi facilitează vindecarea.
 • Un alt aspect al relaţiei terapeutică - memorie se evidenţiază prin însăşi practica în sine. Ce face terapeu-tul altceva decât să “reamintească” structurilor psiho-fizice starea de bine, de firesc, de întreg? Să reamintească omului armonia? Cel mai adesea patima, suferinţa, anormalul şi dizarmonia ajung să facă parte din aşa zisul “normal-cotidian”, dintr-un pseudo firesc, căci uităm condiţia noastră genuină, firească, armonioasă care, spre exemplu, ne caracterizează copilăria. Ce facem noi când relaxăm un muşchi hipertonic sau tonifiem un muşchi hipotonic decât să reamintim muşchiului starea de normalitate?

Informaţia
Terapeutica se bazează pe informaţie, iar informaţia este baza a tot şi a toate cele prezentate precedent.
Informaţia ajută terapeutul să progreseze, să poată fi spontan, să fie binevoitor, să iubească, să ajute prin implicare şi angajament, şi tot informaţia alcătuieşte memoria! Memoria osului, muşchiului, organului, etc.
Apăsarea unui punct activ terapeutic, modelarea unui muşchi, alinierea unei structuri musculo-scheletice, restabilirea circulaţiei, relaxarea (echilibrarea neuro-vegetativă) etc. nu fac altceva decât să reamin-tească fiinţei o informaţie uitată, omisă, pervertită sau neglijată. Cel mai adesea terapeutul nu ştie ce a “uitat” corpul pacientului, remarcă doar anormalitatea, asimetria, ieşirea din tipar, din matricea arhitectural - fiziologică şi acţionează în sensul “repunerii în ordine”, al restaurării firescului şi a bunăvoinţei lăuntrice.
În terapeutică noţiunea de informaţie are mai puţine valenţe academice, culte şi culturale, este vorba mai mult de însuşirea unor experienţe, unor lecţii, într-un duh potrivit la momentul potrivit. Informaţia utilă terapeutului este cea care sprijină perfecţionarea artei terapeutice. Se pot dovedi utile deseori şi bagajul cultural, erudiţia, ştiinţa, însă doar în condiţia în care nu anihilează intuiţia, simţul clinic, arta terapeutică, harul.
Lipsa informaţiei, cantitativă şi/sau calitativă se numeşte ignoranţă. Iar ignoranţa nu este o caracteristică sau un atribut real al fiinţei umane, în consecinţă stă la baza denaturării omului. Omul, prin insăşi alcătuirea sa, nu poate fi într-un “vid al cunoaşterii” în acest sens ignoranţa se manifestă nu atât prin lipsa cunoştinţelor cât prin pervertirea lor, iar această pervertire începe când se pune pe sine (sau îşi pune Sinele) mai presus de toţi semenii. Ignoranţa nu este sinonimă cu neştiinţa, neştiutorul putând fi dispus să înveţe pe când ignorantul nu. A ignora este sinonim cu: a nu lua în considerare, a nu acorda atenţie, a omite, a exclude şi toate acestea fiind făcute în mod deliberat! În consecinţă ignoranţa nu poate fi compatibilă cu terapeutica.
Suprema informaţie vine prin Har, care este un dar de Sus şi nu se poate acumula sau câştiga prin efor-turi proprii, indiferent de caracteristica, natura sau consistenţa acestora.

Sorin Iga

Despre cursurile şi seminarul Yumeiho® organizate la Braşov în perioada 02 - 17 iulie 2011

Undefined

Este al 3-lea an consecutiv în care Societatea Română de Yumeiho® organizează, în luna iulie la Braşov, cursuri şi seminarii Yumeiho cu caracter naţional şi internaţional. Intenţia noastră este să facem o tradiţie prin organizarea periodică a acestor evenimente.
De ce Braşov? Şi de ce iulie? Braşov pentru că: este situat în centrul ţării (accesibil în condiţii relativ similare pentru toţi participanţii din ţară); este oraşul în care s-a efectuat primul curs de Yumeiho din România (noiembrie 1994); este un centru turistic renumit (fapt important pentru oaspeţii noştrii din străinătate!); practi-canţii Yumeiho din Braşov oferă un real sprijin organizatoric; şi lista ar putea continua. Am ales luna iulie din motive de confort climatic, de frumuseţe a naturii şi pentru că este perioada concediilor.
Cursul din acest an a fost împărţit în două perioade: perioada 02 - 10 iulie dedicată în principal candi-daţilor la gradele 1 şi 2 dar şi celor care au dorit sa-şi perfecţioneze procedeele fundamentale şi/sau instructo-rilor Yumeiho care au dorit să-şi perfecţioneze metodica; perioada 10 - 17 iulie a fost dedicată în principal prac-ticanţilor avansaţi (terapeuţilor) acceptând totuşi si posesori doar a gr. 2 care au abilităţi deosebite în însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice.
S-au însumat, în cele două perioade mai sus precizate, peste 100 de ore de pregătire teoretică şi practică la care au participat 49 de persoane din 19 oraşe din ţară şi din străinătate: Braşov (19), Bucureşti (9), Iaşi (2), Constanţa (2), Galaţi (1), Arad (1), Timişoara (2), Piteşti (1), Buzău (1), Codlea (1), Râşnov (1), Sibiu (1), Sighet (1), Miercurea-Ciuc (2), Oneşti (1), Cahul - rep. Moldova (1), Zagreb - Croaţia (1), Osjek - Croaţia (1), Moscova - Rusia (1),
De remarcat participarea extraordinară a colegilor din: Zagreb - Croaţia d-ra fiziokinetoterapeut Kolić Iva, instructor yumeiho gr. 5; Osjek - Croaţia d-nul terapeut Malenica Dino instructor yumeiho gr. 4 şi din Moscova - Rusia d-nul fizioterapeut Khazov Oleg instructor yumeiho gr. 4.
În cadrul cursului destinat practicanţilor avansaţi s-au integrat şi prezentări, demonstraţii practice şi apli-caţii terapeutice asupra colegilor ale altor metode terapeutice manuale conexe Yumeiho după cum urmează: - Shiatsu (metodele T. Namikoshi şi S. Masunaga) prezentate de dl. Malenica Dino, terapeut licenţiat în Shiatsu; - Osteopatia dl. Cordiş Ovidiu (student an 3 la facultatea de Osteopatie); dl. Khazov Oleg - Terapie Manu-ală Viscerală tradiţională Rusă şi dl. Dincă Marius - terapie manuală şi Masaj pe Scaun. Precizez că susţine-rea terapiilor manuale conexe terapiei Yumeiho este prevăzută în art. 6.3.8. din Statutul S.R.Y., iar invitarea de oaspeţi - terapeuţi în discipline conexe Yumeiho la cursurile şi seminariile organizate de S.R.Y. este prevăzută în art. 6.3.7. din Statut. (vezi pg. 14)
Tema principală abordată pe parcursul celor două săptămâni de curs a fost perfecţionarea procedeelor de bază ale terapiei Yumeiho. Pentru începători a fost un bun prilej de însuşire şi recapitulare a celor 100 de procedee fundamentale iar la avansaţi s-a pus accentul pe nuanţe, particularităţi şi elemente de rafinament tehnic în selectarea şi aplicarea procedeelor terapeutice.
Aspectele mai puţin plăcute sesizate în general la cursuri s-au perpetuat şi de această dată, cum ar fi: critici nefondate sau/şi neconstructive, indisciplina, intriga de rigoare şi văzutul “paiului din ochiul celuilalt” în detrimentul “bârnei din ochiul propriu”.
Sub aspect organizatoric (locaţie, logistică, facilităţi) a fost un curs relativ modest, situaţia economică actuală impunând un regim de austeritate pentru cea mai mare parte a participanţilor, în acest sens o mare parte a acestora au beneficiat de facilităţi financiare (reduceri de până la 100%) la taxa de curs şi la cazare.
Bilanţul final al cursului după examene: - 2 persoane gr. I; - 12 persoane gr. II; - 1 persoană gr. III;
Per ansamblu a fost un curs “tehnic”, foarte reuşit, cel puţin sub aspect profesional.


Foto: cursanţi Yumeiho în Braşov 02 -10 iulie 2011


Foto: cursanţi Yumeiho în Braşov 10 -17 iulie 2011


Foto curs Braşov - iulie 2011
Despre Grupul de Studiu şi Practică Yumeiho din Braşov

Undefined

Cu ocazia acestui număr al buletinului informativ o parte din practicanţii de Yumeiho® din Brasov sărbătoresc un an de întruniri atât în scopul practicii şi perfecţionării tehnicii Yumeiho® de bază dar cât şi pentru a avea grijă reciprocă de noi. Pe parcursul anului am avut surpriza plăcută prin prezenţa la grup a câţiva colegi din alte oraşe cum ar fi Sighişoara, Miercurea-Ciuc şi Bucureşti, care au decis să ni se alăture fie con-stant , fie sporadic .
Numărul total de persoane care s-au strâns pe parcursul anului a fost în jur de 30, cea mai numeroasă întrunire adunând 16 colegi.
Din decembrie 2010, pentru a avea mai multă eficienţă, împreună cu domnul Florin Manoloiu (instructor grad 4) de la Bucureşti , ne-am hotărât să dezbatem la fiecare reuniune o temă medicală. Structura acestor teme fiind una de bază, imperios necesară celor care vor să se dedice acestui sistem terapeutic, dar în acelaşi timp accesibilă şi uşor de înţeles celor care doresc să-şi îmbogăţească cultura medicală pentru folosinţa proprie. Temele abordate (prezentate mai jos) se vor relua şi în anul ce vine dar sub formă de sinteză pentru cei care vor să se alăture acestor întruniri lunare.
Mentionez că la aceste întruniri de practică Yumeiho® este liber oricine să ia parte fie că această terapie reprezintă o modalitate de trai sau un ajutor apropiaţilor, indiferent că doresc sa-şi îmbunătăţească tehnica, să înveţe ceva nou sau să ofere şi să primească Yumeiho®.
Organizator: Loredana Anghel Sfecla
Instructori: Florin Manoloiu, grad 4; Loredana Anghel, grad 3.
Teme: 2010-2011- hernia de disc, spondilolistezis, spondiloliza, osteoporoza, hemofilia şi alte boli de coagulare ale sângelui, particularităţi ale vertebrelor.
Autor: Loredana Anghel

Foto: 04.09.2010


Foto:15.01.2011


Foto:16.04.2011

 

Despre cursurile precedente: TULCEA 20-26.06.2011

Undefined

Al doilea curs de iniţiere în terapia Yumeiho organizat la Tulcea a urmat firesc primului, existând solici-tări venite din partea unor persoane interesate.
La curs au participat un numar de 19 cursanţi, atât începători cât şi avansaţi.
Numărul mare de cursanţi veniţi la perfectţionare a demonstrat, dacă mai era nevoie, că terapia Yumeiho este una eficientă, cu rezultate vizibile şi de durată.
De subliniat este faptul că şi la acest curs cursanţii au simţit, în urma practicării terapiei, efectele bene-fice pe propriul corp, câştigul fiind atât învăţarea celor 100 de procedee de bază ale terapiei Yumeiho , cât şi rezolvarea sau ameliorarea a diferite afecţiuni şi simptome pe care le prezentau la începutul cursului.
Instructor: Mirodone Mihai - Marian (gr. 3)
Articol de: Mirodone Mihai - Marian

Foto: participanţii de la cursul din Tulcea , 20-26 iunie 2011
Despre cursurile precedente: CONSTANŢA 29.05 - 05.06.2011

Undefined

Datorită unei mobilizări rapide a practicanţilor Yumeiho din Constanţa am reuşit, în 2-3 săptămâni, să punem pe picioare încă un curs în acest oraş. Acesta s-a desfăşurat la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie adunând 11 persoane, dornice atât de iniţierea în Yumeiho cât şi de perfecţionarea tehnicilor de bază.
Teoria şi practica Yumeiho au reuşit să capteze total atenţia tuturor cursanţilor, interesul pentru această terapie crescând considerabil, dovada fiind dorinţa tuturor practicanţilor de a forma un grup de practică cu întruniri cât mai des posibile. Astfel, în luna august, sub coordonarea mea, va avea loc prima întrunire.
Mulţumim pe aceasta cale cabinetului medical “FIZIO-LIVS” care prin ajutorul şi găzduirea oferită ne-a uşurat munca în organizarea acestui frumos curs.
Florin Manoloiu - instructor Yumeiho gr. 4

Foto: cursanţi Constanţa, iunie 2011
Despre proiectul “Yumeiho - Şcoala de Weekend” în Bucureşti

Undefined

Un vis frumos "Yumeiho - Școala de weekend"

Se pune o întrebare:
Avem cursurile şi stagiile de instruire și perfecționare în Terapia Yumeiho, unde timp de 10 zile practi-căm intens procedeele învăţate, de obicei acest fapt se întâmplă o dată, maxim de două ori pe an în orașul nos-tru. Ce facem în intervalul dintre ele, dacă dorim sa exersăm, să ne perfecţionăm tehnica?
La această întrebare am încercat să răspund încă de când am început să practic Yumeiho, dar abia de curând am găsit un răspuns adecvat și asta datorită ajutorului acordat de două persoane foarte importante pen-tru mine, sensei Sorin Iga - Președintele Societății Române de Yumeiho, care ne-a dat acceptul pentru desfă-şurarea acestui proiect şi ne-a încurajat să continuăm şi Marius Dincă, practicant Yumeiho gradul 4 şi instructor acreditat de S.R.Y., care au crezut în acest proiect şi au considerat că este o bună manieră de promovare a tera-piei Yumeiho.
Proiectul "Yumeiho - Școala de Weekend" a pornit din dorinţa de a asigura o continuitate în etapa de pregatire a celor ce doresc să se perfecţioneze în această terapie, cu scopul creșterii nivelului de performanţă profesională. Acest proiect este adresat în principal tuturor practicanţilor de Yumeiho, indiferent de nivelul de pregătire a acestora, dar şi tuturor acelora ce doresc să afle informaţii despre aceasta terapie fie pentru a decide dacă vor să urmeze un curs de instruire, fie pentru a beneficia de serviciile cu caracter profilactic şi curativ oferite de către practicanţi, obiectivul urmărit fiind acela de promovare a terapiei Yumeiho. Ca o urmare firea-scă, următorul pas ar fii acela, de a înfiinţa un Centru de practică şi instruire Yumeiho, unde această activitate să se desfăşoare în mod curent.
Sunt trei niveluri pe care dorim să le acoperim:
Nivelul 1 ar fi acela adresat practicanţilor care lucrează deja şi au nevoie doar să mai primească un masaj pentru destindere. Aici ne putem folosii de experienţa şi cazuistica fiecăruia şi putem chiar să ne gândim să ţi-nem un jurnal, sau raport de activitate. Pentru aceştia putem să organizăm cursuri de specializare la care să-l invităm pe Sensei Sorin Iga, într-un weekend, când sensei ar fi liber.
Nivelul 2 ar fi practicanții care au urmat un curs de iniţiere şi au gradul 1 sau 2, şi care doresc să-şi îm-bunătăţească tehnica de lucru, aici pot să participe de câte ori doresc, fără limită. Şi în acest caz la un anumit interval când se adună suficiente persoane pregătite, putem organiza un eveniment într-un weekend, la care să-l invităm pe sensei Sorin Iga, şi să ţină un examen de grad.
Pentru nivelul 1 și 2 taxa de participare la aceste întâlniri ar fi de 30 Ron/zi, bani din care s-ar plăti chel-tuielile ocazionate cu organizarea, cum ar fi chiria pentru sala unde se desfăşoară întâlnirile.
Toate persoanele implicate deja în Yumeiho vor fi îndemnate să aducă invitaţi, persoane care să par-ticipe activ sau doar ca privitori, din rândul cărora să îi atragem pe cei interesaţi să urmeze un curs de iniţiere în yumeiho, acesta ar fi nivelul 3. Participarea invitaţilor este gratis.
Aceasta este experienţa mea, şi doresc să o împărtăşesc tuturor.
Deocamdată mă opresc aici şi aștept comentariile voastre, pe urmă mai vedem.
Cu drag,
Marcel Făgădar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL POSESORI LICENŢĂ YUMEIHO - 2011 - completat 01.08

Undefined
NR. NUME PRENUME DOMICILIU DATA LICENŢĂ
2011
1 IGA SORIN TIMIŞOARA 12.01.2011
2 DINCĂ MARIUS BUCUREŞTI 29.04.2011
3 NECULA ROXANA-MARIA BUCUREŞTI 31.03.2011
4 MANOLOIU FLORIN BUCUREŞTI 29.03.2011
5 MIRODONE MIHAI-MARIAN GALAŢI 03.03.2011
6 PRUTEANU VIRGIL GALAŢI 09.03.2011
7 FĂGĂDAR ILIE-MARCEL BUCUREŞTI 23.03.2011
8 APOSTOL EUGEN IAŞI 03.03.2011
9 CALOTĂ FLOAREA BUCUREŞTI 28.02.2011
10 BERDAN FLORENTINA FOCŞANI 07.04.2011
11 BUDULAN-ABDURAMAN MARIUS CONSTANŢA 12.04.2011
12 POPESCU ALEXANDRU BRAŞOV 04.05.2011
13 SFECLĂ-ANGHEL LOREDANA BRAŞOV 04.05.2011
14 PURCEA ELENA BUCUREŞTI 05.05.2011
15 BOLÎNU DRAGOŞ-DORU PLOIEŞTI 06.05.2011
16 CHEPEŢAN CAMELIA TIMIŞOARA 12.05.2011
17 BAICU MARIA TIMIŞOARA 12.05.2011
18 MELIN CRISTIAN-CORNELIU ORADEA 16.05.2011
19 NEDELCU LEONTIN-FLORIAN TIMIŞOARA 18.05.2011
20 SPAITU MIHAELA GALAŢI 23.05.2011
21 CACENCU ELENA BUCUREŞTI 31.05.2011
22 DRAGU ADRIAN BRĂILA 31.05.2011
23 CORDIŞ IOAN-OVIDIU BUCUREŞTI 10.06.2011
24 BURILEANU HORIA-ALIN CRAIOVA 14.06.2011
25 ŞERBAN EMILIAN BUCUREŞTI 30.05.2011
26 FASOLE ELENA BUCUREŞTI 22.06.2011

 

"SOCIETATEA ROMÂNA DE YUMEIHO" - STATUT - EXTRAS -

Undefined

6. SCOP ŞI OBIECTIVE
6.1. Scopul principal al asociaţiei este răspândirea şi acreditarea în România a "TERAPIEI DE ÎNDREPTARE A COXALELOR, MASAJ ŞI PRESOPUNCTURĂ", cunoscută sub denumirea de terapia "YUMEIHO".
6.3. Asociaţia are următoarele obiective:
6.3.1. Informarea populaţiei cu privire la valoarea profilactică şi terapeutică a metodei YUMEIHO.
6.3.2. Prezentarea şi susţinerea metodei în lumea medicală.
6.3.3. Organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare.
6.3.4. Promovarea şi acreditarea ca metodă terapeutică de recuperare şi integrare bio-psiho-socială.
6.3.5. Facilitarea colaborării între terapeuţii din ţară.
6.3.6. Crearea unui cadru organizat de colaborare între terapeuţii din România, Japonia şi cei din Societatea Mondială de Yumeiho.
6.3.7. Stabilirea şi întreţinerea de relaţii de colaborare cu persoane, asociaţii, etc. din domeniul medicinei alopate, com-plementare, tradiţionale şi integrative.
6.3.8 Susţinerea, prin diferite forme, a tehnicilor orientale conexe terapiei Yumeiho, în vederea popularizării şi acceptării ca act terapeutic a acestora.
6.3.9. Cercetarea clinica şi ştiinţifică în colaborare cu medici şi personalităţi din domenii conexe.
6.3.10 Înfiinţarea de societăţi comerciale în vederea desfăşurării de activităţi economice directe, cu caracter accesoriu. Pri-oritate o au semnatarii actului constitutiv.
6.3.11 Elaborarea de norme de disciplină administrativ profesionale şi morale.
6.3.12. Promovarea limbii esperanto, limba prin care metoda YUMEIHO este răspândită la nivel mondial.
6.3.13. Menţinerea liniei tradiţionale în tehnica de bază.
7. DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITAŢII DE ASOCIAT
7.1. Orice persoană care doreşte să dobândească calitatea de asociat trebuie să fie majoră, să completeze o cerere de în-scriere şi să satisfacă cel puţin una din următoarele condiţii:
7.1.1. Să fie absolvent al cursului de iniţiere în metoda YUMEIHO (atestat, grad 1 sau 2).
7.1.2. Să posede diploma în metoda YUMEIHO (gradele 3,4,5 sau 6).
7.1.3. Să cunoască limba esperanto.
7.1.4. Să aducă o contribuţie deosebită la promovarea obiectivelor asociaţiei.
7.2. Persoanele semnatare ale actului constitutiv au calitatea de asociat pe întreaga durată de funcţionare a asociaţiei.
7.3. Persoanele ce dobândesc calitatea de asociat pe criteriile menţionate la paragrafele urmatoare: 7.1.2, 7.1.4, 7.2, cen-zorul, precum şi membrii consiliului director au drept de vot, ceilalţi asociaţi având drept de vot consultativ.
7.4. Nu pot dobândi calitatea de asociat persoanele care au suferit condamnări penale sau suferă de boli contagioase sau neuropsihice.
7.5. Pierderea calităţii de asociat se face la cerere sau prin excludere, hotărâre luată în adunarea generală.
8. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
8.1. Asociaţii au următoarele drepturi:
8.1.1. Să participe la toate activităţile asociaţiei.
8.1.2. Să se retragă la cerere din asociaţie.
8.1.3. Să candideze la orice funcţie din asociaţie.
8.1.4. Să beneficieze de toate utilităţile asociaţiei.
8.1.5. Să iniţieze, cu avizul consiliului director, acţiuni care corespund obiectivelor asociaţiei.
8.2. Asociaţii au următoarele obligaţii:
8.2.1. Să cunoască şi să respecte statutul şi regulamentul asociaţiei.
8.2.2. Să respecte hotărârile consiliului director.
8.2.3. Să nu lezeze prin acţiunile lor scopul şi obiectivele asociaţiei.
8.2.4. Să se preocupe permanent de perfecţionarea profesională.
8.2.5. Să înveţe limba esperanto.
8.3. Hotărârile luate de adunarea generală în limitete legii, ale statutului şi ale regulamentului de funcţionare sunt obliga-torii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
8.4. Nerespectarea obligaţiilor atrage după sine sancţionarea asociatului cu avertisment verbal sau scris, suspendarea pe o perioadă limitată din toate activitaţile asociaţiei sau excluderea.

Opinii

Undefined

Despre efectul placebo
Putem cumva trata un pacient prin Yumeiho® “placebo”? Adică o simulare de Yumeiho® sau un surogat ascuns într-un “ambalaj” de “vorbe mari”?
În esenţă aşa zisul “efect placebo” nu există! Există doar Credinţă! Şi credinţa poate schimba un surogat, o banală tabletă de zahăr, într-un medicament miraculos! Oare termenul “placebo” defineşte ştiinţific ceea noi numim credinţă?

Despre “intoxicarea” cu Yumeiho®
Nu se poate progresa în Yumeiho® doar prin participarea la stagii şi cursuri de perfecţionare. Rolul acestora este de a corecta, îndruma şi perfecţiona o practică perseverentă, de a da “teme de casă”, de a răspunde la întrebări iscate din cazuistică, din dificultăţile întâlnite şi nu la cele pur intelectuale bazate pe supoziţii, pe “dacă aş face asta sau aia, dacă aş avea un pacient cu problema aia sau ai’laltă ....”. Participarea la stagii şi cursuri de perfecţionare fără a aplica asiduu, perseverent şi conştiincios ceea ce se predă acolo duce la .. indigestie psihică, la intoxicare cu Yumeiho®. Indigestie care se poate produce chiar şi când există o practică efectivă, corespunzătoare, dar frecvenţa participării nu permite “digerarea-asimilarea” infomaţiilor noi, deci nu se ajunge la dorul de stagiu, la nevoia acută de curs, la setea de informaţii. Sindromul intoxicării cu Yumeiho® poate fi evidenţiat prin următoarele simptome: al plictiselii: “nimic interesant”; al saturării: “iarăşi asta?; pe asta o ştiu, am mai văzut-o/auzit-o; se spun/fac mereu aceleaşi lucruri” şi al clevetirilor (doar nu e nimic interesant care să capteze atenţia - energia).
Nu se poate progresa în Yumeiho® nici prin participarea parţială la stagii şi cursuri (doar 1 zi, sau 3 zile, sau 1 da una ba, etc.) Se va înţelege doar parţial Yumeiho®. Este ca şi cum ai aplica cuiva cele 100 de procedee de bază “pe sărite” şi în zile diferite şi apoi să ai pretenţia să se simtă ca şi cum le-ai fi aplicat pe toate odată!
Recomandabilă şi optimă ar fi participarea la două stagii de perfecţionare pe an, până la obţinerea gradului 3 şi apoi doar la un stagiu anual.
Valabil şi pentru instructorii Yumeiho®, bineînţeles, cu excepţiile de rigoare ......
Despre disciplină şi bun simţ la cursurile Yumeiho® (conform art. 6.3.11 din Statul S.R.Y.)
Participarea la curs presupune că vrei să înveţi, ca să înveţi trebuie sa ştii să asculţi, ca să poţi asculta trebuie să ştii să taci. Nu plăteşti - participi pentru ca să ai cu cine intra în polemică sau cleveti.
Nu preda, îndruma, explica fără permisiunea instructorului coordonator al cursului. Indiferent dacă ai sau nu competenţa de instructor, dar mai ales dacă nu o ai!
Dacă ţi se face o observaţie, critică sau nu, accept-o ca atare. Nimeni nu-ţi cere să te justifici! Ai venit la curs pentru că nu ştii şi vrei să afli, deci ascultă! Dacă ştii .. ce mai cauţi la curs ?!
“Repetiţia este mama învăţării” spune o vorbă, şi chiar dacă ţi se pare plictisitor şi redundant, totuşi zicala este, incontestabil, adevărată!
Dacă după circa 1000 de aplicări integrale ale Yumeiho® Ichiban Kata (vezi pg. 3 alin 2) poţi spune că eşti iniţiat în Yumeiho® şi după 10.000 de terapii eşti profesionist (conform maestrului Saionji Masayuki) câţi dintre noi suntem cu adevărat iniţiaţi şi profesionişti ? Mai este loc de aroganţă şi “aere de superioritate” la cursuri ? Sau ar trebui să ne vedem în linişte de lungul şi dificilul drum către Vârful Muntelui ?
Toţi colegii îţi sunt şi potenţiali pacienţi, şi ca oricare pacient, ar trebui trataţi cu bunăvoinţă, înţelegere, acceptare, iertare şi prin acestea sau din acestea izvorăşte şi Dumnezeiasca Dragoste.
Sorin Iga, iulie-2011

Cursuri de iniţiere şi perfecţionare organizate de Societatea Română de Yumeiho® în lunile următoare:

Undefined

PITEŞTI
29 august - 11 septembrie 2011
Curs iniţiere (29 aug. - 03 sept.) şi perfecţionare (05 - 11 sept.) în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: e-mail: yumeiho.cursuri@gmail.com
tel. 0762 677 670 (Loredana Anghel) tel. 0722 322 012 (Florin Manoloiu)

TIMIŞOARA
26 septembrie - 08 octombrie 2011
Curs iniţiere (26 sept. - 01 oct.) şi perfecţionare (02 - 11 oct.) în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: e-mail: bianca_lungu04@yahoo.com
tel. 0744 776 292 (Bianca Lungu)

GALAŢI
22 - 30 octombrie 2011
Curs iniţiere şi perfecţionare în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: tel. 0745 020 307 - Mihai Mirodone
e-mail: mihai_yumeiho_galati@yahoo.com
http://www.bodyspiritmind.ro/continut/galati-22-30-octombrie-2011

BUCUREŞTI
12 - 21 noiembrie 2011
Curs iniţiere şi perfecţionare în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: tel. 0752 060 197 - Roxana Necula e-mail: yumeihodo@gmail.com

Note informative:

Undefined
 • Aşteptăm cu deosebit interes plata cotizaţiei anuale de către membrii S.R.Y. Mai ales de către cei care nu au plătit taxa de licenţă!
 • Participarea consecventă la Grupurile de Studiu şi Practică Yumeiho organizate periodic în diverse oraşe cum ar fi Bucureşti, Braşov, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Tulcea, etc. se consideră participare la stagiu de perfec-ţionare, în consecinţă orele de participare vor fi menţionate în foaia matricolă de pe certificatul atribuit la cursul/stagiul următor.
 • Nu am reuşit să identificăm, încă, persoana care a plătit taxa de licenţă în data de 01.06.2011. Poate totuşi cineva îşi sesizează absenţa din tabelul posesorilor de licenţă (pagina nr. 14).
 • Pentru publicarea de articole în B.I.S.R.Y. vă rog folosiţi diacritice, font Garamond, mărime 12, preferabil limitare la două pagini A4 (inclusiv foto).