Lista instructorilor de Yumeiho din România - acreditaţi de S.R.Y. şi de Centrul de Yumeiho din Tokyo - Japonia

Română
NR. NUME PRENUME GRAD DATA OBŢINERE GRAD DREPT INSTRUIRE PÂNĂ LA GRADUL: CERTIFICAT NR./DATA
1 IGA SORIN 6 2008 4
(5.APR. Y.C.T)
0
2 VĂCĂRESCU RADU 5 2002 3 1/30.01.11
3 CHEPEŢAN CAMELIA 5 2011 3 2/30.01.11
4 OSTAP GIZELA 4 2010 2 3/30.01.11
5 MANOLOIU FLORIN 4 2010 2 4/30.01.11
6 DINCĂ MARIUS-VIOREL 4 2008 2 9/30.01.11
7 NECULA ROXANA-
MARIA
3 2008 1 5/30.01.11
8 SFECLĂ-ANGHEL LOREDANA 3 2009 1 6/30.01.11
9 MIRODONE MIHAI-MARIAN 3 2008 1 7/30.01.11
10 BURILEANU HORIA-
ALIN
3 2010 1 8/30.01.11
11 CORDIŞ IOAN-
OVIDIU
4 2008 2 10/30.01.11

OBSERVAŢII IMPORTANTE PRIVIND ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ŞI INSTRUCTORII YUMEIHO

  1. Activitatea de instruire a terapiei Yumeiho se poate desfaşura doar de către practicanţii Yumeiho atestaţi ca instructori, special delegaţi în acest scop prin contract de colaborare cu S.R.Y. şi posesori ai licenţei Yumeiho pe teritoriul Uniunii Europene.
  2. Conform noilor reglementari, instructorii Yumeiho trebuie sa participe anual la un examen de reatestare.
  3. Calitatea de instructor Yumeiho nu va mai fi atribuită după un examen specific. Instructorii vor fi selecţionaţi dintre practicanţii Yumeiho cu abilitaţi în acest sens. Dobândirea calităţii de instructor Yumeiho impune atât performanţă profesională cât şi vocaţie!
  4. Pe teritoriul României diplomele care atestă reuşita la examenul de grad (DAN) se pot atribui doar de către instructorii posesori ai 4 , 5, 6 şi 7 Dani şi doar absolvenţilor minim 2 Dan.
  5. Diplomele editate de Centrul de Yumeiho respectiv Institutul Internaţional de Medicină Preventivă Practică din Tokyo - Japonia sunt date în gestiune, în “ alb” reprezentului oficial regional. Acesta având dreptul a le redistribui spre folosinţă instructorilor acreditaţi. Aceste diplomele sunt validate în momentul editării şi recunoscute oficial doar din momentul atribuirii.
  6. Diplomele I.I.M.P.P. - Tokyo sunt inregistrate de persoana /organizaţia care le gestionează.
  7. Pierderea calităţii de instructor survine fie în urma incompetenţei profesionale vădite fie în urma nerespectării regulamentelor, normelor morale sau /şi a codului deontologic profesional.