Nr. 2 - iunie 2011

Undefined

Despre buletinul informativ al S.R.Y.

Undefined

După cum aţi remarcat nu am reuşit publicarea lunară a Buletinului Informativ al S.R.Y. Pentru îndeplinirea pe viitor a acestui deziderat aş insista totuşi pentru o mai mare implicare a terapeuţilor, instructorilor şi practicanţilor Yumeiho în furnizarea de informaţii şi articole de interes general. Singurele cerinţe ar fi ca articolele trimise să nu depăşească 2 pagini (inclusiv foto), să fie scrise cu diacritice (preferabil font Arial sau Garamond, marime 12), în format MS Office-Word. Tematica abordată poate fi foarte diversă, de la cazuistică şi articole de specialitate până la probleme de etică şi deontologie profesională, diverse opinii diverse, etc.
Fără colaborarea şi implicarea dumneavoastră acestă publicaţie nu-şi poate dovedi utilitatea.
Date fiind circumstanţele, acest număr este mai rudimentar şi mai sărac în informaţii de calitate; în acest sens cer scuze cititorilor.
Cu respect, Sorin Iga - preşedinte S.R.Y.

Societatea Româna de Yumeiho®

Undefined

În data de 06.05.2011 am aniversat 11 ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Yumeiho (conform actului constitutiv). Mulţumiri şi recunoştinţă tuturor celor care pe parcursul acestor 11 ani au contribuit, în mod direct sau in-direct, la desfăşurarea fără întrerupere a activităţilor prevăzute în statut. Progresul este evident şi multe dintre obiectivele propuse iniţial sunt atinse sau în curs de desăvârşire. Bineînţeles că mai sunt încă obiective de atins, printre “restanţe” se numără şi acreditarea terapiei Yumeiho® de către Ministerul Sănătăţii. Fapt care părea posibil atunci .. şi imposibil acum .. Aş putea spune chiar indezirabil acum. Integrarea terapiei Yumeiho® în sistemul medical actual ar presupune “ajustarea” acesteia conform “normelor şi protocoalelor” şi aceasta ar determina inerent pierderea esenţei, eliminarea capitolului “artă” în detrimentul celui de tehnică ori, noi ştim bine că după “matematica” din debutul în practica Yumeiho® urmează dezvoltarea artei terapeutice (intuiţie, simţ clinic, abilităţi terapeutice subtile, etc.) Important este ca practicanţii Yumeiho® să aiba temeinice cunoştinţe medicale şi pe cât posibil să fie absolvenţi ale instituţiilor de învăţământ medical acreditate de stat. Astfel va fi implicit acreditată şi terapia Yumeiho® .
Un alt ţel stabilit cu 11 ani în urmă a fost înfiinţarea de cabinete cu statut de Centru de Practică şi Instruire Yumeiho® în principalele oraşe din ţară mai ales în cele cu valoare reprezentativă regională. Deziderat parţial atins, în curs de “închegare”, sabotat însă de perpetua situaţie economică defavorabilă. Pe termen lung maestrul Saionji Masayuki considera ca fiind cel mai important obiectiv (precizez că statutul şi obiectivele principale ale S.R.Y. au fost concepute sub di-recta sa îndrumare).
Ar mai fi necesare: un sediu naţional al S.R.Y. (proprietate, nu închiriat), fonduri pentru instruirea persoanelor cu vocaţie către Yumeiho® dar fără posibili-tăţi materiale, instruirea tehnicii de bază în cadrul facultăţilor de profil corespun-zător, colaborarea mai temeinică cu lumea medicală, si multe altele ....
Situaţia labilă (şi debilă) economică, politică şi socială s-au constituit, global luate, într-un obstacol care deseori a pus în pericol însăşi existenţa S.R.Y. Plecând de la dificultatea implementării conceptului de Medicină Preventivă în rândul populaţiei, continuând cu penuria financiară care-l pune în dificultate atât pe terapeut cât şi pe pacient şi încheind cu: ambiguitatea legislativă, descurajarea legalizării activităţii terapeutului prin sistemul de taxe şi impozite total nepotrivit pentru persoanlele care-şi câştigă existenţa prin trudă, cu “sudoarea frunţii” la propriu. Şi cu toate aceste vicisitudini am supravieţuit şi nu numai, chiar am pro-gresat, modest e drept, dar totuşi .. progresăm !
De ce rândurile de mai sus ?! Când totul este atât de evident, când toată lumea ştie/simte asta ? Pentru că am nădejdea ca acest număr al BISRY va ajunge în arhivă, în istoria S.R.Y. şi atunci când o vom duce bine sa ne amintim ce am înfruntat cu ani în urmă.

Terapia Yumeiho® - istoric, evoluţie -

Undefined

Terapia Yumeiho - începuturi, evoluţie - Saionji Masayuki
După obţinerea diplomei de Maestru în terapii tradiţionale (1981) şi deschiderea propriei şcoli de terapie manuală numită “Kotsuban Yumeiho”, Saionji Masayuki fondează Institutul Internaţional de Medicină Preventivă Practică cu sediul în Tokyo - Japonia. Scopul înfiinţării acestei instituţii fiind răspândirea la nivel mondial a Terapiei Yumeiho.
În perioada 1981 - 1987 Maestrul Saionji Masayuki îşi perfecţionează metoda terapeutică efectuând o serie de studii teoretice şi practice privind relaţia de interdependenţă dintre simetria pelvisului, armonia funcţională a centurii pelviene şi poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului uman respectiv influenţa acestora asupra stării de sănătate. Studiile sale iniţiale (peste 2000 de cazuri) demonstrează indubitabil corelarea dintre poziţia dominantă a centrului de greutate al corpului şi anumite tipare maladive, iar sub aspectul practic statisticile obţinute probează eficienţa terapiei atât curativă cât şi profilactică. Având deci temeiul ştiinţific îşi pune în practică dorinţa de popularizare a terapiei Yumeiho prin publicarea primelor carţi (în China şi Japonia - 1987) urmate apoi de o serie de alte şase cărţi publicate în Japonia în perioada 1987 - 1991, unele dintre acestea devenind “Bestsellers”.
După succesul avut în Japonia decide că este momentul să-şi pună în aplicare dorinţa de a răspândi metoda sa terapeutică şi în afara graniţelor Japoniei, în acest scop apelează la sprijinul organizaţiilor de Esperanto (limbă pe care o studia încă din anul 1980). Cu ajutorul esperantiştilor, în anul 1989, publică prima versiune în Esperanto a cărţii de Yumeiho şi face prima vizită pentru răspândirea Terapiei Yumeiho în afara Japoniei, în Europa - Polonia. Ulterior, în perioada 1989 - 2004, din limba esperanto, cartea “Terapia Yumeiho” fiind tradusă şi publicată în 25 de limbi iar Maestrul Saionji Masayuki a susţinut prezentări şi cursuri de Terapie Yumeiho în peste 40 de ţări.
Dintre cele peste 200 de vizite făcute în afara Japoniei de Maestrul Saionji Masayuki în scopul răspândirii Terapiei Yumeiho cele mai remarcabile ar fi:

 • 1990 - Spitalul Militar Central de Cercetări Ştiinţifice al Aviaţiei Militare din Moscova - Rusia; după demonstraţia teoretică şi practică se pun bazele unei colaborări care va dura până în anul 1999. În cadrul acestei prestigioase instituţii au fost făcute o serie de cercetări şi studii ştiinţifice care probează eficienţa curativ-profilactică a Terapiei Yumeiho;
 • 1992 - Prezintă, teoretic şi practic, Terapia Yumeiho la Universitatea de Medicină din Shanhai şi la Asociaţia de Tuina din Shanhai (China); participă la Simpozionul Internaţional dedicat Metodei Saionji Masayuki la Spitalul Poliţiei din Moscova - Rusia; primeşte titlul de “profesor invitat” la Colegiul de Medicină din oraşul Jiao-Zuo, provincia Hebei - China;
 • 1994 - Susţine o prelegere urmată de curs de Yumeiho la Universitatea de Medicină a Siberiei din Tomsk - Rusia; primeşte titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale Tradiţionale din parte Ministerului Sănătăţii din Rusia; prelegeri şi cursuri Yumeiho la Spitalul Militar din Hanoi - Vietnam;
 • 1995 - Disertaţie privind Terapia Yumeiho la Academia Internaţională de Ştiinţe a Universităţii din San Marino; Primeşte titlul de “ Doctor în Ştiinţe Medicale”.
 • 1999 - Participă la Seminarul Medical dedicat procedeelor de recuperare medicală la Spitalul Aviaţiei Militare din Moscova - Rusia şi la Congresul Universal de Esperanto din Berlin - Germania unde susţine prelegeri şi demonstraţii.
 • 2000 - Primeşte titlul de profesor al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Moscova - Rusia;
 • 2001- Prezintă şi instruieşte Yumeiho la Asociaţia Naţională de Fizioterapie din Zagreb - Croaţia; participă la Congresul Internaţional al Medicilor Esperantişti (Osijek - Croaţia) unde efectuează prelegeri şi demonstraţii practice;
 • 2002 - Ukraina, participă ca invitat de onoare la Conferinţa Medicală Naţională privind Scolioza; Participă la Congresul European al Medicilor Esperantişti unde efectuează prelegeri şi demonstraţii practice;

Despre activităţile de instruire, răspândire şi cercetare ştiinţifică privind Terapia Yumeiho, făcute de Maestrul Saionji Masayuki voi scrie pe larg în numerele următoare, unde vom detalia şi activitatea publicistică a acestuia.
Pentru obţinerea de date concrete, ştiinţifice, Maestrul Saionji Masayuki foloseşte, începând cu anul 1994, un cântar electronic computerizat (vezi foto jos) capabil să măsoare distribuţia greutăţii corpului uman la nivelul fiecăruia dintre membrelor inferioare raportată la diferite unităţi de timp. Pe parcursul anilor instrumentul a fost perfecţionat şi fabricat în diferite versiuni, capabile să efectueze şi diagrame a oscilaţiilor Centrului de Greutate respectiv a variaţiei greutăţii corpului distribuită asupra membrelor inferioare.

Diagramă persoană cu dezechilibru grav:
- Membru inferior drept: 22,1 kg
- Membru inferior stâng: 20,2 kg
- Greutate totală 42,3 kg
- Greutate suplimentara/membru inf. dr. 1,9 kg
- Procent descentrare din greutatea totală 9,0 %
- Descentrare Nivel 2

Diagrama relativ normală (persoană echilibrată):
- Şedinţa nr. 2
- Membru inferior drept 32,0 kg.
- Membru inferior stâng 31,8 kg.
- Greutatea totală 63,8 kg
- Greutate suplimentară/membru inf. dr. 0,2 kg
- Procent descentrare din greutatea totală 0,6 %
- Descentrare Nivel 1Înainte de aplicarea sedintei Yumeiho
Greutate totală: 52.2 kg
Greutate la nivelul m.inf. stg: 36.2 kg
Greutate la nivelul m.inf. dr: 16 kg
Diferenţa: 20.2 kg -– 77.4 %

După aplicarea terapiei (numai pentru m.inf. dr.!)
Greutate totală: 52.0 kg
Greutate la nivelul m.inf. stg: 35.1 kg
Greutate la nivelul m.inf. dr: 16,9 kg
Diferenţa: 18.2 kg – 70,0 %


Exemple de cântare computerizate:


Cărţi despre Terapia Yumeiho

Engleză

Esperanto
   
Chineză
 
Japoneză
     

      


Germană

Franceză

Română

Poloneză

Maghiară

Lituaniană

Estonă

Bulgară
   
Rusă
   
Cehă

Mongolă
 
Sârbă

Ucraineană

Vietnameză
 
Persană

Note privind practica Yumeiho®

Undefined
 • Diferenţa între un practicant Yumeiho® amator şi unul profesionist nu constă obligatoriu în numarul de procedee ci în principal în calitatea şi capacitatea de selectare a acestora în funcţie de cerinţele pacientului.
 • Eficienţa aplicării actului terapeutic depinde, în egală măsură, atât de calitatea şi performanţa metodei cât şi de calitatea şi performanţa aplicantului. Un instrument bun într-o mână neîndemânatică este ineficient .... valabil şi viceversa.
 • Aplicarea terapiei Yumeiho® nu are ca scop principal tratarea unei afecţiuni anume, a simptomelor evidente, ci eliminarea pe cât posibil a lanţului cauzal care a determinat suferinţa, potenţând astfel mecanismele sanogene intrinseci organismului uman. Cum putem influenţa factorii “externi” (mediul psiho-socio-familial, mediul geografic/climatic, mediul cultural, etc.) care afectează potenţialul sanogen ? Simplu .. prin relaxarea, starea de bine, indusă pacientului! Astfel acesta va fi mai adaptabil, mai tolerant, mai echilibrat. În consecinţă se vor potenţa mecanismele defensive si cele de “reabilitare-reconstrucţie”.
 • Zicala conform careia “Gândirea trece prin stomac” are un fundament fiziologic incontestabil! A se vedea sistemul nervos mezenteric (singurul sistem nervos cu adevărat autonom!), aşa numitul “creier digestiv”. În consecinţă nu trebuie să limităm aplicarea masajului abdomenului doar la pacienţii cu probleme evidente de tranzit intestinal!
 • Paradoxul terapeuticii: indiferent de valoarea recompensei materiale (suma în bani), întotdeauna terapeutul primeşte prea puţin şi pacientul plăteşte prea mult! Soluţia ar fi conceptul de “ Doctor fără de arginţi” .. Terapeutul să şi dăruiască truda în folosul pacientului iar acesta să dăruiescă terapeutului cât îl indeamnă inima. Soluţie valabilă într-o lume reală. Astăzi, în lumea iluziilor, se pune preţ şi pe cele de nepreţuit. Bine ar fi ca măcar să facem toţi, şi terapeut şi pacient, ce ne îndeamnă inima ... conştiinţa. “Problema” este că nu poţi trata nimic fără să dăruieşti iar pentru pacient este suficient să ştie să primească darul. Deci, orice terapeut adevărat este “ Doctor fără de arginţi”, altfel nu poate fi terapeut adevărat! Să nu uităm că fără Mâna Domnului a noastră mână este neputincioasă, nepricepută şi astfel putem pune preţ doar pe sudoarea frunţii, care indubitabil ne aparţine, dar este şi de .. nepreţuit ... Complicat, nu-i aşa ?
 • Când, aplicând Yumeiho, trecem cu degetul dincolo de graniţa arhitecturală a cojii, a limitei de contur a corpului, a pielii (chiar dacă, bineînţeles, se respectă integritatea tegumentului!) am intrat în spaţiul intim, lăuntric, al semenului nostru. Această intruziune trebuie făcută oarecum timid, cu respect, avansând doar pe măsură ce pacientul ni se “deschide”. Doar astfel excludem un conflict între el şi noi, conflict care ar exclude actul terapeutic. Deci încrederea în terapeut este premiza indispensabilă actului terapeutic.
 • Menken - agravarea temporară a simptomatologiei - apărută în consecinţa aplicării terapiei, deseori chiar apariţia de simptome noi, este cauza pierderii încrederii pacientului în terapeut şi a terapeutului (îndeosebi debutant), în el însuşi, în terapie. Şi totuşi exact acesta este semnul, indicele, cum că ne aflăm pe drumul cel bun. Problema adevărată constă în a avea capacitatea de a discerne între agravarea datorată abordării greşite şi cea datorată abordării corecte. În aceste situaţii se evidenţiază calitatea practicantului, astfel profesionistul anticipează agravarea şi îşi consiliază corespunzător pacientul, pe când debutantul se panichează şi deseori “pierde” pacientul. Profesionistul ştie şi când agravarea se datorează unei/unor erori în aplicarea terapiei şi îşi asumă răspunderea, pe când novicele fie nu poate concepe că a greşit, fie nu-şi asumă răspunderea. Să nu uităm că agravările sunt inevitabile atunci când terapia se aplică corespunzător, cât de intense, ce fel de manifestări, şi cum trebuie procedat pe mai departe se stabileşte la fiecare caz în parte, şi chiar la acelaşi caz de la o şedinţă la alta. Acelaşi pacient este totuşi altul la fiecare şedinţă. Pentru debutanţi recomandarea ar fi “nu răscoliţi mai mult decât poate suporta pacientul” iar pentru profesionişti “educaţi-vă simţul clinic, intuiţia”. Care sunt criteriile de stabilire cine este profesionist şi cine debutant ? Eficienţa, continuitatea (perseverenţă/devotament/dedicare) şi bunul simţ.

Yumeiho® în România - istoric - (continuare din nr.1)

Undefined

În numărul precedent am prezentat, pe scurt, calendaristic, succesiunea evenimentelor remarcabile privind evoluţia Terapiei Yumeiho în România. Mi-aş fi dorit ca în acest număr să amintesc pe toţi cei care au avut o contribuţie remarcabilă în răspândirea şi evoluţia terapiei Yumeiho® în România, am constatat însă că, dat fiind numărul mare de persoane implicate, ar trebui un număr al BISRY dedicat exclusiv acestui subiect, în consecinţă rămâne ca temă pentru viitor. Deocamdată mă voi limita la a enumera persoanele care au făcut muncă de pionierat, organizând activităţi Yumeiho în premieră în diferite oraşe din ţară.

 • D-na prof. Univ. Floarea Popa (traducătoare a cărţii “Miracolul Secolului XX”), Dl. Radu Văcărescu (Timişoara - 1993);
 • Dl. Ştefan Mihai (organizator ale primelor cursuri de Yumeiho din România, în Bucureşti şi Braşov, - 1994)
 • Dl. Gholamreza Azarhoushang (instructor internaţional delegat de IIMPP - Tokyo, cursuri în Braşov, Timişoara, Iaşi, Galaţi, Constanţa - 1996, 1997)
 • D-nii Radu Văcărescu, Leontin Nedelcu şi Sorin Iga (primele cursuri de Yumeiho din Timişoara, organizate de Asociaţia Maseorilor Profesionişti din Banat, în perioada 1996 - 1999)
 • D-na dr. Ofelia Lugojan-Ghenciu, primul cabinet medical din România unde se practică Yumeiho, Timişoara - 1998
 • Dl. Radu Văcărescu şi Sorin Iga (primul curs Yumeiho organizat de Societatea Română de Yumeiho, Timişoara - septembrie 2000)
 • Dl. prof. Mario-Sorin Vasilescu (organizator conferinţă şi curs Yumeiho susţinute de maestrul Saionji Masayuki la Sala Dalles - Bucureşti, 2001), d-l dr. Mircea Brad, organizator al primelor cursuri de Yumeiho în Bucureşti, implementare terapie Yumeiho la Centrul Naţional de Acupunctură şi Homeopatie (Bucureşti - 2001)
 • D-na dr. Liana Comşa, organizator al primului curs de Yumeiho, desfăşurat într-un cabinet medical privat, Bucureşti - 2001;
 • Dl. Iulian Perpelici (primul curs în Arad - 2003)
 • Dl. Ioan Cătinean (primul curs în Caransebeş - 2004)
 • Primul curs de Yumeiho desfăşurat intr-un cabinet de întreţinere corporală, organizator Dl. Marius-Viorel Dincă, (Bucureşti - 2006)
 • D-na Daniela Delibaş (primele cursuri S.R.Y. în Braşov - 2005 şi Iaşi - 2007)
 • Dl. Ioan-Ovidiu Cordiş (primul curs Yumeiho în Cluj-Napoca - 2007)
 • Dl. Cătălin Dimofte şi d-na Nicoleta Dimofte (primul curs S.R.Y. în Galaţi - 2007)
 • Dl. Dr. Bogdan Sdrobiş (primul curs Yumeiho în Sibiu - 2008)
 • Dl. Horia - Alin Burileanu (primul curs Yumeiho în Craiova - 2008)
 • D-na Roxana-Maria Necula (primele cursuri Yumeiho în Piatra-Neamţ - 2010 şi curs S.RY. Constanţa - 2009)
 • Dl. Dragoş-Doru Bolînu şi d-na Roxana- Maria Necula (primul curs Yumeiho în Ploieşti - 2010)
 • Dl. Mihai-Marian Mirodone şi d-na Liliana-Eliza Zavelca (primul curs Yumeiho în Tulcea - 2011)
 • Dl. Cristian-Corneliu Melin (primul curs Yumeiho în Oradea - 2011)

Pe lângă persoanele mai sus menţionate trebuie să amintim şi numele colegilor de la Centrul Internaţional de Yumeiho din Timişoara care timp de 5 ani (în perioada 2000 -2005) s-au implicat trup şi suflet în buna desfaşurare a ac-tivităţilor terapeutice, de instruire şi de popularizare a terapiei Yumeiho. În primul rând datorăm totul Maestrului Saionji Masayuki fără al cărui sprijin direct, material, logistic şi profesional, S.R.Y. nu ar fi evoluat şi poate nici existat, iar apoi următorilor colegi: Radu Văcărescu, Dr. Ofelia Lugojan, Chepeţan Camelia, Gizela Ostap, Maria Baicu, Tania Gugu, dr. Groza (Ionică) Adriana, Iovanca Stratan, Sorin Doboşan, dr. Anca Paraschivoiu, Marius-Viorel Dincă, şi mulţi alţii. Da-torită eforturilor, sacrificiilor şi devoţiunii acestora, terapia Yumeiho este răspândită şi evoluează în România.

Sorin Iga, Timişoara - 30.05.2011

Prezentări - Conferinţe - Apariţii mass-media

Undefined

În perioada 3-6 martie a avut loc la Sala Palatului din Bucureşti " Congresul Internaţional de estetică aplicată" , în cadrul căruia domnul Florin Manoloiu a fost invitat să facă o demonstraţie a terapiei Yumeiho în vederea atingerii unei posturi mai sănătoase, mai frumoase.
Prezentarea a avut loc sub egida Societăţii Române de Yumeiho conţinând atât o demonstraţie tehnică efectuată de dl. Florin Manoloiu (instructor şi terapeut, grad 4) cât şi o parte teoretică expusă de d-ra Loredana Anghel-Sfeclă (instructor şi terapeut, grad 3).
În prima parte s-a vorbit despre fondatorul Terapiei Yumeiho şi despre istoricul acesteia, apoi s-a evidenţiat cum existenţa disclocării coxale determină pe termen lung o asimetrie atât la nivel postural cât şi la nivel facial şi cum prin aplicarea profilactică sau terapeutică se poate preveni acest dezechilibru, iar în anumite limite corecta. Un corp simetric denotă atât frumuseţe cât şi sănătate, iar un chip cu trăsături armonioase este considerat mai atractiv, existând numeroase studii care să ateste acest fapt. Un punct de interes al publicului masculin a fost prevenirea apariţiei precoce a alopeciei prin aplicarea consecventă a terapiei Yumeiho.
La demonstraţie au participat voluntari din sală; în această parte a prezentării s-au arătat practic elementele ce compun terapia Yumeiho explicând modul lor de acţiune şi efectele benefice asupra întregului organism: elasticizează şi înalţă corpul, previne bolile grave, înlătură oboseala, înfrumuseţează chipul, toate oferind o stare generală de bine.     


Articol de: Loredana Anghel-Sfeclă

TABEL POSESORI LICENŢE YUMEIHO® PENTRU ANUL 2011

Undefined
NR. NUME PRENUME DOMICILIU DATA LICENŢĂ
2011
1 IGA SORIN TIMIŞOARA 12.01.2011
2 DINCĂ MARIUS BUCUREŞTI 29.04.2011
3 NECULA ROXANA-MARIA BUCUREŞTI 31.03.2011
4 MANOLOIU FLORIN BUCUREŞTI 29.03.2011
5 MIRODONE MIHAI-MARIAN GALAŢI 03.03.2011
6 PRUTEANU VIRGIL GALAŢI 09.03.2011
7 FĂGĂDAR ILIE-MARCEL BUCUREŞTI 23.03.2011
8 APOSTOL EUGEN IAŞI 03.03.2011
9 CALOTĂ FLOAREA BUCUREŞTI 28.02.2011
10 BERDAN FLORENTINA FOCŞANI 07.04.2011
11 BUDULAN-ABDURAMAN MARIUS CONSTANŢA 12.04.2011
12 POPESCU ALEXANDRU BRAŞOV 04.05.2011
13 SFECLĂ-ANGHEL LOREDANA BRAŞOV 04.05.2011
14 PURCEA ELENA BUCUREŞTI 05.05.2011
15 BOLÎNU DRAGOŞ-DORU PLOIEŞTI 06.05.2011
16 CHEPEŢAN CAMELIA TIMIŞOARA 12.05.2011
17 BAICU MARIA TIMIŞOARA 12.05.2011
18 MELIN CRISTIAN-CORNELIU ORADEA 16.05.2011
19 NEDELCU LEONTIN-FLORIAN TIMIŞOARA 18.05.2011
20 SPAITU MIHAELA GALAŢI 23.05.2011
21 ŞERBAN EMILIAN BUCUREŞTI 30.05.2011

IMPORTANT:
POSESORII DE LICENŢĂ PENTRU ANUL 2011 VOR BENEFICIA DE O REDUCERE CU 50% A TAXEI PENTRU UN STAGIU/CURS LA ALEGERE ÎN ANUL 2012 !

INFORMAŢII IMPORTANTE !

Undefined
 • Începând cu 01.09.2011 cursurile pentru gradele 1 şi 2 nu vor mai fi comasate. În consecinţă, pentru fiecare nivel/grad va fi stabilită o perioadă de curs specifică.
 • Participarea consecventă la Grupurile de Studiu şi Practica Yumeiho organizate periodic în diverse oraşe ( Bucureşti, Braşov, Galaţi, Timişoara, Iaşi, etc. ) se consideră stagiu de perfecţionare pentru candidaţii la gradul superior.
 • Plata cotizaţiei anuale către S.R.Y. se face în contul societăţii. Nu uitaţi să menţionaţi scopul depunerii (cotizaţie anuală) şi anul pentru care se achită.

Despre cursurile precedente

Undefined

TULCEA 07-13 martie 2011

Primul curs de initiere în terapia Yumeiho organizat în Tulcea s-a desfăşurat, pe durata unei saptămâni, la centrul medical Hypocrate. Acest curs a fost posibil datorită implicării entuziastei noastre colege d-na Liliana-Eliza Zavelca (terapeut Yumeiho grad 3)
Au participat 17 persoane interesate atât de iniţiere în terapia Yumeiho, cat şi de perfecţionare.
Interesul cursanţilor a fost maxim, accentul fiind pus pe partea practică. Rezultatele obţinute au fost bune, toţi cursanţii trecând cu succes examenul final.
La solicitarea practicanţilor Yumeiho din Tulcea se organizeză întâlniri periodice pentru studiu şi practică Yumeiho la care participă şi colegii din Galaţi (foto jos). Instructorul coordonator al cursului şi a întâlnirilor de lucu fiind dl. Mihai Mirodone (gr. 3)
articol de Mihai Mirodone
Foto: curs Tulcea

  
 

GALAŢI 09 - 17.04.2011

Prin efortul perseverent, consecvenţă şi dedicare, colegii din Galaţi au reuşit să creeze în oraşul lor un centru regional de referinţă pentru răspândirea terapiei Yumeiho® în estul ţării. Cursuri, stagii, prezentări demonstrative şi grupuri de lucru au loc fără încetare încă din anul 2007. Cursuri de anvergură naţională fiind organizate regulat, în primăvara şi toamna fiecărui an, organizatori fiind instructorii Yumeiho Mirodone Mihai-Marian şi Necula Roxana-Maria.
La cursul din aprilie 2011 au participat 28 de persoane, atât practicanţi avansaţi cât şi debutanţi, din diverse oraşe (Galaţi, Brăila, Tulcea, Braşov, Bucureşti, Timişoara.). Invitat de onoare fiind dl. Dr. Vasil Ginev [gr. 4] din Burgas - Bulgaria.
În consecinţa activităţii terapeutice şi organizatorice excelente desfăşurate pe parcursul anilor precedenţi D-na Necula Roxana-Maria a întrunit cerinţele necesare obţinerii gradului 4.
Instructor coordonator Sorin Iga (gr. 6)
Foto cursanţi Galaţi 09 - 17.04.2011

CRAIOVA 07 - 14.05.2011

Organizarea anuală, începând cu 2008, a cursurilor de Yumeiho® în municipiul Craiova se datorează d-nului kinetoterapeut Burileanu Horia-Alin.
La acest curs au participat 20 de persoane, absolvenţi şi studenţi ai facultaţilor de Kinetoterapie si BFK.
Remarcabil este nivelul calitativ-performant înalt al cursului datorat în principal seriozităţii şi gradului ridicat de pregătire teoretică şi practică al cursanţilor.
Instructor coordonator: Sorin Iga (gr. 6) foto cursanţi Craiova, mai 2011:

ORADEA 22 - 23.05.2011

Prin contribuţia şi sprijinul d-lui Cristian Melin-Corneliu (instructor în formare) sperăm să avem şi în municipiul Oradea un centru regional de răspândire a terapiei Yumeiho® . Pentru început avem prima grupă de practicanţi Yumeiho® instruiţi în Oradea.
Foto cursanţi Oradea, mai 2011

Cursuri de iniţiere şi perfecţionare organizate de Societatea Română de Yumeiho® în lunile următoare

Undefined

IAŞI 11 - 19 iunie 2011
Curs iniţiere şi perfecţionare în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: tel. 0752.06.01.97, 0728.25.99.55. (Roxana Necula)
e-mail: yumeihodo@gmail.com

BRAŞOV 2-10 şi 9 - 17 iulie 2011
Curs de iniţiere şi perfecţionare 2 - 10 iulie; curs doar pentru avansaţi 11 - 17 iulie;
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: tel. 0762 677 670 (Loredana Anghel)
e-mail: yumeiho.cursuri@gmail.com

PITEŞTI 02 - 11 septembrie 2011
Curs iniţiere şi perfecţionare în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: e-mail: yumeiho.cursuri@gmail.com
tel. 0762 677 670 ( Loredana Anghel ) tel. 0722 322 012 (Florin Manoloiu)

TIMIŞOARA 01 - 09 octombrie 2011
Curs iniţiere şi perfecţionare în terapia Yumeiho®
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare: e-mail: bianca_lungu04@yahoo.com
tel. 0744 776 292 (Bianca Lungu)

 

Informaţii privind licenţa de folosire a numelui Yumeiho®

Undefined

Prima ţară europeană în care a fost licenţiat cuvântul Yumeiho a fost Polonia (1996). Licenţierea s-a făcut cu sprijinul maestrului Saionji Masayuki, posesorul licenţei este dl. Maciej Dluski. Scopul licenţei a fost, şi este în continuare, contracararea celor care folosesc abuziv numele Yumeiho, cum ar fi: cei care se prezintă drept practicanţi, terapeuţi şi instructori Yumeiho fără a avea această competenţă; cei care deşi au aceste competenţe îşi depăşesc atribuţiile sau nu respectă reglementările naţionale şi internaţionale; cei care sub denumirea Yumeiho practică de fapt alte metode terapeutice; etc.
Dat fiind numărul din ce în ce mai mare al celor care folosesc abuziv sau necorespunzător numele Yumeiho s-a decis licenţierea cuvântului Yumeiho pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Deoarece în Polonia dl. Maciej Dluski avea deja drept de proprietate intelectuală asupra cuvântului Yumeiho, cu sprijinul maestrului Hashimoto Shigeru, director al Centrului de Yumeiho din Tokyo s-a extins acest drept asupra întregului teritoriu al Uniunii Europene. Astfel, începând cu data de 20.11.2009 "Yumeiho" a devenit cuvânt comunitar cu marcă comercială pe teritoriul Uniunii Europene, adică Marcă Înregistrată. În consecinţă folosirea numelui "Yumeiho" în reprezentarea serviciilor incluse în categoriile 41, 42 şi 44 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor şi Serviciilor se poate face doar de către posesorii de licenţă. A se vedea link-ul următor: http://www.yumeiho.eu/romania-22.htm Ca urmare a reglementărilor prezentate mai sus, practicanţii Yumeiho posesori ai gradelor 3, 4 şi 5 cu diplome valide, editate de I.I.M.P.P. - Tokyo, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru obţinerea şi păstrarea licenţei: - participarea la un examen anual de reatestare a competenţei şi aptitudinilor terapeutice şi de instruire, acolo unde este cazul, [conform art. 3 paragraful 1 din Contractul de Licenţă nr. ROM001/2011] - achitarea sumei de 75 Euro/an reprezentând taxa anuală de licenţă; pentru anul în curs termenul limită de achitare a taxei de licenţă fiind 30.04.2011, conform art. 3 paragraful 7 si art. 5 paragraful 2 din Contractul de Licenţă nr. ROM001. - să respecte reglementările naţionale şi internaţionale privind folosirea Mărcii Înregistrate; - să respecte deciziile şi reglementările Centrului de Yumeiho din Tokyo [ prezentate în site-urile: www.yumeiho.org.ro ; www.sry.ro ; www.yumeiho.eu ]; - să respecte deciziile şi reglementările Consiliului Director al Societaţii Române de Yumeiho; Posesorii gradelor 1 şi 2 în Terapia Yumeiho NU pot beneficia de drepturile oferite de licenţă. Prin urmare: - nu le este permis să folosească în interes public-personal (comercial sau/şi propagandistic) numele Yumeiho cum ar fi în mass - media (presa scrisă, televiziune, internet, radio, ...); - nu au dreptul să susţină prezentări, conferinţe, simpozioane, work-shop-uri, etc.. cu tema Yumeiho; - nu au dreptul să se prezinte drept terapeuţi sau / şi instructori Yumeiho;
Dreptul de acordare a licenţelor Yumeiho pe teritoriul României aparţine exclusiv d-nului Sorin Iga (reprezentant Inter-naţional al Centrului de Yumeiho din Tokyo - Japonia) Listele cu terapeuţii şi instructorii Yumeiho acreditaţi de S.R.Y. şi posesori ai licenţei vor fi afişate pe site-ul www.sry.ro şi publicate în Buletinul Informativ al S.R.Y.

Foto: Certificatul de înregistrare Yumeiho la oficiul European de mărci comerciale ( OHIM )